Orzecznictwo krajowe

Luksemburg

Na tej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg

Orzecznictwo dostępne w internecie

Orzeczenia sądowe są dostępne w internecie i można je wyszukiwać według daty lub sygnatury.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie PDF.

Sądy, których to dotyczy

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera część poświęconą Trybunałowi Konstytucyjnemu, za pośrednictwem której można również uzyskać dostęp do orzeczeń tego sądu.

Strona internetowa Sądu i Trybunału Administracyjnego Luksemburga zawiera również bazę danych orzeczeń obu tych instancji.

Na stronie internetowej administracji sądowej można sprawdzić orzeczenia (z których usunięto dane osobowe) wydane przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Kasacyjny i sądy administracyjne.

Pozostałe procedury

Dostępne są również informacje na temat:

  • środków odwoławczych;
  • stanu sprawy (np. sprawa w toku);
  • wyniku środków odwoławczych;
  • prawomocności wydanych orzeczeń;
  • dalszego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem i Trybunałem Administracyjnym.

Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu i Trybunału Administracyjnego jest publikowane w portalu luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości i na stronie internetowej sądów administracyjnych.

Reguły dotyczące publikacji

Orzeczenia wydane w sprawach dotyczących zagadnień konstytucyjnych podlegają publikacji w luksemburskim dzienniku urzędowym („Memorial”).

Powiązane strony

Sądy administracyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portal luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.