Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Rumunia

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Rumunii.

Autor treści:
Rumunia

Orzecznictwo dostępne online

Rumuńskie orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej sądu najwyższego (Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości).

Sposób przedstawienia orzeczeń / tytuły

Na stronie Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości publikowane są dwa rodzaje orzeczeń:

1. Streszczenia wyroków wraz z tytułami. Szablon publikacyjny zawiera następujące informacje:

 • słowa kluczowe;
 • krótkie przedstawienie dziedzin prawa;
 • indeks alfabetyczny;
 • przepisy prawa przywołane w orzeczeniu (numer i rok wydania aktu prawnego, numery artykułów),
 • streszczenie sentencji wyroku (nie udostępnia się danych osobowych: brak imion i nazwisk oraz danych osobowych stron, nie podaje się także imion i nazwisk sędziów).

2. Wyroki pozbawione danych osobowych bez tytułów (niebędące streszczeniami wyroków). Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie według siedmiu różnych kryteriów:

 • pojedynczych słów kluczowych;
 • fraz;
 • wydziałów;
 • numerów wyroków;
 • roku wydania wyroku,
 • sygnatury akt sprawy;
 • roku założenia akt sprawy.

Tytuły wyroków Izby Cywilnej

Oto przykład tytułu wyroku wydanego przez Izbę Cywilną:

 • Unieważnienie prawa do znaku towarowego. Obliczanie biegu pięcioletniego terminu zaniechania używania znaku towarowego. Zarzut przedwczesności powództwa.
 • Spis treści według obszarów: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, znaki towarowe.
 • Indeks alfabetyczny: unieważnienie prawa do znaku towarowego.
 • Termin unieważnienia.
 • Przedwczesne unieważnienie.
 • Ustawa nr 84/1998: art. 45 ust. 1 lit. a).

Tytuły wyroków Izby Karnej

Oto przykład tytułu wyroku wydanego przez Izbę Karną:

 • Właściwość Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości. Właściwość ze względu na status prawny osoby. Właściwość w przypadku zmiany statusu prawnego oskarżonego.
 • Spis treści według obszarów: prawo karne procesowe, część ogólna, właściwość, właściwość rzeczowa i właściwość ze względu na status prawny osoby.
 • Indeks alfabetyczny: prawo karne procesowe.
 • Właściwość Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości.
 • Właściwość w przypadku zmiany statusu prawnego oskarżonego.
 • Kodeks postępowania karnego, art. 29 ust. 1 i art. 40.

Tytuły zamieszczone na stronach portalu sądownictwa

Oto przykład tytułu zamieszczonego na stronach rumuńskiego portalu sądownictwa:

 • Tytuł: tymczasowe aresztowanie, uchylenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.
 • Typ orzeczenia kończącego sprawę: wyrok
 • Sygnatura akt sprawy: 55
 • Data założenia akt sprawy: 1 lipca 2004 r.
 • Powiązane dziedziny: postępowanie karne i cywilne (środki zaskarżenia, właściwość itp.)
 • Instytucja (sąd): Sąd Apelacyjny w Alba Iulia – Wydział Karny

Formaty

Dokumenty Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości, a także innych sądów, dostępne są w formacie html.

Sądy udostępniające wyroki

Udostępniane są wyroki Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące: środków zaskarżenia?

Tak

spraw w toku?

Tak

rezultatów wniesienia środków zaskarżenia?

Pośrednio. Należy wyszukać sprawę wskazując etap postępowania w sprawie jako „apelacja”.

prawomocności orzeczenia?

Czy dostępne są informacje dotyczące: prawomocności orzeczeń Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości?

Tak

dalszego postępowania w sprawie przed:

innymi sądami krajowymi (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Jeżeli chodzi o sądy powszechne, na stronach portalu sądownictwa można znaleźć następujące informacje na temat spraw (akt sprawy): etap postępowania (np. przygotowawcze, odwoławcze), strony, rozprawy sądowe, wniesione środki zaskarżenia i opublikowane wezwania (nowo dodana funkcja). Dostęp do sprawy można uzyskać korzystając z ogólnej wyszukiwarki na stronach portalu sądownictwa (nowo dodana funkcja). Publikowane streszczenia orzeczeń mogą zawierać informacje dotyczące prawomocności orzeczenia i dalszego postępowania w sprawie przed innymi sądami krajowymi (Trybunał Konstytucyjny).

Zasady publikacji

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości

Przez wzgląd na wagę i specyfikę spraw oraz wydawanych orzeczeń, publikowany jest jedynie wybór orzecznictwa rumuńskiego Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości.

Dostępne publikacje Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości dotyczą 2002 r. i kolejnych lat. Są one aktualizowane co miesiąc.

Inne sądy rumuńskie

W przypadku innych sądów rumuńskich również publikacji podlega jedynie wybór orzeczeń, w zależności od wagi i wyjątkowości sprawy. Wyboru dokonuje się na szczeblu każdego sądu.

Dostępne publikacje innych rumuńskich sądów dotyczą 2004 r. i kolejnych lat. Są one aktualizowane co miesiąc.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.