Jurisprudența națională

Instanțele statelor membre ale Uniunii Europene (UE) aplică și interpretează dreptul național, precum și dreptul UE. În consecință, este în interesul cetățenilor și al practicienilor din domeniul juridic să aibă acces nu numai la jurisprudența propriului stat membru, ci și la jurisprudența celorlalte state membre ale UE.

Majoritatea statelor membre au una sau mai multe baze de date de hotărâri și avize ale instanțelor lor - cu privire la dreptul UE, dreptul național și, de asemenea, dreptul regional și/sau local. Uneori, informațiile disponibile pe site se pot limita la anumite instanțe (de exemplu, instanțe supreme) sau la anumite tipuri de hotărâri.

Puteți căuta jurisprudența unui stat membru fie prin intermediul unei baze de date a acestuia, prin selectarea unuia din steagurile care figurează în partea dreaptă (veți fi direcționat către pagina națională relevantă), fie puteți utiliza una dintre bazele de date europene (este posibil ca lista de mai jos să nu fie exhaustivă):

  • JURE, o bază de date creată de Comisia Europeană, conține jurisprudența privind competența judiciară în materie civilă și comercială și privind recunoașterea și executarea hotărârilor într-un alt stat decât cel în care au fost pronunțate. Aceasta conține și jurisprudența privind convențiile internaționale relevante (și anume Convenția de la Bruxelles din 1968, Convenția de la Lugano din 1988), precum și jurisprudența UE și a statelor membre;
  • Asociația Consiliilor de Stat și a jurisdicțiilor administrative supreme ale Uniunii Europene (ACA Europa) pune la dispoziție două baze de date de jurisprudență a statelor membre care vizează aplicarea dreptului UE, intitulate „JuriFast” și „Dec.Nat”. Hotărârile sunt publicate în limba originală, cu un rezumat în engleză și franceză. De asemenea, baza de date „Dec.Nat” conține referințe și analize ale hotărârilor naționale care au fost furnizate de către Direcția cercetare și documentare a Curții Europene de Justiție;
  • prin intermediul Rețelei europene a președinților Curților Supreme de Justiție puteți găsi site-urile mai multor baze de date naționale (și, de asemenea, baze de date ale unor țări candidate) care conțin jurisprudența instanțelor supreme ale acestor state membre;
  • portalul de informare al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE include o bază de date de hotărâri naționale pronunțate de instanțe și de organisme specializate în materie de combatere a discriminării;
  • CODICES, o bază de date creată de așa-numita Comisie de la Veneția în cadrul Consiliului Europei, conține jurisprudența în materie de drept constituțional a statelor membre ale UE, precum și a altor state membre ale Consiliului Europei;

În plus, și portalul european e-Justice furnizează informații cu privire la diferitele instanțe ale statelor membre. Multe dintre aceste instanțe au un site cu o bază de date de jurisprudență națională.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.