NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Austria

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței Austriei, o descriere a bazelor de date privind jurisprudența, precum și link-uri relevante către acestea.

Conținut furnizat de
Austria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Baze de date online privind jurisprudența

Hotărârile pronunțate de instanțele austriece sunt publicate în Sistemul de informații juridice al Republicii Austria și sunt disponibile pe site-ul http://www.ris.bka.gv.at/.

Sistemul de informații juridice (Rechtsinformationssystem - RIS) este o bază de date electronică coordonată și administrată de Cancelaria Federală a Austriei. Pe această platformă se publică în special dispozițiile legale din Monitorul Oficial austriac (Bundesgesetzblatt) și se oferă informații privind legislația Republicii Federale Austria.

RIS este accesibilă online fără restricții (WAI-A în conformitate cu WCAG 1.0).

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Instanțe supreme

Alte instanțe

Jurisprudența însoțită de titluri

Da

Da

Exemplu de titlu(ri):

Număr de serie            RS0127077

Număr de referință      11 Os 87/11w

Data hotărârii              25.8.2011

Textul titlului

În general, titlul este format din următoarele elemente: numărul camerei: 11, referința, care reflectă tipul procedurii: Os, numărul curent: 87 și anul: 11. La acestea se adaugă data hotărârii: 25.8.2011.

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

În această rubrică găsiți informații privind identificatorul european de jurisprudență (ECLI). Acesta este un număr de referință unic pentru hotărârile judecătorești din statele membre ale UE.

Formate

Hotărârile sunt disponibile în formatele XML, RTF, PDF și HTML.

Instanțe și alte instituții vizate

Instanțe supreme

 • Instanța Supremă (Oberster Gerichtshof)
 • Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshof)
 • Instanța Administrativă (Verwaltungsgerichtshof)
 • Tribunalul competent în materie de azil (Asylgerichtshof)

Instanțe și alte instituții

 • instanțe de apel regionale (ale landurilor) (Oberlandesgerichte) și alte instanțe                     (drept civil și penal)
 • Tribunalul administrativ federal (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
 • instanțe administrative regionale (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • Tribunalul Financiar Federal (Bundesfinanzgericht) (extern)
 • Autoritatea de Protecție a Datelor (Datenschutzbehörde) (înainte de 2014:                          Comisia de Protecție a Datelor (Datenschutzkommission))
 • comisiile disciplinare (Disziplinarkommissionen), Comisia Disciplinară                                Supremă (Disziplinaroberkommission), Tribunalul de Apel                                                           (Berufungskommission)
 • Autoritatea de control a organelor de reprezentare a angajaților                                     (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (înainte de 2014: Comisia de control a         organelor de reprezentare a angajaților (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • comisiile pentru egalitatea de tratament (Gleichbehandlungskommissionen) din 2014
 • comisiile pentru egalitatea de tratament (Gleichbehandlungskommissionen) din 2008         (extern)
 • tribunale administrative independente
 • Documentare financiară (Finanzdokumentation), Tribunalul financiar independent (Unabhängiger Finanzsenat) (extern), Curtea competentă în materie de azil       (Asylgerichtshof)(AsylGH) (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Tribulalul federal independent competent în materie de azil (Unabhängiger            Bundesasylsenat)
 • Tribunalul competent în materie de mediu (Umweltsenat)
 • Consiliul pentru comunicări federale (Bundeskommunikationssenat)
 • autoritățile de control în materie de achiziții publice (Vergabekontrollbehörden)

Notă: nu toate răspunsurile oferite în cele ce urmează se aplică tuturor instanțelor menționate anterior

Proceduri ulterioare

Instanțe supreme

Alte instanțe

Sunt disponibile informații:

 • cu privire la căi de atac?

Nu ☐

Nu ☐

 • care arată dacă o cauză este încă pendinte?

Nu ☐

Nu ☐

 • cu privire la rezultatele căilor de atac?

Nu ☐

Nu ☐

 • cu privire la caracterul irevocabil al hotărârilor?

Doar hotărârile irevocabile se publică

Doar hotărârile irevocabile se publică

 • cu privire la proceduri ulterioare în fața:
 • unei alte instanțe interne (Curtea Constituțională etc.)?
 • Curții de Justiție a UE?
 • Curții Drepturilor Omului?

Rezumate speciale ale deciziei Curții Supreme indică faptul că există proceduri pe rolul unei alte înalte instanțe naționale sau internaționale

Da

Da

Da

Nu ☐

Nu ☐

Nu ☐

Reguli privind publicarea

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme cu caracter obligatoriu pentru publicarea jurisprudenței?

Da

Da

Articolele 15 și 15a din Legea privind Curtea Supremă (OGH), articolul 48a din Legea privind organizarea instanțelor (GOG), articolul 19 din Legea privind instanța competentă în materie de azil (AsylgerichtshofG)

Instanțe supreme

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau numai o parte din aceasta?

numai o parte

numai o parte

Dacă se realizează o selecție, care sunt criteriile care stau la baza acesteia?

Se publică atât textul integral al unei hotărâri, cât și rezumatul acesteia.

Hotărârile Curții Supreme de respingere a unui recurs nefondat nu sunt publicate.

Hotărârile altor instanțe sunt publicate în cazul în care aplicabilitatea lor este de interes general.

Se publică atât textul integral al unei hotărâri, cât și rezumatul acesteia.

Hotărârile Curții Supreme de respingere a unui recurs nefondat nu sunt publicate.

Hotărârile altor instanțe sunt publicate în cazul în care aplicabilitatea lor este de interes general.

Ultima actualizare: 17/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.