Jurisprudența națională

Austria

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Austria și a bazelor de date unde se regăsește jurisprudența relevantă.

Conținut furnizat de
Austria

Baze de date online unde poate fi consultată jurisprudența

Hotărârile pronunțate de instanțele austriece sunt publicate în Sistemul de informații juridice al Republicii Austria și sunt disponibile pe site-ul http://www.ris.bka.gv.at/. Hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești și administrative superioare se publică integral, iar cele pronunțate de instanțele inferioare se publică doar în anumite cazuri.

Sistemul de informații juridice (Rechtsinformationssystem - RIS) este o bază de date electronică coordonată și administrată de Cancelaria Federală a Austriei. Pe această platformă se publică în special dispozițiile legale din Monitorul Oficial austriac (Bundesgesetzblatt) și se oferă informații privind legislația Republicii Federale Austria.

RIS este accesibilă online fără restricții (WAI-AA în conformitate cu WCAG 2.0).

Prezentarea hotărârilor/titluri

Instanțe supreme

Alte instanțe

Jurisprudența însoțită de titluri

Da

Parțial

Exemplu de titlu(ri):

Număr de serie RS0127077

Număr de referință 11 Os 87/11w

Data hotărârii 25.8.2011

Textul titlului

În general, titlul este format din următoarele elemente: numărul camerei: „11”, referința, care reflectă tipul procedurii: „Os”, numărul curent: „87” și anul „11”. La acestea se adaugă data hotărârii: „25.8.2011”.

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

În această rubrică găsiți informații privind identificatorul european de jurisprudență (ECLI). Acesta este un număr de referință unic pentru hotărârile judecătorești din statele membre ale UE.

Formate

Hotărârile judecătorești sunt disponibile în formatele următoare: XML, RTF, PDF și HTML.

Instanțe și alte instituții vizate

Instanțe supreme

 • Instanța Supremă (Oberster Gerichtshof)
 • Curtea Constituțională
 • Curtea Administrativă

Instanțe și alte instituții

 • Instanțe de apel regionale (ale landurilor) (Oberlandesgerichte) și alte instanțe (drept civil și penal)
 • Tribunalul administrativ federal (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Instanțe administrative regionale (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Tribunalul Financiar Federal (Bundesfinanzgericht – BFG) (extern)
 • Autoritatea pentru protecția datelor (Datenschutzbehörde) (înainte de 2014: Comisia pentru protecția datelor – Datenschutzkommission)
 • Comisiile disciplinare (Disziplinarkommissionen), Comisia Disciplinară Supremă (Disziplinaroberkommission), Tribunalul de Apel (Berufungskommission)
 • Autoritatea de supraveghere în materie de reprezentare a personalului (Personalvertretungsaufsichtsbehörde)(înainte de 2014: Comitetul pentru personal-Comisia de supraveghere – Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Comisiile pentru egalitatea de tratament (Gleichbehandlungskommissionen) din 2014
 • Comisiile pentru egalitatea de tratament (Gleichbehandlungskommissionen) din 2008 (extern)
 • Tribunale administrative independente (unabhängige Verwaltungssenate) – anumite hotărâri din perioada 1991-2013, apoi LVwG)
 • Documentație financiară, Senatul financiar independent (extern; Hotărârile de până în 2013, după care BFG)
 • Tribunalul federal independent competent în materie de azil (unabhängiger Bundesasylsenat) (anumite hotărâri din perioada 1998-2008)
 • Tribunalul competent în materie de azil (Asylgerichtshof) (hotărârile din perioada iulie 2008-2013, apoi BVwG)
 • Tribunalul competent în materie de mediu (Umweltsenat) – (anumite hotărâri din perioada 1994-2013, apoi BVwG)
 • Consiliul pentru comunicări federale (Bundeskommunikationsenat) – (anumite hotărâri din perioada 2001-2013, apoi BVwG)
 • Autoritățile de control în materie de achiziții publice (anumite hotărâri până în 2013, apoi BVwG)

Notă: nu toate răspunsurile oferite în cele ce urmează se aplică tuturor instanțelor menționate anterior.

Proceduri ulterioare

Instanțe supreme

Alte instanțe

Sunt disponibile informații:

 • privind căile de atac?

Nu

Nu

 • care să arate dacă o cauză este încă pendinte?

Nu

Nu

 • cu privire la rezultatele exercitării unor căi de atac?

Nu

Da, în măsura în care hotărârile pronunțate de instanțele superioare au fost publicate

 • cu privire la caracterul irevocabil al hotărârilor?

Doar hotărârile irevocabile se publică.

Doar hotărârile irevocabile se publică.

 • cu privire la proceduri ulterioare pe lângă:
  • o altă instanță internă (Curtea Constituțională etc.)?
  • Curtea de Justiție a UE?
  • Curtea Drepturilor Omului?
 • Rezumate speciale ale deciziei Curții Supreme indică dacă există proceduri pe rolul unei alte înalte instanțe naționale sau internaționale.

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Reguli privind publicarea

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme cu caracter obligatoriu pentru publicarea jurisprudenței?

Da

Da

Articolele 15 și 15a din Legea privind Instanța Supremă, articolul 48a din Legea privind organizarea instanțelor, articolul 23 din Legea privind Tribunalul Financiar Federal, articolul 20 din Legea privind Tribunalul Administrativ Federal

Instanțe supreme

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau numai o parte din aceasta?

Cu câteva excepții

Doar o mică parte în cazul instanțelor ordinare; pe larg în cazul instanțelor administrative

Dacă se realizează o selecție, care sunt criteriile care stau la baza acesteia?

Se publică atât textul integral al unei hotărâri, cât și rezumatul acesteia.

Hotărârile Curții Supreme de respingere a unui recurs nefondat nu sunt publicate.

Se publică atât textul integral al unei hotărâri, cât și rezumatul acesteia.

Hotărârile altor instanțe sunt publicate în cazul în care aplicabilitatea lor este de interes general.

Ultima actualizare: 04/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.