NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: olandeză.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Belgia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a surselor de jurisprudență și a conținutului acestora, precum și trimiteri la bazele de date corespunzătoare.

Conținut furnizat de
Belgia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Site-uri internet disponibile

Site-ul internet JURIDAT permite efectuarea de căutări în jurisprudența Belgiei.

Prezentarea hotărârilor, rezumate

În general, hotărârile încep printr-o listă de cuvinte cheie sau „sumar”, urmat de un rezumat al problemelor de drept cele mai importante și al trimiterilor la legi sau la hotărâri anterioare.

Exemplu:

Listă de cuvinte-cheie sau „sumar”: Competiții sportive – Meciuri de fotbal – Securitate – Infracțiune – Sancțiune administrativă – Acțiune la Tribunalul de poliție – Drepturile apărării – Încălcare – Excepție – Respingerea cererii – Redeschiderea dezbaterii – Misiunea judecătorului

Rezumat: Judecătorul trebuie să dispună redeschiderea dezbaterilor înainte de a respinge o cerere, integral sau parțial, în temeiul unei excepții pe care părțile nu au invocat-o în fața acestuia, cum ar fi încălcarea drepturilor apărării în cadrul unei proceduri care viza impunerea unei sancțiuni administrative în temeiul Legii din 21 decembrie 1998 privind securitatea la meciurile de fotbal (1) (2). (1) A se vedea Cass., 26 decembrie 1986, RG 5176, Pas., 1987, nr. 258; Cass., 3 aprilie 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr. 191 și Cass., 17 mai 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr. 303. (2) Art. 26, primul și al doilea paragraf din Legea din 21 decembrie 1998, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea acesteia prin Legea din 25 aprilie 2007. 

Instanțe cu jurisprudență disponibilă

  • Curtea Supremă
  • Instanțele de drept comun
  • Instanțele specializate

Monitorizarea procedurilor în curs

Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind:

introducerea unei căi de atac?

Da

Da

care arată dacă cauza este încă pendinte?

Da

Nu

rezultatul unei căi de atac?

Da

Nu

caracterul irevocabil și definitiv al unei hotărâri?

Nu

Nu

posibilitatea continuării procedurii în fața   

  unei alte instanțe (Curtea Constituțională …)?

  Curții Europene de Justiție?

  Curții Europene a Drepturilor Omului?

Da

DA

Da /Nu

Da /Nu

Da /Nu

Da /Nu


Reguli privind publicarea

La nivel național?

Pentru hotărârile anumitor instanțe?

Există reguli obligatorii privind publicarea hotărârilor judecătorești?

Nu

Nu


Există reguli facultative de conduită.

Curtea Supremă

Alte instanțe

Se publică textul integral sau doar o selecție ?

O selecție

O selecție

În cazul în care publicarea se face selectiv, care sunt criteriile pentru efectuarea selecției?

Importanța socială și juridică

Importanța socială și juridică


Linkuri relevante

Juridat

Serviciul Public Federal de Justiție

Ultima actualizare: 06/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.