Jurisprudența națională

Belgia

Această secțiune conține o prezentare generală a surselor de jurisprudență și a conținutului acestora, precum și trimiteri la bazele de date corespunzătoare.

Conținut furnizat de
Belgia

Site-uri web disponibile

JUPORTAL – baza de date publică a jurisprudenței belgiene – există de la sfârșitul anului 2017.

Jurisprudența sistemului JUPORTAL este disponibilă pe motorul de căutare JUPORTAL, care înlocuiește fostul motor de căutare Jure-Juridat din noiembrie 2020.

O parte din baza de date JUPORTAL poate fi consultată și prin intermediul motorului european de căutare ECLI. Este vorba de jurisprudența următoarelor instanțe:

  • Curtea Constituțională,
  • Curtea de Casație,
  • curțile de apel,
  • curțile de dreptul muncii (Cours du travail),
  • tribunalele de primă instanță,
  • tribunalele comerciale,
  • tribunalele de dreptul muncii (Tribunaux du travail).

Monitorizarea procedurilor în curs

Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind:

existența unei căi de atac?

Da

Da

faptul că este vorba de o cauza încă pendinte?

Da

Nu

rezultatul unei căi de atac?

Da

Nu

caracterul irevocabil și definitiv al unei hotărâri?

Nu

Nu

posibilitatea continuării procedurii în fața

unei alte instanțe (Curtea Constituțională...)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Da

Da

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu


Reguli privind publicarea

La nivel național?

Pentru hotărârile anumitor instanțe?

Există reguli obligatorii pentru publicarea hotărârilor judecătorești?

Nu

Nu


Există reguli de conduită fără caracter obligatoriu.

Curtea Supremă

Alte instanțe

Se publică textul integral sau doar o selecție?

O selecție

O selecție

În cazul în care publicarea se face selectiv, care sunt criteriile pentru efectuarea selecției?

Interesul social și juridic

Interesul social și juridic

Ultima actualizare: 04/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.