Jurisprudența națională

Bulgaria

Această secțiune oferă o imagine de ansamblu asupra jurisprudenței bulgare și pune la dispoziție descrieri ale bazelor de date relevante de jurisprudență și linkuri către acestea.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Justiția se realizează prin Curtea Supremă de Casație, Curtea Supremă Administrativă, curțile de apel, instanțele regionale, instanțele militare și judecătorii. Condamnările și hotărârile sunt arhivate în bazele de date informative ale instanțelor relevante, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Curtea Supremă de Casație este instanța judecătorească supremă în cauzele penale, comerciale și civile. În conformitate cu articolul 124 din Constituția Bulgariei, Curtea Supremă de Casație exercită controlul jurisdicțional suprem asupra aplicării stricte și uniforme a legii de către toate instanțele judecătorești. Raza sa de competență cuprinde întregul teritoriu al Bulgariei.

Curtea Supremă Administrativă exercită controlul jurisdicțional suprem asupra aplicării stricte și uniforme a legii de către instanțele administrative.

Curtea Supremă Administrativă este competentă în ceea ce privește:

 1. recursurile împotriva reglementărilor legale, cu excepția celor emise de consiliile municipale;
 2. recursurile împotriva actelor Consiliului de Miniștri, ale prim-ministrului, ale viceprim-miniștrilor și ale miniștrilor adoptate în cadrul exercitării competențelor care le sunt conferite prin Constituție în materie de executare și guvernare; în cazurile prevăzute de lege și atunci când autoritățile respective și-au delegat competențele funcționarilor împuterniciți, actele administrative emise pot fi contestate înaintea instanței administrative competente;
 3. recursurile împotriva deciziilor Consiliului Judiciar Suprem;
 4. recursurile împotriva deciziilor Băncii Naționale a Bulgariei și ale organismelor acesteia;
 5. recursurile în casație și apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță;
 6. apelurile formulate de părți în proceduri împotriva hotărârilor judecătorești și a ordonanțelor;
 7. contestațiile în anulare împotriva hotărârilor judecătorești definitive în cauzele de contencios administrativ;
 8. căile de atac împotriva altor acte prevăzute de lege.

Jurisprudența disponibilă pe site-uri web

Curtea Administrativă Supremă dispune de un site web de la începutul anului 2002. Site-ul a fost creat pentru a răspunde cererilor persoanelor fizice și juridice și ale organismelor administrative care au nevoie de un acces ușor la informații referitoare la activitatea judiciară a Curții.

Jurisprudența este disponibilă pe site-ul web al Curții. Accesul la baza de date este deschis tuturor, după finalizarea unei proceduri de înscriere obișnuite (nume de utilizator și parolă).

Curtea Supremă de Casație are un site internet care oferă acces direct la baza sa de date.

Prezentarea deciziilor/Titluri

Curtea Supremă Administrativă

Pe site-ul web nu există titluri/rubrici care să conțină linkuri către hotărâri sau alte activități ale Curții Supreme Administrative. Actele se publică împreună cu numărul, data emiterii și numărul cauzei la care se referă, de exemplu:

Decizia nr. 5908 din 23.6.2005 în cauza nr. 4242/2005

Curtea Supremă de Casație

Hotărârile se emit pe suport de hârtie și se publică în Buletinul, Anuarul și pe site-ul Curții Supreme de Casație a Bulgariei.

Puteți efectua căutări după criteriile următoare: instanța și numele părților în cauză; numărul de înregistrare a cauzei la Curtea Supremă de Casație; numărul de înregistrare a cauzei la una dintre camerele Curții Supreme de Casație

Un link aflat în partea de jos a paginii „Rezultatul căutării” oferă acces la textul integral al hotărârilor pronunțate începând cu 1 octombrie 2008 (datele cu caracter personal fiind șterse).

Știrile și comunicatele de presă ale Curții Supreme de Casație a Bulgariei sunt publicate periodic în rubrica dedicată de pe site-ul Curții Supreme. Hotărârile pronunțate în cauze de interes public major se publică tot în această rubrică, precum și în baza de date informativă a Curții Supreme de Casație.

Formate

Curtea Supremă Administrativă

Jurisprudența este disponibilă pe site-ul web al Curții Supreme Administrative în format HTML.

Curtea Supremă de Casație

Jurisprudența este disponibilă pe site-ul web al Curții Supreme de Casație în format PDF.

Instanțele judecătorești

Alte proceduri aflate pe rol


Curțile Supreme — Curtea Administrativă Supremă și Curtea Supremă de Casație

Alte instanțe

Sunt disponibile informații și cu privire la:

 • căile de atac?

Da

Da

 • existența pe rol a unei cauze?

Da

Da

 • rezultatele căilor de atac?

Da

Da

 • caracterul irevocabil al deciziilor?

Da

Da

 • alte proceduri înaintea:

altor instanțe naționale (Curtea Constituțională etc)

Curții de Justiţie a Uniunii Europene

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu se aplică

Nu se aplică


Reguli de publicare


La nivel național

La nivelul instanțelor judecătorești

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței?

Da - articolul 64 alineatul (1) din Legea privind sistemul judiciar

DaCurțile Supreme

Alte instanțe judecătorești

Se publică textul integral al jurisprudenței sau o selecție a acesteia?

Curtea Supremă Administrativă și Curtea Supremă de Casație: textul integral

Textul integral al jurisprudenței/o selecție

Care sunt criteriile utilizate pentru efectuarea selecției?

Nu se aplică

Nu se aplică

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.