NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Baza de date a Curții Supreme a Republicii Croația

SuPra” conține toate hotărârile pronunțate de Curtea Supremă începând de la 1 ianuarie 1990. Pe lângă acestea, baza de date conține, de asemenea, cele mai importante hotărâri ale celorlalte instanțe judecătorești din Republica Croația.

O bază de date mai recentă în materie de jurisprudență, denumită „SupraNova”, conține hotărâri ale instanțelor municipale, regionale și comerciale, ale Înaltei Curți Comerciale, ale Înaltei Curți pentru Delicte și al Curții Supreme a Republicii Croația.

Pentru fiecare hotărâre, sunt disponibile următoarele informații: denumirea instanței care a adoptat hotărârea, denumirea secției, tipul cauzei, data adoptării hotărârii și data publicării, împreună cu textul integral în format .doc, .pdf și .html. Toate hotărârile care au fost adoptate începând de la 1 ianuarie 2004 conțin informațiile de indexare specifice, precum și textul integral.

Situațiile juridice sunt publicate în cazul hotărârilor de o importanță deosebită și de un interes remarcabil.

Textul integral destinat publicului larg este publicat într-o versiune diferită de cea a textului original, în scopul protejării vieții private a părților la proces. Acest lucru se realizează prin ștergerea tuturor informațiilor referitoare la identitatea persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu Normele de asigurare a caracterului anonim al hotărârilor judecătorești și Instrucțiunile privind asigurarea caracterului anonim al hotărârilor judecătorești ale președintelui Curții Supreme a Republicii Croația.

Normele adoptate cu privire la publicarea hotărârilor judecătorești prevăd următoarele:

  1. instanțele fac ele însele o selecție a celor mai importante hotărâri pe care urmează să le facă publice și
  2. hotărârile instanțelor inferioare invocate de Curtea Supremă a Republicii Croația urmează a fi publicate în conformitate cu articolul 396a din Codul de procedură civilă.

Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația este formată în prezent din două secții (secția Pensii-Invaliditate-Sănătate și secția Drept financiar și al muncii și Drept patrimonial) și din Consiliul pentru evaluarea legalității actelor cu caracter general.

Serviciul pentru monitorizarea și examinarea jurisprudenței celor două secții, împreună cu șeful secției vizate, aleg hotărârile pertinente care au rezultat din activitatea acestor secții pe parcursul unei luni. La sfârșitul anului șefii secțiilor și Serviciul pentru monitorizarea și examinarea jurisprudenței se reunesc pentru a selecționa cele mai importante hotărâri care au fost adoptate în cadrul activității Curții. Aceste hotărâri sunt prelucrate pentru a fi incluse în buletinul publicat anual de Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația.

Situațiile juridice ale hotărârilor incluse în buletin sunt, de asemenea, publicate la rubrica pertinentă de pe site-ul internet al Înaltei Curți Administrative a Republicii Croația.

Toate hotărârile Consiliului pentru evaluarea legalității actelor cu caracter general sunt publicate pe site-ul internet al Înaltei Curți Administrative a Republicii Croația.

Ultima actualizare: 04/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.