Jurisprudența națională

Cehia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Republica Cehă, o descriere a acesteia și link-uri către bazele de date de jurisprudență importante.

Conținut furnizat de
Cehia

Jurisprudență disponibilă pe un site internet

Jurisprudența este accesibilă publicului pe site-ul internet al Ministerului Justiției https://www.justice.cz/, [referință „Judikatura” (jurisprudență)].

Fiecare dintre următoarele instanțe menține o bază de date cu jurisprudența proprie:

  • Curtea Constituțională (Ústavní soud)
  • Curtea Supremă (Nejvyšší soud)
  • Curtea Supremă Administrativă (CSA) (Nejvyšší správní soud).

Rezumatele tuturor hotărârilor pronunțate de CSA sunt publicate, în formă anonimizată, pe site-ul internet CSA. Unele dintre hotărârile CSA, precum și unele hotărâri pronunțate de curți administrative inferioare și selectate în funcție de importanța acestora de plenul complet al judecătorilor CSA sunt analizate mai detaliat.

Prezentarea deciziilor / titluri

Hotărârile sunt puse la dispoziție pe site-urile internet ale instanțelor supreme corespunzătoare.

Formate

Jurisprudența este disponibilă în format html.

Instanțe vizate

Sunt vizate următoarele instanțe:

Proceduri ulterioare

Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații cu privire la:

introducerea căilor de atac?

Nu

Da (https://www.justice.cz/, referință InfoSoud)

o cauză care este încă pendinte?

Nu

Da (InfoSoud)

rezultatul căilor de atac?

Nu

Da (InfoSoud)

caracterul irevocabil al unei hotărâri?

Nu

Nu

procedurile ulterioare în fața:

altei instanțe interne (de ex., Curtea Constituțională)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Reguli privind publicarea

la nivel național?

la nivel de instanțe?

Există reguli obligatorii pentru publicarea jurisprudenței

Da

Da

Curtea Supremă

Alte instanțe

Jurisprudența este publicată integral sau numai selectiv?

Complet anonimizat

Complet anonimizat

Dacă se realizează o selecție,

care sunt criteriile aplicate?

Protecția datelor cu caracter personal

Baze de date juridice

Numele și URL-ul bazei de date

Portalul Administrației Publice

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Baza de date conține legislația Republicii Cehe, în limba cehă.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.