Jurisprudența națională

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Domsdatabasen [baza de date a hotărârilor judecătorești] este o bază de date care conține anumite hotărâri ale instanțelor daneze.

Aceasta este populată treptat, începând din 2022. Baza de date conține hotărâri judecătorești în materie civilă, precum și o mică selecție de hotărâri judecătorești în cauze penale de interes public deosebit.

Baza de date poate fi utilizată gratuit.

Aceasta poate fi consultată la următoarea adresă: https://domsdatabasen.dk/

Ultima actualizare: 17/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.