În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Anglia şi Ţara Galilor

În această secțiune se prezintă jurisprudența Regatului Unit, punându-se accentul pe jurisdicția din Anglia și din Țara Galilor. Descrierea vizează, în principal, jurisprudența disponibilă în bazele de date care sunt accesibile gratuit publicului.

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Jurisprudența din Anglia și din Țara Galilor

O mare parte din jurisprudența instanțelor de judecată din Anglia și din Țara Galilor este accesibilă publicului.

Toate cauzele judecate de Curtea Supremă (Supreme Court) și toate hotărârile pronunțate pe fond în camera civilă a Curții de Apel (Civil Court of Appeal) se consemnează. Toate hotărârile Curții Administrative (Administrative Court) și unele hotărâri ale Înaltei Curți (High Court) care prezintă un interes juridic sau public deosebit se publică. Hotărârile secției penale a Curții de Apel se publică dacă sunt de interes juridic sau public. Hotărârile în cauzele de dreptul familiei și în unele cauze de drept penal pot face obiectul anonimizării. Hotărârile Tribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal) și cele ale Tribunalului superior (Upper Tribunal) se publică dacă sunt de interes juridic sau public.

După pronunțarea unei hotărâri, aceasta se publică, de obicei, într-un termen cuprins între 24 de ore și 2 săptămâni. Dacă hotărârea este emisă în scris, se publică, de obicei, în aceeași zi.

Baze de date juridice

Hotărârile Camerei Lorzilor (House of Lords judgements): archivă. Până la data de 30 iulie 2009, Camera Lorzilor (House of Lords) a fost cea mai înaltă instanță de apel din Regatul Unit. Toate hotărârile pronunțate de membrii acestei camere (Law Lords) în perioada 14 noiembrie 1996-30 iulie 2009 sunt publicate pe site-ul internet al Parlamentului.

Arhivele parlamentare (Parliamentary Archives). Hotărârile pronunțate de Camera Lorzilor (House of Lords) înainte de 1996 pot fi consultate la Arhivele parlamentare. Acestea păstrează dosarele căilor de atac soluționate și alte documente întocmite de Camera Lorzilor în exercitarea competențelor sale judiciare, începând din 1621.

Site-ul internet al Curții Supreme (Supreme Court). Începând cu data de 1 octombrie 2009, Curtea Supremă (Supreme Court) a Regatului Unit este competentă să se pronunțe asupra aspectelor de drept în toate cauzele civile din Regatul Unit și în toate cauzele penale din Anglia, din Țara Galilor și din Irlanda de Nord. Toate hotărârile sunt publicate pe site-ul internet al Curții Supreme.

Incoporated Council of Law Reporting (ICLR) este o organizație fără scop lucrativ care a fost înființată în 1865. Aceasta publică repertorii de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele superioare și de soluționare a căilor de atac din Anglia și din Țara Galilor. Majoritatea publicațiilor acestei organizații sunt furnizate doar pe baza unui abonament. De asemenea, ICLR publică WLR Daily, care poate fi consultată gratuit și conține rezumate ale cauzelor, redactate în termen 24 de ore de la pronunțarea acestora, și oferă tot gratuit un instrument de căutare a cauzelor.

Institutul Britanic și Irlandez de Informații Juridice (British and Irish Legal Information Institute - BAILII) oferă acces online gratuit la o gamă foarte largă de documente juridice fundamentale britanice și irlandeze, inclusiv la jurisprudență. Instrumentul de căutare permite utilizatorilor să găsească spețe judecate de o anumită instanță sau să se informeze cu privire la mai multe jurisdicții.

Prin intermediul Proiectului „Open Law”, BAILII identifică, de asemenea, cauze reprezentative judecate în urmă cu mulți ani pe care le publică pe internet. Accesul la hotărârile pronunțate în aceste cauze este liber și gratuit, proiectului propunându-și să sprijine educația în domeniul juridic.

În urma colaborării recente cu ICLR, BAILII oferă în prezent linkuri către rezumatele hotărârilor publicate de ICLR (dacă există), existând opțiunea de a achiziționa repertoriul autorizat de jurisprudență redactat de ICLR în format PDF.

Pe site-ul internet al institutului Balii sunt disponibile următoarele colecții:

Repertoriile de jurisprudență engleză (pentru perioada 1220-1873) sunt disponibile pe site-ul internet CommonLII

Tribunale

Pe site-ul internet al BAILLII găsiți și informații privind hotărârile pronunțate de diverse tribunale din Regatul Unit:

Linkuri conexe

BAILLII Camera Lorzilor (House of Lords) Site-ul internet al Curții Supreme (Supreme Court) ICLR

Ultima actualizare: 09/10/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.