NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Estonia

Prezenta secțiune oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Estonia și o descriere a bazelor de date legale relevante.

Conținut furnizat de
Estonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Jurisprudență disponibilă pe internet

Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție este disponibilă pe internet din 2001. Jurisprudența Curții Supreme este disponibilă din 1993, după reorganizarea sistemului judiciar, și este publicată în ediția electronică a Riigi Teataja (Monitorul Oficial din Estonia) și pe site-ul internet al Curții Supreme. Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție este disponibilă în ediția electronică a Riigi Teataja.

Obligația de publicare a jurisprudenței este prevăzută în Legea informațiilor publice, norme mai specifice fiind stabilite în diverse coduri de procedură ale instanțelor. De regulă, toate hotărârile definitive sunt făcute publice. În procedurile civile și administrative, derogările prevăd că instanțele nu publică în hotărârile lor, nici din proprie inițiativă, nici la cererea persoanei în cauză, numele persoanei (înlocuindu-l cu inițiale sau cu alte caractere), codul personal de identificare, data nașterii și adresa. Totodată, instanțele pot decide, în cadrul procedurilor civile și administrative, fie din proprie inițiativă, fie la cererea persoanei în cauză, să publice numai partea dispozitivă a unei hotărâri care conține date cu caracter personal sensibile sau să nu o publice deloc, dacă înlocuirea numelui persoanei cu inițiale sau cu alte caractere poate aduce atingere vieții private a acesteia. De asemenea, instanțele pot să nu publice decât dispozitivul unei hotărâri dacă aceasta conține informații supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Se publică toate hotărârile finalizate în cadrul procedurilor penale, dar se fac publice numai detaliile personale ale persoanei chemate în judecată (numele și codul personal de identificare sau data nașterii). În general, nu se divulgă detaliile personale ale minorilor chemați în judecată (numele și codul lor personal de identificare sau data nașterii sunt înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere). La cererea unei persoane sau prin proprie inițiativă, instanțele pot, în cadru procedurilor penale, să publice doar partea introductivă sau dispozitivă sau partea finală a unei anumite hotărâri, dacă aceasta conține date cu caracter personal sensibile. Se aplică aceeași regulă și dacă hotărârea conține date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul și permite identificarea persoanei în cauză, în ciuda faptului că numele și alte detalii personale au fost înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere.

Publicarea jurisprudenței este considerată parte a administrării justiției, iar publicarea unor date specifice poate fi contestată. Prin urmare, instanțele trebuie să aibă în vedere modul de publicare a hotărârilor.

Prezentarea hotărârilor/Titluri

Curtea Supremă

Alte instanțe

Este jurisprudența prezentată cu titluri?

Da

Nu

Jurisprudența Curții Supreme poate fi căutată în Riigi Teataja și pe site-ul internet al Curții Supreme după an, tipul cauzei, numărul cauzei, data hotărârii, componența instanței, tipul de procedură, tipul de infracțiune, adnotare și conținut. Pe site-ul internet al Curții Supreme jurisprudența poate fi căutată, de asemenea, după cuvinte-cheie.

Hotărârile instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție pot fi căutate în cadrul tipului corespunzător de procedură și, în funcție de tipul de procedură, cauzele pot fi, de asemenea, căutate folosind mai multe criterii. În cadrul tuturor tipurilor de procedură, hotărârile pot fi căutate în funcție de numărul cauzei, de instanță, de tipul și data hotărârii, de data procedurii și de conținutul hotărârii. În cauzele penale, hotărârile pot fi căutate și în funcție de numărul procedurii precontencioase, de tipul cauzei și al hotărârii, de tipul acțiunii, de tipul de pedeapsă sau, de exemplu, de motivele de achitare. Hotărârile pronunțate în cauzele civile și administrative pot fi căutate și după categorie și tipul cauzei, după tipul acțiunii și soluția pronunțată.

Exemplu de titlu

Revizuirea constituționalității articolului 71 alineatul (2) teza a doua din Legea aviației.

Formate

Curtea Supremă

Alte instanțe

Document

Metadate

Document

Metadate

Este jurisprudența disponibilă în format XML?

Nu

Nu

Nu

Nu

Ce alte tipuri de formate sunt utilizate?

HTML

HTML

PDF

HTML

Proceduri suplimentare

Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind:

căile de atac?

-

Nu

situația unei cauze, dacă este încă pe rol?

Da

Nu

rezultatul căilor de atac?

-

Da

irevocabilitatea hotărârii?

Da

Da

procedurile ulterioare în fața:

altei instanțe interne (de exemplu, Curtea Constituțională)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Norme de publicare

La nivel național

La nivelul instanțelor

Există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenței?

Da

-

Normele de publicare a jurisprudenței sunt prevăzute în codurile de procedură aplicabile. Normele de procedură penală diferă de cele de procedură civilă.

Curtea Supremă

Alte instanțe

Jurisprudența este publicată integral sau se publică numai o selecție?

Numai o selecție.

Numai o selecție.

Ce criterii se aplică pentru efectuarea selecției?

Selecția se efectuează pe baza următoarelor criterii:

1) hotărârea trebuie să fie executorie;

2) hotărârea poate fi publicată dacă:

a) (în cauzele civile și administrative) nu conține date cu caracter personal sensibile; hotărârea se publică cu numele înlocuite cu inițiale sau alte caractere și în așa fel încât să nu aducă atingere vieții private a persoanelor în cauză; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul;

b) (în cauzele penale) nu conține date cu caracter personal sensibile sau date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul sau dacă numele și alte detalii personale sunt înlocuite în hotărâre cu inițiale și alte caractere, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Selecția se efectuează pe baza următoarelor criterii:

1) hotărârea trebuie să fie executorie;

2) hotărârea poate fi publicată dacă:

a) (în cauzele civile și administrative) nu conține date cu caracter personal sensibile; hotărârea se publică cu numele înlocuite cu inițiale sau alte caractere și în așa fel încât să nu aducă atingere vieții private a persoanelor în cauză; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul;

b) (în cauzele penale) nu conține date cu caracter personal sensibile sau date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul sau dacă numele și alte detalii personale sunt înlocuite în hotărâre cu inițiale și alte caractere, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Baze de date juridice

Denumirea și URL-ul bazei de date

Jurisprudența publicată a Curții Supreme poate fi consultată pe site-ul internet al Curții Supreme și în Riigi Teataja.

Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție care a intrat în vigoare și care a fost publicată poate fi găsită căutând în Riigi Teataja.

Cererile adresate de instanțele estoniene Curții Europene de Justiție pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare sunt disponibile pe site-ul internet al Curții Supreme. Aici veți găsi denumirea instanței care solicită pronunțarea unei hotărâri preliminare, data depunerii cererii și o descriere a conținutului cererii, precum și numărul de referință al cauzei în sistemul estonian și la CEJ.

Rezumate ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului sunt disponibile în Riigi Teataja.

Site-ul internet al instanțelor prezintă statistici privind procedurile în fața instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție începând cu 1996. Statistici privind Curtea Supremă sunt disponibile pe site-ul internet al acesteia. Statisticile privind revizuirea constituționalității sunt disponibile începând cu 1993, în timp ce statisticile privind cauzele administrative, civile, penale și cauzele legate de delicte sunt disponibile din 2002.

Site-ul internet al Curții Supreme prezintă de asemenea analize ale jurisprudenței pe teme selectate începând cu 2006.

Este gratuit accesul la bazele de date?

Da, accesul la aceste baze de date este gratuit.

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.