Jurisprudența națională

Estonia

Prezenta secțiune oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Estonia și o descriere a bazelor de date legale relevante.

Conținut furnizat de
Estonia

Jurisprudență disponibilă pe internet

Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție este disponibilă pe internet din 2001. Jurisprudența Curții Supreme este disponibilă din 1993, după reorganizarea sistemului judiciar, și este publicată în ediția electronică a Riigi Teataja (Monitorul Oficial din Estonia) și pe site-ul Curții Supreme. Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție este disponibilă în ediția electronică a Riigi Teataja.

Obligația de publicare a jurisprudenței este prevăzută în Legea informațiilor publice, norme mai specifice fiind stabilite în diverse coduri de procedură judiciară. De regulă, toate hotărârile definitive sunt făcute publice. În procedurile civile și administrative, derogările prevăd că instanțele nu publică în hotărârile lor, nici din proprie inițiativă, nici la cererea persoanei în cauză, numele persoanei (înlocuindu-l cu inițiale sau cu alte caractere), codul personal de identificare, data nașterii, numărul de înregistrare și adresa. Totodată, instanțele pot decide, în cadrul procedurilor civile și administrative, fie din proprie inițiativă, fie la cererea persoanei în cauză, să publice numai dispozitivul unei hotărâri care conține date cu caracter personal sensibile sau să nu o publice deloc, dacă înlocuirea numelui persoanei cu inițiale sau cu alte caractere poate aduce atingere vieții private a acesteia. De asemenea, instanțele pot să nu publice decât dispozitivul unei hotărâri dacă aceasta conține informații supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Se publică toate hotărârile finalizate în cadrul procedurilor penale, dar se fac publice numai detaliile personale ale persoanei chemate în judecată (numele și codul personal de identificare sau data nașterii). În general, nu se divulgă detaliile personale ale minorilor chemați în judecată (numele și codul lor personal de identificare sau data nașterii sunt înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere). La cererea unei persoane sau din proprie inițiativă, instanțele pot, în cadrul procedurilor penale, să publice doar partea introductivă și dispozitivul sau partea finală a unei anumite hotărâri, dacă aceasta conține date cu caracter personal sensibile. Se aplică aceeași regulă și dacă hotărârea conține date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul și permite identificarea persoanei în cauză, în ciuda faptului că numele și alte detalii personale au fost înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere.

Publicarea jurisprudenței este considerată parte a administrării justiției, iar publicarea unor date specifice poate fi contestată. Prin urmare, instanțele trebuie să aibă în vedere modul de publicare a hotărârilor.

Prezentarea hotărârilor/titluri


Curtea Supremă

Alte instanțe

Este jurisprudența prezentată cu titluri?

Da

Nu

Jurisprudența Curții Supreme poate fi căutată în Riigi Teataja și pe site-ul Curții Supreme după an, tipul cauzei, numărul cauzei, data hotărârii, componența instanței, tipul de procedură, tipul de infracțiune, adnotare și conținut. Pe site-ul Curții Supreme jurisprudența poate fi căutată, de asemenea, după cuvinte-cheie.

Hotărârile instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție pot fi căutate în cadrul tipului corespunzător de procedură și, în funcție de tipul de procedură, cauzele pot fi, de asemenea, căutate folosind mai multe criterii. În cadrul tuturor tipurilor de procedură, hotărârile pot fi căutate în funcție de numărul cauzei și de numărul ECLI, de instanță, de tipul procedurii, de tipul și data hotărârii, de data începerii procedurii, de adnotare și de conținutul hotărârii. În cauzele penale, hotărârile pot fi căutate și în funcție de numărul procedurii precontencioase, de categoria și soluționarea cauzei, de tipul de procedură, de tipul de cerere și de sentință sau, de exemplu, de motivele de achitare. Hotărârile pronunțate în cauzele civile și administrative pot fi căutate și după categoria cauzei, după tipul de procedură și soluția pronunțată. Hotărârile pronunțate în cauzele civile și administrative pot fi, de asemenea, căutate în funcție de categoria de cauză, tipul de procedură și soluționarea cauzei.

Exemplu de titlu

Revizuirea constituționalității articolului 71 alineatul (2) a doua teză din Legea aviației.

Formate


Curtea Supremă

Alte instanțe

Document

Metadate

Document

Metadate

Este jurisprudența disponibilă în format XML?

Nu

Nu

Nu

Nu

Ce alte formate sunt utilizate?

HTML

HTML

PDF

HTML

Proceduri ulterioare


Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind:

căile de atac?

Nu

situația unei cauze, dacă este încă pe rol?

Da

Nu

rezultatul căilor de atac?

Da

irevocabilitatea hotărârii?

Da

Da

procedurile ulterioare în fața:

altei instanțe interne (de exemplu, Curtea Constituțională)?

Curții de Justiție a Uniunii Europene?

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Norme de publicare


La nivel național

La nivelul instanțelor

Există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenței?

Da

Normele privind publicarea jurisprudenței sunt prevăzute în codurile de procedură relevante. Normele de procedură penală diferă de cele de procedură civilă.


Curtea Supremă

Alte instanțe

Jurisprudența este publicată integral sau se publică numai o selecție?

Numai o selecție.

Numai o selecție.

Care sunt criteriile utilizate pentru efectuarea selecției?

Selecția se efectuează pe baza următoarelor criterii:

1) hotărârea trebuie să fie executorie;

2) hotărârea poate fi publicată dacă:

a) (în cauzele civile și administrative) nu conține date cu caracter personal sensibile; hotărârea este publicată cu numele înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere și în așa fel încât să nu aducă atingere vieții private a persoanei în cauză; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul;

b) (în cauzele penale) nu conține date cu caracter personal sensibile sau date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul sau dacă numele și alte detalii personale sunt înlocuite în hotărâre cu inițiale și alte caractere, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Selecția se efectuează pe baza următoarelor criterii:

1) hotărârea trebuie să fie executorie;

2) hotărârea poate fi publicată dacă:

a) (în cauzele civile și administrative) nu conține date cu caracter personal sensibile; hotărârea este publicată cu numele înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere și în așa fel încât să nu aducă atingere vieții private a persoanei în cauză; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul;

b) (în cauzele penale) nu conține date cu caracter personal sensibile sau date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul sau dacă numele și alte detalii personale sunt înlocuite în hotărâre cu inițiale și alte caractere, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Baze de date juridice

Denumirea și URL-ul bazei de date

Jurisprudența publicată a Curții Supreme poate fi găsită pe site-ul Curții Supreme și în Riigi Teataja.

Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție care a intrat în vigoare și a fost publicată poate fi găsită căutând în jurisprudența din Riigi Teataja.

Cererile adresate de instanțele estoniene Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare sunt disponibile pe site-ul Curții Supreme. Aici veți găsi denumirea instanței care solicită pronunțarea unei hotărâri preliminare, data depunerii și o descriere a conținutului cererii, precum și numărul de referință al cauzei în sistemul estonian și la CEJ.

Rezumate ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului sunt disponibile în Riigi Teataja.

Pe site-ul instanțelor sunt prezentate statistici privind procedurile în fața instanțele de prim și de al doilea grad de jurisdicție începând din 1996. Statistici privind Curtea Supremă sunt disponibile pe site-ul acesteia. Statisticile privind revizuirea constituționalității sunt disponibile din 1993, în timp ce statisticile privind cauzele administrative, civile, penale și cauzele legate de delicte sunt disponibile din 2002.

Pe site-ul Curții Supreme sunt prezentate, de asemenea, începând din 2006, analize ale jurisprudenței cu privire la anumite subiecte.

Este gratuit accesul la bazele de date?

Da, accesul la bazele de date este gratuit.

Ultima actualizare: 09/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.