Jurisprudența națională

Finlanda

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra jurisprudenței din Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda

Jurisprudența disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor / Cap de tabel

Pentru Curțile Supreme și pentru majoritatea altor instanțe, cuvintele-cheie și capul de tabel sunt prezentate împreună cu datele și numărul de înregistrare.

Exemple de capete de tabel

Curtea Supremă din Finlanda

cuvânt cheie

Contract de muncă – Transferul unei întreprinderi – Legislație UE - Impactul interpretării directivei

Numărul de înregistrare: S2006/340

Data prezentării: 29.1.2009

Data pronunțării hotărârii: 23.4.2009

Dosar: 835

scurt rezumat

Cazul se referă la dreptul angajatului care a demisionat în timpul transferului unei întreprinderi de a primi despăgubiri de la cesionar, pe baza capitolului 7 articolul 6 din Legea contractelor de muncă, luând în considerare articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/23/CE a Consiliului.

legislație

Legea contractelor de muncă 55/2001, capitolul 7 secțiunea 6

Directiva 2001/23/CE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități, articolul 4 alineatul (2)


Tabelul de mai sus ilustrează informațiile disponibile privind hotărârile Curții Supreme. Secțiunea cuvinte-cheie include cuvintele-cheie și data pronunțării hotărârii; rezumatul descrie conținutul-cheie al hotărârii, iar trimiterile la legislației conțin informații privind legislațiile naționale și comunitare corespunzătoare.

Format

Jurisprudența din Finlanda este disponibilă în format HTML.

Proceduri ulterioare

Sunt disponibile informații privind procedurile ulterioare din cadrul următoarelor instanțe:

  • Informații generale privind căile de atac, puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
  • Informații privind cazurile aflate pe rol, puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
  • Rezultatele căilor de atac, puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
  • Informații privind irevocabilitatea unei hotărâri puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
  • Informațiile privind înfățișările de la alte instanțe (precum Curtea Constituțională) nu sunt puse la dispoziție de Curtea Supremă sau de alte instanțe
  • informațiile privind procedurile ulterioare desfășurate în fața Curții Europene de Justiție sunt puse la dispoziție de Curtea Supremă, dar nu și de alte instanțe.

Reguli de publicare

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței la nivel național și la nivelul instanțelor.

Jurisprudența completă este publicată de Curțile Supreme și de instanțe speciale. În cadrul altor instanțe, se publică numai o selecție a jurisprudenței, în funcție de importanța cauzei, de punerea în aplicare a unei noi legi sau a modificărilor acesteia și de necesitatea de a armoniza punerea în aplicare.

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.