Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Germania

Această pagină vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Germania.

Conținut furnizat de
Germania

Jurisprudența disponibilă pe un site internet

Prezentarea deciziilor /Titluri

Curți Supreme

Alte instanțe

Jurisprudență însoțită de titluri

Curtea Supremă Federală de Justiție:

Nu

Curtea Administrativă Federală:

Da, în special hotărârile

Curtea Financiară Federală:

Da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii:

Da

Curtea Federală Socială:

Da

Curtea Federală pentru Brevete:

Nu


Hotărârile importante ale Curții Administrative Federale au titluri care ajută utilizatorul să le identifice cu ușurință.

Hotărârile Curții Financiare Federale au un tip de titlu care redă esența hotărârii.

Hotărârile Curții Federale pentru Dreptul Muncii pun în evidență secțiunea, data și numărul de referință.

Exemple de titluri

Pentru Curtea Administrativă Federală: declararea costurilor medicamentelor pentru creșterea potenței ca ineligibile pentru ajutorul financiar contravine dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) din Legea fundamentală.

Pentru Curtea Financiară Federală: nu se acordă reduceri de impozite pentru compartimentele de conducere și administrative din cadrul unei întreprinderi înregistrate pentru asociațiile de membri afiliate – domeniul de aplicare al dispozițiilor articolului 68 alineatul (2) litera (b) din Codul fiscal – concurență în sensul articolului 65 alineatul (3) din Codul fiscal.   

Pentru Curtea Federală pentru Dreptul Muncii: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, plata specială – cu referire la o serie unilaterală de norme ale angajatorilor – supusă modificărilor.

Formate

Curți Supreme

Alte instanțe

document

metadate

document

metadate

Ce formate sunt utilizate?

Curtea Supremă Federală de Justiție:

pdf

Curtea Administrativă Federală:

html

Curtea Financiară Federală:

html

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii:

x html 1

Curtea Supremă Federală de Justiție:

pdf

Curtea Administrativă Federală:

pdf

Curtea Financiară Federală:

html

Curtea Federală pentru Brevete:

pdf

Curtea Federală pentru Brevete:

niciunul


Alte acțiuni

Curți Supreme

Alte instanțe

sunt disponibile informații cu privire la căile de atac?

Curtea Supremă Federală de Justiție: nu

Curtea Administrativă Federală: da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii: nu

Curtea Socială Federală: nu

Curtea Federală pentru Brevete: nu

care arată dacă o cauză este încă pendinte?

Curtea Supremă Federală de Justiție: nu

Curtea Administrativă Federală: nu

Curtea Financiară Federală: da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii: nu

Curtea Socială Federală: nu

Curtea Federală pentru brevete: nu

cu privire la rezultatele căilor de atac?

Curtea Supremă Federală de Justiție: nu

Curtea Administrativă Federală: da

Curtea Financiară Federală: da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii: nu

Curtea Socială Federală: nu

Curtea Federală pentru Brevete: nu

cu privire la irevocabilitatea hotărârii?

Curtea Supremă Federală de Justiție: da

Curtea Administrativă Federală: nu

Curtea Financiară Federală: nu

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii: nu

Curtea Socială Federală: nu

Curtea Federală pentru brevete: nu

care arată dacă s-au intentat noi acțiuni la alte instanțe interne (Curtea Constituțională…)?

la Curtea de Justiție Europeană?

La Curtea Drepturilor Omului?

Curtea Supremă Federală de Justiție: nu

Curtea Administrativă Federală:

nu

Curtea Financiară Federală:

da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii:

da

Curtea Socială Federală:

nu

Curtea Supremă Federală de Justiție:

nu

Curtea Administrativă Federală:

da, în unele cazuri

Curtea Financiară Federală:

da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii:

da

Curtea Socială Federală:

nu

Curtea Supremă Federală de Justiție:

nu

Curtea Administrativă Federală:

nu

Curtea Financiară Federală:

Curtea socială federală:

nu

Curtea Federală pentru Brevete: nu

Curtea Federală pentru Brevete:

nu

Curtea Federală pentru Brevete:

nu


Curtea Federală pentru Brevete comunică astfel de informații numai în cazul în care acestea sunt citate în textul complet al hotărârii.

Curtea Administrativă Federală publică pe internet cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare introduse la Curtea de Justiție Europeană. 

Reguli de publicare

La nivel național?

La nivelul instanțelor?

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței?

Curtea Supremă Federală de Justiție: nu

Curtea Federală pentru Brevete: nu

Curtea Administrativă Federală: da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii: nu

Curtea Federală pentru Brevete: nu

Curtea Administrativă Federală: da

Curtea Financiară Federală: da

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii: da


Pentru Curtea Administrativă Federală, normele sunt stabilite la articolul 55 din Norme privind Curtea Administrativă, coroborat cu articolele 169 și 173 din Legea privind constituirea instanțelor și articolul 1 din Legea privind libertatea informației.

Pentru Curtea Financiară Federală, se aplică în general principiul egalității de tratament; mai precis, Curtea Financiară Federală trebuie să țină seama de dreptul presei la egalitate de tratament pentru mass-media. Prin urmare, hotărârile Curții Financiare Federale au o dată de emitere. La acea dată, presa este informată cu privire la hotărâri, acestea sunt publicate pe internet și se onorează abonamentele la hotărâri etc.    

Curți Supreme

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau doar o parte din aceasta? 

Curtea Supremă Federală de Justiție:

doar o parte

Curtea Administrativă Federală:

doar o parte

Curtea Financiară Federală:

doar o parte

Curtea Federală pentru Dreptul Muncii:

publicare completă

Curtea Socială Federală:

publicare completă

Curtea Federală pentru Brevete:

publicare completă

Dacă se realizează o selecție, care sunt criteriile care stau la baza acesteia?

Curtea Supremă Federală de Justiție:

toate hotărârile însoțite de motivare („avize”)

Curtea Administrativă Federală:

Da, în cazul hotărârilor fundamentale

Curtea Financiară Federală:

Toate hotărârile Curții Financiare Federale se regăsesc pe internet și sunt publicate de asemenea în baza de date Juris: mai exact, toate hotărârile al căror fond necesită documentare (de exemplu, nu există informații cu privire la hotărârile care nu sunt însoțite de motivare)

Hotărârile pot fi consultate pe internet timp de 4 ani. După acest termen sunt șterse.

Curtea Financiară Federală asigură de asemenea transmiterea pe cale electronică (se pot comanda hotărâri individuale pe baza numărului de referință specific).


Pentru Curtea Socială Federală, se pune la dispoziția publicului o selecție de hotărâri publicate integrale.

Ultima actualizare: 26/11/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.