Jurisprudența națională

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Jurisprudența disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor/Titluri

Consiliul de Stat (Symvoúlio tis Epikrateías)

Curtea Supremă (Áreios Págos) (Curtea de Casație civilă și penală)

Alte instanțe

Jurisprudența însoțită de titluri

Da

(începând din 2018, au fost publicate rezumate ale hotărârilor pronunțate în plen, însoțite de titlurile aferente)

Da

(toate hotărârile penale și civile, începând din 2006)

Da

(rezumatele hotărârilor celor mai mari instanțe administrative sunt publicate pe site-ul Consiliului de Stat)

[este posibilă căutarea jurisprudenței pe site-ul Tribunalului de Primă Instanță (Protodikeío) și al Curții de Apel (Efeteío) din Pireu]

Exemple de titluri

Testamente, autovehicule, ocuparea forței de muncă, despăgubiri, căi de atac

Formatele

Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Documentul

Metadate

Documentul

Metadate

Ce alte formate sunt utilizate?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (instanțele administrative)

Nu

(alte instanțe)

HTML (instanțele administrative)

Nu

(alte instanțe)

Proceduri ulterioare

Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Instanțele administrative

Alte instanțe

Sunt disponibile informații cu privire la căile de atac?

Da

Da

Da

Da

Se indică dacă o cauză este încă pendinte?

Da

Da

Da

Da

Se indică rezultatele apelurilor?

Da

Da

Da

Tribunalul de Primă Instanță și Curtea de Apel din Pireu

Se precizează caracterul irevocabil al hotărârii?

Da

Da

- Curtea Administrativă de Apel din Atena: Da, în cazul în care nu s-a făcut apel

Nu

Se indică procedurile ulterioare în fața unei alte instanțe naționale (Curtea Constituțională etc.)?

Curtea Europeană de Justiție?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Norme de publicare

La nivel național?

La nivelul instanțelor?

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței?

Da

{datele cu caracter personal – Legea nr. 4624/19 și Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679]}

Da

{datele cu caracter personal – Legea nr. 4624/19 și Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679]}

Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau doar o selecție a acesteia?

- Consiliul de Stat: Aproximativ 80 % din toate hotărârile acestuia au fost deja publicate. Treptat, vor fi publicate toate hotărârile.

- Curtea Supremă publică jurisprudența completă privind hotărârile penale și civile, cu excepția hotărârilor pronunțate în temeiul procedurii prevăzute la articolul 565 din Codul de procedură civilă (Kódikas Politikís Dikonomías).

- Instanțele administrative: Se publică o selecție de hotărâri ale acestora.

- Tribunalul de Primă Instanță și Curtea de Apel din Pireu:

se publică o selecție de hotărâri judecătorești.

Dacă se efectuează o selecție, care sunt criteriile care stau la baza acesteia?

- Consiliul de Stat: Importanța cauzei

- Curtea Administrativă de Apel din Atena: Importanța cauzei

Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Alte instanțe

Hotărârile sunt puse la dispoziție pe internet în condiții de anonimitate (nume eliminate)?

Da

Da

Da

Dacă da, în cazul tuturor hotărârilor?

Consiliul de Stat anonimizează toate hotărârile publicate pe site-ul său.

Da

- cu excepția hotărârilor pronunțate în temeiul articolului 565 din Codul de procedură civilă.

Hotărârile pronunțate începând din

1990

2006

2017

Linkuri conexe

Curtea Supremă

Consiliul de Stat

Curtea de Apel din Atena

Curtea Administrativă de Apel din Atena

Instanța administrativă de prim grad de jurisdicție din Atena

Instanța de prim grad de jurisdicție din Atena

Ultima actualizare: 04/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.