Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Jurisprudența disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor / Titlu

Consiliul de Stat

(Συμβούλιο της Επικρατείας)

Curtea Supremă (Άρειος Πάγος) (curte de casație în materie civilă și penală)

Alte instanțe

Jurisprudența prezentată în cadrul titlurilor

Nu

Da ( în perioada 2008-2011, toate hotărârile penale)

Nu

La Curtea Supremă, hotărârile judecătorești penale pronunțate începând din anul 2008 (serie completă până în 2011) au fost clasificate în funcție de titlu. Astfel, puteți accesa toate hotărârile judecătorești aferente unui titlu. Hotărârile civile și penale pot fi consultate în funcție de numărul atribuit în momentul publicării.

În cazul hotărârilor judecătorești ale Consiliului de Stat și ale Curții de Apel Administrative din Atena (Doiikitiko Efeteio Athinon – DΕΑ), jurisprudența prezentată în cadrul titlurilor este disponibilă numai judecătorilor.

Curtea de Apel din Atena ne publică conținutul hotărârilor civile sau penale pe nici un site internet. Hotărârile civile se publică pe pagina web internă, împreună cu numărul și un rezumat, fără a fi clasate pe categorii. Hotărârile penale nu sunt afișate nici ca soluție, nici ca număr.

Exemple de titluri

Fraudă, viol, plata cu întârziere a pensiei alimentare, dare/luare de mită

Formate

Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Document

Metadate

Document

Metadate

Ce alte formate mai sunt folosite?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (Instanțe administrative)

Nu

(Alte instanțe)

HTML (Instanțe administrative)

Nu

(Alte instanțe)
Proceduri ulterioare

Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Instanțe administrative

Alte instanțe

Există informații disponibile privind

căile de atac?

Da

Nu

Da

Da

stadiul unui caz, dacă acesta este încă pe rol?

Da

Nu

Da

Da

rezultatul căilor de atac?

Da

Nu

Da

Nu

- Judecătoria din Atena (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Da (pentru căile de atac la instanțele inferioare)

irevocabilitatea hotărârii?

Da

Nu

Curtea de Apel în materie administrativă: Da, în cazul în care nu au existat căi de atac

Nu

procedurile ulterioare în fața

altei instanțe interne (Curtea Constituțională …)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Drepturilor Omului?

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Reguli de publicare

La nivel național?

La nivelul instanțelor?

Există reguli obligatorii pentru publicarea jurisprudenței?

Da

(date cu caracter personal – Legea 2472/97, Avizul nr. 2/2006 al Autorității privind protecția datelor cu caracter personal)

Nu

(în caz de uz administrativ)

Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau numai o parte a acesteia?

- Consiliul de Stat: jurisprudență selectivă

- Curtea Supremă publică integral jurisprudența civilă și penală, cu excepția hotărârilor pronunțate în urma aplicării procedurii de la art. 565 din Codul de procedură penală

Curtea de Apel în materie administrativă: jurisprudența selectivă

Dacă se efectuează o selecție, care sunt criteriile aplicate?

- Consiliul de Stat – importanța cazurilor

Curtea de Apel în materie administrativă– importanța cazurilor

Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Alte instanțe

Hotărârile judecătorești sunt disponibile pe site-ul web cu caracter anonim (numele eliminate)?

Nu

Da

Nu

Dacă da,

toate hotărârile judecătorești?

Da, cu excepția hotărârilor pronunțate în urma aplicării procedurii de la art. 565 din Codul de procedură penală

hotărârile judecătorești

2007

Link-uri relevante

Curtea Supremă

Consiliul de Stat

Curtea de Apel din Atena

Curtea de Apel în materie administrativă

Judecătoria în materie administrativă din Atena

Judecătoria din Atena

Ultima actualizare: 25/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.