NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Prezentarea hotărârilor/Titluri


Consiliul de Stat (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Curtea Supremă (Άρειος Πάγος) (curtea de casație civilă și penală)

Alte instanțe

Jurisprudența însoțită de titluri

Da

(începând din 2018, au fost publicate rezumate ale hotărârilor pronunțate în plen, însoțite de titlurile corespunzătoare)

Da

(toate hotărârile penale și civile, începând din 2006)

Da

(rezumatele hotărârilor celor mai mari instanțe administrative sunt publicate pe site-ul Consiliului de Stat)

La Curtea Supremă, un mic procentaj din hotărârile penale au fost clasificate în funcție de titlu începând din 2006. Prin urmare, hotărârile pot fi accesate după titlu. Hotărârile civile și penale pot fi accesate după numărul de publicare.

Curtea de Apel din Atena (Εφετείο Αθηνών) nu publică online hotărârile civile sau penale. Hotărârile civile sunt publicate pe site-urile administrative corespunzătoare, împreună cu numerele și rezumatele lor, dar nu sunt clasificate pe categorii. În ceea ce privește hotărârile penale, nu sunt afișate nici numărul, nici rezultatele acestora.

Exemple de titluri

Fraudă, viol, întârziere la plata pensiei alimentare, corupție

Formate


Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Document

Metadate

Document

Metadate

Ce alte formate sunt utilizate?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (instanțe administrative)

Nu

(alte instanțe)

HTML (instanțe administrative)

Nu

(alte instanțe)

Proceduri ulterioare


Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Instanțele administrative

Alte instanțe

Sunt disponibile informații

cu privire la căile de atac?

Da

Da

Da

Da

care arată dacă o cauză este încă pendinte?

Da

Da

Da

Da

cu privire la rezultatele căilor de atac?

Da

Da

Da

- Nu

- Tribunalul de Primă Instanță din Atena (Πρωτοδικείο Αθηνών): da (pentru căile de atac în fața instanțelor inferioare)

cu privire la caracterul irevocabil al hotărârii?

Da

Da

- Curtea Administrativă de Apel din Atena: da, în cazul în care nu a fost atacată

Nu

cu privire la proceduri ulterioare în fața:

unei alte instanțe naționale (Curtea Constituțională...)?

Curții de Justiție a UE?

Curții Drepturilor Omului?

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Reguli privind publicarea


la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme cu caracter obligatoriu pentru publicarea jurisprudenței?

Da

[date personale - Legea 4624/19 și Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679]]

Da

[date personale - Legea 4624/19 și Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679]]


Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau numai o parte din aceasta?

- Consiliul de Stat: aproximativ 80 % din toate hotărârile au fost deja publicate. Treptat vor fi publicate toate hotărârile.

- Curtea Supremă publică jurisprudența completă pentru hotărârile penale și civile, cu excepția hotărârilor în temeiul procedurii prevăzute la articolul 565 din Codul de procedură civilă.

- Instanțele administrative: se publică o selecție de hotărâri judecătorești.

Dacă se realizează o selecție, care sunt criteriile care stau la baza acesteia?

- Consiliul de Stat: importanța cauzei

- Curtea Administrativă de Apel din Atena: importanța cauzei


Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Alte instanțe

Hotărârile judecătorești sunt puse la dispoziție pe internet în condiții de anonimitate (nume eliminate)?

Da

Da

Nu

Dacă da,

toate hotărârile?

Consiliul de Stat anonimizează toate hotărârile publicate pe site-ul său.

Da

- cu excepția hotărârilor judecătorești în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 565 din Codul de procedură civilă.


hotărârile începând din

1990

2006


Linkuri conexe

Curtea Supremă

Consiliul de Stat

Curtea de Apel din Atena

Curtea Administrativă de Apel din Atena

Tribunalul Administrativ de Primă Instanță din Atena

Tribunalul de Primă Instanță din Atena

Ultima actualizare: 09/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.