Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: maghiară.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Ungaria

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu a jurisprudenței maghiare precum și o descriere și linkuri către jurisprudența disponibilă în bazele de date aferente.

Conținut furnizat de
Ungaria

Jurisprudența publicată pe site-uri internet

Legea CLXI din 2011 cu privire la organizarea și administrarea instanțelor prevede ca, începând cu data de 1 ianuarie 2012, Curia (Kúria, Curtea Supremă a Ungariei), cele cinci curți de apel regionale(ítélőtáblak) și instanțele administrative (közigazgatási bíróságok) și de muncă (munkaügyi bíróságok) (cele din urmă numai în situația în care în cadrul procedurilor aferente instanței de prim grad de jurisdicție s-a pronunțat o hotărâre administrativă, aflată în curs de revizuire într-o cauză administrativă, iar hotărârea instanței nu poate fi atacată prin intermediul unei căi de atac ordinare) să publice hotărârea legată de fondul cauzei în format electronic în cadrul colecției de hotărâri ale instanțelor maghiare (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). În prezent, această colecție poate fi accesată pe site-ul internet al Registrului de hotărâri anonimizate (Anonim Határozatok Tára - link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Anterior, Curtea Supremă și cele cinci instanțe de apel regionale trebuiau, în baza prevederilor Legii XC din 2005 privind libertatea informațiilor electronice, să publice toate hotărârile de fond pe care le-au pronunțat începând cu data de 1 iulie 2007.)

Hotărârile pronunțate în cadrul următoarelor proceduri fac excepție și, prin urmare, nu trebuie publicate în colecția de hotărâri ale instanțelor:

 • hotărârile judecătorești pronunțate în cadrul procedurilor de somație de plată, de executare, comerciale, de faliment și de lichidare, precum și în cadrul procedurilor care implică registrele ținute de instanță;
 • hotărârile pronunțate în cadrul procedurilor matrimoniale, al procedurilor al căror scop este stabilirea paternității și a originii, în cadrul procedurilor privind încetarea răspunderii parentale, precum și în cadrul procedurilor privind instituirea tutelei nu pot fi publicate în cazul în care oricare dintre părți solicită acest lucru;
 • hotărârile pronunțate în proceduri care implică infracțiuni de natură sexuală nu pot fi publicate fără consimțământul victimei.

În plus, Curia trebuie să publice hotărârile privind uniformitatea judiciară (link: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), sentințele judecătorești de principiu (link: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) și hotărârile judecătorești de principiu (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Acestea sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul internet al Registrului de hotărâri anonimizate (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Hotărârea și numele președintelui instanței care a pronunțat hotărârea trebuie să fie publicate în colecția de hotărâri ale instanțelor în termen de 30 de zile de la momentul consemnării în scris a hotărârii.

Descrierea hotărârii publicate trebuie să includă denumirea instanței și domeniul legislativ, anul în care a fost pronunțată hotărârea, numărul de referință, precum și dispozițiile în baza cărora a fost pronunțată hotărârea respectivă de către instanță.

În principiu, toate datele personale ale părților trebuie șterse din conținutul hotărârilor („hotărâre anonimă”), iar părțile vor fi identificate în conformitate cu poziția acestora în cadrul procedurilor.

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Nu există titluri specifice deoarece motorul de căutare oferă toate datele relevante ale rezultatelor. În lista de rezultate, există un număr de identificare ce se referă la datele care sunt evidențiate și în lista de rezultate (instanță, tip de procedură).

(Normele detaliate privind indicarea hotărârilor publicate în colecția de hotărâri ale instanțelor sunt prevăzute în Decretul nr. 29/2007 din 31 mai 2007 al Ministrului Justiției și Aplicării Legii.)

Formate

Jurisprudența este disponibilă în format .rtf.

Instanțele implicate

Curia și curțile de apel regionale trebuie să publice toate hotărârile de fond. Toate hotărârile instanțelor inferioare care au o legătură directă cu aceste hotărâri vor fi, de asemenea, publicate.

Instanțele administrative și de muncă trebuie să publice hotărârile de fond pronunțate numai în situația în care acestea au fost pronunțate în proceduri administrative aferente instanței de prim grad de jurisdicție, iar hotărârea instanței nu poate fi atacată prin intermediul unei căi de atac ordinare.

Mai mult, președinții instanțelor pot decide dacă intenționează să publice și alte hotărâri de fond.

Site-ul internet central: Instanțe.

Proceduri ulterioare

Curia

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind

căile de atac?

Nu

Nu

 • stadiul unei cauze, dacă se află încă pe rol?

Nu

Nu

 • rezultatul căilor de atac?

Nu

Nu

 • irevocabilitatea hotărârii?

Da

Da

 • proceduri ulterioare înaintea

unei alte instanțe maghiare (Curtea Constituțională…)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Reguli de publicare

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenței?

Da

Da

Curia

Alte instanțe

Este publicată întreaga jurisprudență sau numai o selecție a acesteia?

Întreaga jurisprudență

Numai o selecție

În cazul efectuării unei selecții,

care sunt criteriile aplicate?

Cele cinci curți de apel publică toate hotărârile de fond. Toate hotărârile instanțelor inferioare care au o legătură directă cu aceste hotărâri vor fi, de asemenea, publicate.

Mai mult, președinții instanțelor pot decide dacă intenționează să publice și alte hotărâri de fond.

Începând cu data de 1 iulie 2007.

Baze de date juridice

Numele și adresa URL ale bazei de date

Portalul instanțelor din Ungaria.

Este accesul la baza de date gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Începând cu 1 iulie 2007, toate hotărârile de fond ale Curiei (cunoscută, înainte de 1 ianuarie 2012 drept Curtea Supremă) și ale celor cinci curți de apel regionale și, începând cu 1 ianuarie 2012, hotărârile de fond ale instanțelor administrative și de muncă în cauze administrative (în situația în care, în cadrul procedurilor aferente instanței de prim grad de jurisdicție, s-a pronunțat o hotărâre administrativă, aflată în curs de revizuire, iar hotărârea instanței nu poate fi atacată prin intermediul unei căi de atac ordinare).

Toate hotărârile instanțelor inferioare care au o legătură directă cu aceste hotărâri.

Alte hotărâri pronunțate de președinții instanțelor.

Toate datele personale ale părților trebuie șterse din conținutul hotărârilor, iar părțile vor fi identificate în conformitate cu poziția acestora în cadrul procedurilor. Următoarele informații nu vor fi însă șterse:

 • numele unui organism cu funcții guvernamentale la nivel național sau local sau orice alte funcții publice prevăzute de lege și, cu excepția situației în care legea prevede altfel, prenumele și numele de familie sau numele (cunoscute colectiv drept „nume”) și funcția persoanei care acționează în calitatea respectivă, în situația în care persoana în cauză a fost implicată în procedurile respective în virtutea funcției sale publice;
 • numele avocatului care acționează în calitate de reprezentant autorizat sau de apărător;
 • numele persoanei fizice care a pierdut cauza în calitate de parte chemată în judecată, precum și denumirea și sediul persoanelor juridice sau al organismelor fără personalitate juridică, în cazul în care hotărârea a fost pronunțată în proceduri în care este prevăzut, prin lege, dreptul de a înainta acțiuni de interes public;
 • denumirea și sediul social al organizațiilor comerciale sau al fundațiilor, precum și numele reprezentantului acestora;
 • date la care se poate avea acces pe motive de interes public.

Linkuri conexe

Căutare în colecția de hotărâri ale instanțelor maghiare

Ultima actualizare: 06/04/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.