NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Irlanda

Această secțiune vă prezintă jurisprudența irlandeză, precum și o descriere a bazelor de date importante privind jurisprudența și link-uri către acestea.

Conținut furnizat de
Irlanda

Jurisprudența s-a constituit treptat din precedente sau hotărâri anterioare ale instanțelor. În anumite circumstanțe, hotărârile respective pot fi obligatorii pentru o altă instanță, dacă faptele speței sunt similare. În general, instanțele inferioare pronunță hotărâri în acord cu cele ale instanțelor superioare. Jurisprudența se bazează pe două doctrine, „stare decisis” și „res judicata”. Doctrina „stare decisis” reprezintă doctrina precedentului obligatoriu. Doctrina „res judicata” înseamnă că s-a pronunțat deja o hotărâre în cauza respectivă.

Jurisprudența diponibilă pe un site internet

Prezentarea hătărârilor

Mare parte a jurisprudenței din Irlanda este accesibilă publicului.

Jurisprudența este diponibilă în mod gratuit pe site-ul Serviciului instanțelor din Irlanda

Site-ul conține jurisprudența Curții Supreme (Supreme Court), Curții penale de apel (Court of Criminal Appeal) și Tribunalului superior (High Court). Jurisprudența Curții Supreme este disponibilă, de asemenea, pe site-ul Curții Supreme din Irlanda http://www.supremecourt.ie

Jurisprudența Curții Supreme este disponibilă încă din 2001, iar cea a Curții penale de apel (Court of Criminal Appeal) încă din 2004.

Jurisprudența Curții Supreme (Supreme Court), Curții penale de apel (Court of Criminal Appeal) și Tribunalului superior (High Court) este disponibilă, de asemenea, în cadrul bazelor de date BAILII (British and Irish Legal Information Institute) și IRLII (Irish Legal Information Initiative).

Pe site-ul BAILLI pot fi accesate următoarele colecții de jurisprudență:

Norme de publicare

Nu există norme de publicare iimperative pentru publicarea jurisprudenței instanțelor de drept comun sau ale instanțelor la nivel național. Toate hotărârile amânate ale Curții supreme sunt publicate (aceste cauze sunt cele în care ședința de judecată se amână pentru o perioadă de timp în vederea examinării și a redactării hotărârii).

Hotărârile pronunțate ex tempore, atunci când instanța nu dispune amânări înainte de pronunțarea hotărârii, sunt publicate numai dacă includ un aspect de drept special sau dacă instanța care le-a pronunțat solicită publicarea în mod expres.

Conținutul accesibil online

privind hotărârile instanței nu este anonimizat, cu excepția cazului în care legea sau instanța impun acest fapt. Legea impune ca anumite cazuri să nu fie audiate public, iar anumite dispoziții impun ca numele victimei să nu fie dezvăluit. În asemenea cazuri, se menține anonimatul.

Toate hotărârile pronunțate in camera sau cele care conțin date cu caracter personal confidențiale cu privire la o parte sau la un martor sunt, de asemenea, anonimizate.

Înainte de publicarea acestora pe un site internet, hotărârile sunt transmise pe suport material către:

  • toți judecătorii;
  • bibliotecile juridice specializate;
    • Procurorului general;
    • Biroului procurorului general;
  • diverselor ministere.

Linkuri utile

Serviciului instanțelor din Irlanda

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.