Jurisprudența națională

Letonia

Prezenta secțiune conține o prezentare generală a jurisprudenței letone.

Conținut furnizat de
Letonia

Baze de date online unde poate fi consultată jurisprudența

O bază de date de jurisprudență a fost creată de Curtea Supremă a Letoniei (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Aceasta conține hotărârile judecătorești care sunt relevante pentru coerența și dezvoltarea jurisprudenței, precum și pentru cercetările efectuate în jurisprudență.

Jurisprudența Curții Supreme poate fi selectată în funcție de instituția judiciară, de tipul cauzei, de sector, de subsector, de principiile juridice, de substanța cauzei (argumente) și de cuvinte-cheie din text.

Baza de date de jurisprudență a Curții Supreme poate fi accesată pe Portalul pentru servicii electronice al Curții Supreme și pe pagina de start a Curții Supreme.

În plus, pe portal pot fi publicate hotărârile valabile pronunțate în ședință publică dacă acestea se referă la chestiuni de interes public (și anume, hotărâri publicate în scopul educației civice sau juridice), precum și alte hotărâri pronunțate în ședință publică, la discreția instanței în cauză.

Prezentarea hotărârilor / titlurilor

Formatele

Hotărârile din baza de date de jurisprudență a Portalului instanțelor naționale sunt disponibile în format HTML.

Hotărârile publicate pe Portalul instanțelor naționale sunt disponibile în format PDF.

Instanțele competente

Curtea Supremă

Hotărârile Curții Supreme sunt disponibile în baza de date de jurisprudență de pe site-ul web al Curții Supreme și de pe site-ul web al Portalului instanțelor naționale.

Instanțe de drept comun

Hotărârile instanțelor de drept comun sunt disponibile pe site-ul web al Portalului instanțelor naționale.

Proceduri judiciare ulterioare

Informații referitoare la procedurile judiciare ulterioare sunt disponibile pe Portalul instanțelor naționale, utilizând opțiunea Stadiul procedurii judiciare (Tiesvedības gaita) din secțiunea „Servicii electronice” sau intrând în secțiunea Cauzele mele (Manas lietas), la care au acces doar utilizatorii autorizați ai portalului.

Utilizatorii neautorizați pot accesa informații generale cu privire la stadiul în care se află o cauză în secțiunea „Stadiul procedurii judiciare” introducând numărul cauzei sau al citației.

În secțiunea „Cauzele mele”, utilizatorii autorizați au posibilitatea de a vizualiza datele și materialele aferente cauzelor la care sunt parte (inclusiv hotărârile și fișierele audio ale procedurilor din cauzele respective).

Autorizația de utilizare a Portalului instanțelor naționale se acordă pe baza:

  • cărții de identitate;
  • semnăturii electronice;
  • semnăturii electronice mobile;
  • eIDAS.

Norme privind publicarea

Pronunțarea hotărârii

În cazul în care cauza este judecată în ședință publică, hotărârea judecătorească (care cuprinde o parte introductivă, o parte descriptivă, motivarea și dispozitivul) are statutul de informație general accesibilă începând de la data pronunțării sale.

În cazul în care nu se pronunță nicio decizie sau hotărâre judecătorească (de exemplu, dacă o cauză este examinată numai prin procedură scrisă), decizia este considerată general accesibilă de la data la care este primită.

În cazul în care o cauză este judecată în sesiune închisă, iar partea introductivă și partea dispozitivă a hotărârii sunt citite în ședință publică, acele părți ale hotărârii judecătorești respective sunt considerate drept informații general accesibile și pot fi publicate.

Accesibilitate

Accesibilitatea hotărârilor judecătorești este reglementată de Legea privind sistemul judiciar și de Regulamentul nr. 123 al Cabinetului din 10 februarie 2009 privind normele de publicare a informațiilor judiciare pe site-urile internet și prelucrarea hotărârilor judecătorești înainte de emiterea acestora (denumit în continuare „Regulamentul nr. 123 al Cabinetului”).

Regulamentul nr. 123 al Cabinetului prevede că, atunci când se pregătește o hotărâre în vederea publicării, anumite date care permit identificarea persoanelor fizice trebuie șterse și înlocuite cu un indicator adecvat, după cum urmează:

  • numele și prenumele unei persoane trebuie înlocuite cu o majusculă la alegere din alfabetul leton (literele alese pentru a înlocui numele și prenumele trebuie să permită diferențierea persoanelor menționate în hotărâre);
  • numărul personal de identificare al unei persoane se înlocuiește cu cuvintele „număr personal de identificare”;
  • adresa domiciliului unei persoane se înlocuiește cu cuvintele „locul de reședință”;
  • adresa unui bun imobil al unei persoane se înlocuiește cu cuvântul „adresă”;
  • numărul de referință al oricărui bun imobil din registrul funciar se înlocuiește cu textul „referință cadastrală”;
  • și numărul de înmatriculare al unui vehicul se înlocuiește cu cuvintele „număr de înmatriculare”.

La pregătirea hotărârii în vederea publicării sau emiterii, datele referitoare la judecători, procurori, avocații autorizați, notarii autorizați, administratorii judiciari, președinții completului de judecată și executorii judecătorești autorizați nu sunt șterse sau ocultate.

Ultima actualizare: 05/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.