NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Letonia

Această pagină vă oferă o informații privind jurisprudența din Letonia.

Conținut furnizat de
Letonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Jurisprudență disponibilă pe Internet

Baza de date privind jurisprudența este o parte esențială a Portalului instanțelor naționale (Latvijas Tiesu portāls). Aceasta conține hotărârile judecătorești ale Curții Supreme, clasificate în funcție de domeniul jurisprudenței.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate hotărârile judecătorești ale instanțelor administrative din Letonia sunt publicate pe internet, pe Portalul instanțelor naționale.

Hotărârile judecătorești din cauzele civile și penale ale tuturor instanțelor sunt publicate selectiv (în special hotărârile judecătorești care ar putea fi de interes public). Acestea sunt publicate pe Portalul instanțelor naționale. Hotărârile judecătorești ale Curții Supreme sunt disponibile, de asemenea, pe site-ul internet al Curții Supreme.

Prezentarea hotărârilor/titluri

Baza de date privind jurisprudența

Numărul cauzei (Lietas numurs)

Tipul cauzei (Lietas veids)

Data (Datums)

Accesați (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Cauze civile (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Titlul rezumatului (Tēzes virsraksts):

2. (motivarea principală) (Galvenā tēze)

3. (informații juridice suplimentare) (Papildu tiesiskā informācija)

Faceți clic pe „Atvērt kartīti” pentru a accesa fișa cauzei, alcătuită din două secțiuni: informații de bază și informații suplimentare. În secțiunea „informații suplimentare”, sunt disponibile următoarele date:

  1. titlul rezumatului hotărârii:
  2. motivarea principală a hotărârii (de regulă, 2-3 argumente);
  3. informații privind actele juridice, principiile juridice, jurisprudența și doctrina de drept utilizate pentru a formula hotărârea judecătorească;
  4. un rezumat al hotărârii.

Formate

Hotărârile judecătorești existente în baza de date privind jurisprudența de pe Portalul instanțelor naționale sunt disponibile în format HTML.

Hotărârile judecătorești publicate pe Portalul instanțelor naționale sunt disponibile în format PDF sau DOC.

Instanțe relevante

Curtea Supremă

Hotărârile judecătorești ale Curții Supreme sunt disponibile în baza de date privind jurisprudența și pe site-ul internet al Curții Supreme.

Instanțe de drept comun

Hotărârile judecătorești ale instanțelor de drept comun sunt disponibile pe site-ul internet al Portalului instanțelor naționale.

Proceduri ulterioare

Informațiile privind procedurile ulterioare sunt disponibile pe Portalul instanțelor naționale prin utilizarea opțiunii „Urmărirea procedurilor judiciare” (Tiesvedības gaita) în secțiunea „Servicii electronice” (E-pakalpojumi).

Dacă se introduce numărul cauzei, se pot obține informații privind instanța relevantă, judecătorul repartizat pentru soluționarea cauzei, ședințele de judecată programate, căile de atac înaintate, rezultatul căilor de atac și eventuala revocare a unei hotărâri.

Reguli privind publicarea

Dacă o cauză este judecată în cadrul unei ședințe publice, decizia sau hotărârea judecătorească (care este alcătuită din partea introductivă, partea descriptivă, considerente și dispozitiv) are statutul de informație general accesibilă de la data la care este pronunțată.

Dacă nu se pronunță o decizie sau o hotărârea judecătorească în instanță (de exemplu, dacă o cauză a fost judecată integral prin procedură scrisă), decizia este considerată informație general accesibilă de la data la care este primită.

Dacă o cauză este judecată în ședință cu ușile închise, iar partea introductivă și dispozitivul deciziei sau hotărârii judecătorești au fost citite în ședință publică, respectivele părți ale deciziei sau hotărârii judecătorești sunt considerate informații general accesibile și pot fi publicate.

În conformitate cu Regulamentul nr. 123 al Cabinetului de Miniștri (adoptat la 10 februarie 2009 și intrat în vigoare la 18 februarie 2009), înainte de publicarea unei decizii sau hotărâri judecătorești, anumite date ale persoanelor fizice trebuie să fie eliminate și înlocuite cu un indicator adecvat:

  1. numele și prenumele unei persoane se înlocuiesc cu inițialele acesteia;
  2. codul de identificare personală a unei persoane se înlocuiește cu sintagma „cod de identificare personală”;
  3. adresa de domiciliu a unei persoane se înlocuiește cu termenul „domiciliu”;
  4. adresa unui bun imobil deținut de o persoană se înlocuiește cu termenul „adresă”;
  5. numărul de înregistrare al unui bun imobil în registrul bunurilor se înlocuiește cu sintagma „numărul de înregistrare”;
  6. numărul de înmatriculare al unui vehicul se înlocuiește cu sintagma „număr de înmatriculare”.

Informațiile furnizate în deciziile și hotărârile judecătorești cu privire la judecători, procurori, avocați autorizați, notari autorizați și executori judecătorești autorizați trebuie să fie publicate.

Selectarea deciziilor și hotărârilor judecătorești în vederea publicării (în situațiile relevante) este efectuată de către departamentul responsabil cu jurisprudența din cadrul Curții Supreme, care alege hotărârile cele mai importante și mai relevante.

Ultima actualizare: 30/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.