Jurisprudența națională

Luxemburg

Această secțiune conține informații privind jurisprudența instanțelor luxemburgheze.

Conținut furnizat de
Luxemburg

Jurisprudența accesibilă online

Hotărârile judecătorești accesibile online sunt prezentate în funcție de data la care au fost pronunțate sau în funcție de numărul lor de referință.

Formate de prezentare

Jurisprudența este accesibilă în format PDF.

Instanțele vizate

Site-ul web al Ministerului Justiției are o secțiune dedicată Curții Constituționale, unde poate fi consultată lista deciziilor Curții.

Site-ul web al Curții Administrative și Tribunalului Administrativ din Luxemburg conține, de asemenea, o bază de date cu hotărârile acestor două instanțe.

Pe site-ul web privind administrația judiciară pot fi consultate deciziile (anonimizate) emise de Curtea Constituțională, Curtea de Casație și instanțele administrative.

Alte proceduri

De asemenea, sunt disponibile informații cu privire la:

  • căile de atac;
  • stadiul unei cauze (de exemplu: aflată pe rol);
  • rezultatul căilor de atac;
  • irevocabilitatea hotărârilor pronunțate;
  • alte proceduri în fața Curții Constituționale, a Curții Administrative și a Tribunalului Administrativ.

Jurisprudența Curții Supreme de Justiție, a Curții Constituționale, precum și a Curții Administrative și a Tribunalului Administrativ este publicată pe portalul sistemului judiciar al Luxemburgului și pe site-ul web al instanțelor administrative.

Norme privind publicarea

Hotărârile în materie constituțională trebuie publicate în Jurnalul Oficial (« Mémorial »).

Linkuri conexe

Instanțe administrative

Ministerul Justiției

Portalul sistemului judiciar al Luxemburgului

Ultima actualizare: 19/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.