Jurisprudența națională

Malta

Această pagină vă oferă informații despre jurisprudența din Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Jurisprudența

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Chiar dacă cuvintele cheie nu apar ca titlu în jurisprudență, există o funcție în sistemul de aplicare a hotărârilor judecătorești naționale (parte a sistemului de management al jurisprudenței folosit la instanțele de justiție) prin care anumite hotărâri judecătorești considerate de interes sunt indexate. De exemplu, o serie de cuvinte cheie împreună cu un rezumat al hotărârii judecătorești sunt atașate dosarului.   

Se folosește un model specific pentru toate deciziile instanțelor, care cuprinde stema Maltei, instanța, denumirea juridică, data ședinței de judecată, numărul de referință al cazului, justițiabilii implicați în caz (A împotriva lui B) după care apare textul efectiv al hotărârii judecătorești. Fontul, antetul și subsolul paginii sunt de asemenea stabilite în cadrul modelului.

Format

Jurisprudența este disponibilă în format PDF.

Proceduri ulterioare

Curțile Supreme

Alte instanțe

Sunt disponibile informații:

  • privind apelurile?

Da

Da

  • dacă un caz este încă pe rol?

Da

Da

  • rezultatul recursurilor?

Da

Da

  • privind irevocabilitatea deciziilor?

Da

Da

  • privind procedurile ulterioare în fața            

  - unei alte instanțe interne (Curtea Constituțională…)?

  - Curții Europene de Justiție?

  - Curții Drepturilor Omului?

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu


Reguli de publicare

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței?

Da

da


Normele existente prevăd ca o hotărâre judecătorească să fie făcută publică însă fără a indica mijloacele în acest sens.

În Malta este publicată întreaga jurisprudență.

Toate hotărârile judecătorești ale instanțelor de familie sunt anonime. Mai mult, dacă judecătorul care prezidează dispune să nu se publice vreunul din numele justițiabililor implicați  sau acuzați, în acest caz și hotărârea judecătorească devine anonimă.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.