NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Jurisprudența disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor/ Titlu

Titlul este denumit „indicare a conținutului” și poate consta într-o notă în antet (o propoziție), un rezumat scurt sau lung, câteva cuvinte-cheie, un paragraf care să rezume legislația aplicabilă în cazul respectiv sau un citat din pasajele cele mai importante din hotărâre.

Exemple de titluri

Legea aplicabilă închirierilor: anularea contractului de închiriere a unui spațiu de birouri (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formate

Jurisprudența este disponibilă pe site-ul web în format HTML. Utilizatorii profesioniști o pot descărca în format XML.

Instanțe implicate

Hotărârile judecătorești ale tuturor instanțelor pot fi găsite pe site-ul web referitor la Opțiunea de căutare,Sistemul Judiciar și Curtea Supremă a Țărilor de Jos. Acestea sunt:

  • Curtea Supremă (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Secția Administrativă Jurisdicțională a Consiliului de Stat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Tribunalul Central de Apel (Centrale Raad van Beroep)
  • Tribunalul de Apel în materie comercială și industrială (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • patru curți de apel (Gerechtshoven)
  • 11 instanțe regionale (Rechtbanken)

Proceduri suplimentare

Curți supreme

Alte instanțe

Există informații privind

– căile de atac?

Nu

Nu

– stadiul unui caz, dacă acesta este încă pe rol?

Nu

Nu

– rezultatul căilor de atac?

Nu

Nu

–irevocabilitatea hotărârii?

Nu

Nu

– procedurile ulterioare în fața

– altei instanțe interne (Curtea Constituțională …)?

– Curții Europene de Justiție?

–Curții Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Reguli de publicare

Instanțele au dezvoltat două seturi de orientări privind publicarea jurisprudenței. Primul se referă la asigurarea anonimatului (ștergerea datelor personale) iar celălalt se referă la selecție.

Orientările respective au la bază recomandarea R (95) 11 „Privind selectarea, prelucrarea, prezentarea și arhivarea hotărârilor judecătorești în sisteme de recuperare a informațiilor juridice” emisă de Consiliul Europei: instanțele superioare publică toate cazurile, cu excepția celor care în mod clar nu sunt de interes juridic sau civic, însă alte instanțe publică numai cazurile care în mod clar sunt de interes juridic sau civic.

Link-uri

Opțiune de căutare, sistemul judiciar olandez și Curtea Supremă a Țărilor de Jos

Ultima actualizare: 09/02/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.