Jurisprudența națională

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Judikatúra dostupná na webovom sídle

Od 9. decembra 1999 je judikatúra okresných súdov (rechtbanken), odvolacích súdov (gerechtshoven), Najvyššieho súdu Holandska (Hoge Raad der Nederlanden), oddelenia Štátnej rady pre správne súdnictvo (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Ústredného odvolacieho tribunálu (Centrale Raad van Beroep) a Odvolacieho tribunálu pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven) zverejňovaná na internete. Rozsudky možno vyhľadávať v databáze judikatúry na stránke rechtspraak.nl, a to podľa textu, čísla veci, dátumu rozsudku alebo uverejnenia, justičného orgánu, (pod)jurisdikcie, ECLI alebo odkazu na uverejnenie.

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Popis je „vyznačením obsahu“ a môže pozostávať z nadpisu (jedna veta), stručného alebo obšírneho zhrnutia, niekoľkých kľúčových slov, odseku zhrňujúceho príslušnú judikatúru alebo doslovnej citácie najdôležitejších vyhlásení súdneho rozhodnutia.

Príklad popisov

Rozhodné právo pre nájomné: zrušenie nájomnej zmluvy na kancelárske priestory [Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)].

Formáty

Rozsudky sa zverejňujú na stránke rechtspraak.nl vo formáte HTML. Informácie sú dostupné aj vo formáte RDF pre profesionálnych (opätovných) používateľov.

Príslušné súdy

Rozsudky všetkých súdov nájdete na webovom sídle pomocou funkcie vyhľadávania rozsudkov. Ide o tieto súdy:

  • Najvyšší súd Holandska,
  • oddelenie Štátnej rady pre správne súdnictvo,
  • Ústredný odvolací tribunál,
  • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel,
  • štyri odvolacie súdy,
  • jedenásť okresných súdov.

Ďalšie konania


Vyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o

– odvolaniach?

Áno

Áno

– tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

– výsledku odvolaní?

Áno

Áno

– neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

– ďalších konaniach pred

– iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdom pre ľudské práva?

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Pravidlá zverejňovania

Súdy vypracovali dva súbory usmernení týkajúcich sa zverejňovania judikatúry. Jeden súbor je o anonymizácii (odstránenie osobných údajov) a druhý o výbere.

Usmernenia týkajúce sa anonymizácie na stránke rechtspraak.nl

V usmerneniach o anonymizácii sa vyžaduje anonymizácia zverejnených rozsudkov. To znamená, že rozsudky by nemali obsahovať informácie o žiadnych osobách, ktoré nie sú profesionálne zapojené do prípadu.

Tento súbor usmernení je založený na odporúčaní Rady Európy R (95) 11 „týkajúcom sa výberu, spracovania, prezentácie a archivácie súdnych rozhodnutí v systémoch vyhľadávania právnych informácií“: najvyššie súdy zverejňujú všetky prípady, ak zreteľne nemajú právny alebo spoločenský význam, ostatné súdy však zverejňujú len tie prípady, ktoré zreteľne majú právny alebo spoločenský význam. Holandské usmernenia sú podrobnejšie, pokiaľ ide o tieto koncepcie.

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.