NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Jurisprudență disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Curțile Supreme

Alte instanțe

Jurisprudența prezentată în titluri

  • Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny)
  • Curtea Supremă Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny)
  • Curtea Supremă (Sąd Najwyższy) (hotărârile judecătorești ale celor patru camere):

·   Camera de drept penal

·   Camera de drept civil

·   Camera de dreptul muncii, securității sociale și afacerilor publice

·   Camera militară

Nu


Exemple de titluri

Tribunalul Constituțional – subvențiile comunitare pentru activitățile grădinițelor private.

Explicație

Sentința din 18.12.2008, numărul K 19/07

Tipul deciziei (hotărâre judecătorească / decizie /...), data și numărul de referință al dosarului cauzei.

Subvențiile comunitare pentru activitățile unei grădinițe private.

Titlu

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publicat în colecția oficială a jurisdicției Tribunalului Constituțional, emis de Biroul Tribunalului.

Dz. U. 2008.235.1618 din 30.12. 2008

Publicat în monitorul oficial

Linkuri la hotărârea judecătorească în formate MS WORD și PDF


Curtea Supremă Administrativă

7.4.2009hotărârea

judecătorească este irevocabilă

Data primirii

10 septembrie 2007

Denumirea instanței

Curtea Supremă Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny)

Numele judecătorilor

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Simbol cu descriere:

6110 VAT

Cuvinte cheie:

Procedura de impozitare

TVA

Alte cauze similare:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Împotriva:

Directorului Camerei Fiscale

Conținutul:

Hotărârea judecătorească atacată a fost anulată iar cauza a fost transferată instanței districtuale administrative pentru reexaminare.

Referințe la legislație:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 70 par. (1), art. 108 al. (2) punctul 2 litera (a), art. 116 al. (1), art. 118 par. (1), art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Legea din 29 august 1997 privind procedura de impozitare (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 al. (4), art. 145 par. (1) punctul 1 litera (c), art. 151 Legea din 30 august 2002 privind procedura instanțelor administrative (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20.
Regulamentul Președintelui Republicii Polone din 24 octombrie 1934 privind structura procedurii (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem) – Proceduri judiciare de recuperare corporativă.


Formate

  • Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny) –  DOC, PDF
  • Curtea Supremă Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
  • Curtea Supremă (Sąd Najwyższy) – PDF
  • Curtea Supremă Administrativă – HTML

Proceduri ulterioare

Curțile Supreme

Alte instanțe

– Există informații privind căile de atac?

Da, de către un tribunal constituțional.

Toate hotărârile judecătorești ale curții supreme reprezintă rezultatul unei căi de atac.

Date indisponibile

– Cauza mai este încă pe rol?

Da, la tribunalul constituțional.

Se va formula calea de atac de către Curtea Supremă în funcție de conținutul hotărârii judecătorești.

Date indisponibile

– Rezultatul căilor de atac?

Da

Date indisponibile

– Este decizia irevocabilă?

Da, la tribunalul constituțional.

Da, acolo unde a fost introdusă cauza, la Curtea Supremă Administrativă.

Se va lua o decizie în funcție de conținutul hotărârii judecătorești.

Date indisponibile

Au existat proceduri anterioare în fața unei alte instanțe interne:

– Curtea Constituțională?

– O instanță externă:

Curtea Europeană de Justiție?

Curtea Drepturilor Omului?

Nu

Data indisponibile


Există instanțe administrative provinciale (de prim grad de jurisdicție) precum și Curtea Supremă Administrativă (în al doilea grad de jurisdicție) ale căror hotărâri judecătorești sunt disponibile pe site-ul web. De asemenea, există un link între hotărârile judecătorești relevante.

Reguli de publicare

În Polonia, există reguli obligatorii pentru publicarea jurisprudenței. Acestea se aplică:

  • Tribunalului Constituțional (Trybunał Konstytucyjny), a cărui jurisprudență este publicată integral
  • Curții Supreme Administrative (Naczelny Sąd Administracyjny), a cărei jurisprudență este publicată integral
  • Curții Supreme (Sąd Najwyższy), a cărei jurisprudențe este publicată parțial

Responsabilitățile de publicare ale Curții Supreme (Sąd Najwyższy) sunt prevăzute în articolul 7 din Legea privind Curtea Supremă (23 noiembrie 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Conform manualului de instrucțiuni al Curții Supreme, purtătorul de cuvânt pentru presă și asistenții judecătorilor sunt responsabili cu serviciul de publicare.

Publicarea jurisprudenței Tribunalului Constituțional (Trybunał Konstytucyjny) este prevăzută în articolul 190 din Constituția Poloneză..

Versiunea completă a unei hotărâri judecătorești este publicată pe site-ul web imediat după semnarea motivării de către judecători.

Articolul 42 din Legea privind Organizarea instanțelor administrative (Prawo o ustroju sądów administracyjnych), de asemenea, impune o obligație de publicare în sarcina Președintelui Curții Supreme Administrative (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Norme mai detaliate în acest sens sunt prevăzute de Ordonanța Președintelui Curții Supreme Administrative, cu cerința de creare a unei baze de date juridice centrale cu toate hotărârile judecătorești și informațiile privind cauzele din instanțele administrative, și de a oferi acces la aceste hotărâri judecătorești pe site-ul web. 

Ultima actualizare: 10/12/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.