Jurisprudența națională

România

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra jurisprudenței din România.

Conținut furnizat de
România

Jurisprudență disponibilă online

Jurisprudența din România poate fi accesată de pe site-ul web al Curții Supreme (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Pe site-ul web al Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt publicate două tipuri de hotărâri:

1. Rezumatul unei hotărâri/decizii cu titluri.

Odată cu lansarea noii versiunii a site-ului ÎCCJ (https://www.scj.ro/) în luna noiembrie 2014, toată jurisprudența a fost reunită într-o unică bază de date și în consecință, rezumatele hotărârilor/deciziilor sunt incluse în aceasta.

Accesarea hotărârilor/deciziilor rezumate se poate face prin două modalități:

 • Folosind meniul denumit Caută care este plasat în partea din dreapta sus a oricărei pagini. Identificarea unei decizii rezumate se face din pagina cu titlul Căutare jurisprudență. La rubrica Tip document va trebui să se completeze opțiunea Decizie rezumată. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile (Cuvinte in text, Secție, Numărul deciziei, Data deciziei, Anul deciziei, Numărul dosarului, Anul dosarului, Numărul unic al dosarului, Publicat în Monitorul Oficial Nr., Publicat în Monitorul Oficial din data, Tip document, Limba).
 • Folosind submeniul Căutare jurisprudență prezent în cadrul fiecărei secții sau departament (lista acestora se găsește în meniul vertical din partea stângă a oricărei pagini), accesându-se astfel tot pagina cu titlul Căutare jurisprudență; în acest caz, sistemul completează în mod automat secția/departamentul selectat. La rubrica Tip document va trebui să se completeze opțiunea Decizie rezumată. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile, menționate mai sus.

Modelul unei decizii hotărâri/rezumate include următoarele informații:

 • cuvinte-cheie;
 • un rezumat al domeniilor juridice;
 • un indice alfabetic;
 • legislația aplicată în hotărâre (numărul și anul textului, ale articolelor);
 • scurtă prezentare a hotărârii (datele persoanelor fizice sunt anonime: nu apar numele și datele personale ale părților, iar numele judecătorilor nu sunt menționate).

2. O hotărâre/decizie anonimă fără titlu (spre deosebire de un rezumat al hotărârii/deciziei cu titlu).

Accesarea paginii cu jurisprudență se poate face prin două modalități:

 • Folosind meniul denumit Caută care este plasat în partea din dreapta sus a oricărei pagini. Identificarea unei decizii rezumate se face din pagina cu titlul Căutare jurisprudență. La rubrica Tip document va trebui să se completeze una dintre opțiunile: Decizie, Recurs în interesul legii, Încheiere, Sentință. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile (Cuvinte in text, Secție, Numărul deciziei, Data deciziei, Anul deciziei, Numărul dosarului, Anul dosarului, Numărul unic al dosarului, Publicat în Monitorul Oficial Nr., Publicat în Monitorul Oficial din data, Tip document, Limba).
  • Folosind submeniul Căutare jurisprudență prezent în cadrul fiecărei secții sau departament (lista acestora se găsește în meniul vertical din partea stângă a oricărei pagini), accesându-se astfel tot pagina cu titlul Căutare jurisprudență; sistemul completează automat secția/departamentul selectat. La rubrica Tip document va trebui să se completeze una dintre opțiunile: Decizie, Recurs în interesul legii, Încheiere, Sentință. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile, menționate mai sus.

Titlu în secția civilă

Mai jos vă prezentăm un exemplu de titlu din Secția civilă:

 • Acțiune în decăderea din dreptul la marcă. Calculul termenului de 5 ani a lipsei de folosință a mărcii. Excepția prematurității acțiunii.
 • Cuprins pe materii: Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.
 • Index alfabetic: decăderea din dreptul la marcă.
 • Termen de decădere.
 • Prematuritate.
 • Legea nr. 84 din 1998: articolul 45 alineatul (1) litera (a).

Titlu în secția penală

În continuare vă prezentăm un cap de tabel din Secția penală:

 • Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție. Competență după calitatea persoanei. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului.
 • Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală. Competență. Competența după materie și după calitatea persoanei
 • Index alfabetic: drept procesual penal
 • Competența legală a Înaltei Curți de Casație și Justiție
 • Competența în caz de schimbare a calității inculpatului
 • Codul de Procedură Penală, Articolul 29 punctul 1; Articolul 40.

Titlu pe portalul Instanțelor

În continuare vă prezentăm un cap de tabel de pe Portalul privind instanțele din România:

 • Titlu: Arestarea preventivă. Încetarea de drept a măsurii arestării preventive a inculpatului.
 • Tip speță: Decizie
 • Număr speță: 55
 • Dată speță : 01.07.2004
 • Domeniu asociat: Procedură penală și civilă (căi de atac, competențe etc.)
 • Instituție (o anumită instanță): Curtea de Apel Alba Iulia – secția penală

Formate

Documente furnizate de Înalta Curte de Casație și Justiție precum și de alte instanțe sunt disponibile în format html. În ceea ce privește Înalta Curte de Casație și Justiție, documentele sunt disponibile și în format PDF (se folosește butonul de export în format PDF situat în dreapta sus a fiecărei pagini).

Instanțe vizate

Sunt vizate Înalta Curte de Casație și Justiție și instanțele ordinare.

Proceduri ulterioare


Curți Supreme

Alte instanțe

Există informații disponibile cu privire la căile de atac ?

Da

Da

cu privire la cauzele aflate pe rol?

Da

Da

cu privire la rezultatul căilor de atac?

Indirect. Necesită căutarea dosarului cu stadiul procesual tip cale de atac.

Indirect. Necesită căutarea dosarului cu stadiul procesual tip cale de atac.

cu privire la caracterul irevocabil al hotărârii?

Da

Da

cu privire la procedurile ulterioare prezentate

altor instanțe naționale (Curtea Constituțională…)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Drepturilor Omului?

Informații cu privire la procedurile ulterioare prezentate unei alte instanțe naționale (Curtea Constituțională) sunt disponibile în textul deciziilor.

Da

Pentru instanțele ordinare, sunt disponibile informații pe portalul instanțelor de judecată cu referire la cauze (dosare): stadiul procesual (fond, apel etc.), părți, ședințe, căile de atac declarate și citarea prin publicitate (facilitate nou introdusă). Pentru accesarea unui dosar, se utilizează motorul de căutare generală din cadrul portalul instanțelor de judecată (facilitate nou introdusă). Informații cu privire la caracterul irevocabil al deciziei și referirile la procedurile ulterioare prezentate unei alte instanțe naționale (Curtea Constituțională) pot fi disponibile în conținutul deciziilor rezumate publicate.

Reguli de publicare

Înalta Curte de Casație și Justiție

Datorită semnificației și specificității cauzelor și a deciziilor aferente, este publicată numai o selecție a jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție din România.

Publicațiile pentru Înalta Curte de Casație și Justiție sunt actualizate lunar și sunt disponibile din anul 2002.

Alte instanțe din România

Pentru alte instanțe din România se publică doar o selecție a hotărârilor, în funcție de importanța cauzei și unicitatea acestuia. Selecția se face la nivelul fiecărei instanțe.

Publicațiile altor instanțe din România sunt actualizate lunar și sunt disponibile din anul 2004.

Ultima actualizare: 01/06/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.