În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Scoţia

Această secțiune vă oferă o descriere a jurisprudenței Regatului Unit, cu referire la jurisdicția Scoția. Descrierea vizează, în principal, jurisprudența disponibilă în bazele de date accesibile publicului.

Conținut furnizat de
Scoţia

Jurisprudența disponibilă în Scoția

O mare parte din jurisprudența instanțelor de judecată din jurisdicția Scoția a Regatului Unit este disponibilă publicului.

Instanțe civile

Jurisprudența este publicată pentru Curtea de Sesiune (Court of Session) și Comisia de Apel a Camerei Lorzilor, care va fi înlocuită de noua Curte Supremă a Regatului Unit la 1 octombrie 2009. De asemenea, sunt publicate și hotărâri judecătorești de interes specific de la Curțile Șerifilor.

Instanțe penale

Jurisprudența este publicată pentru Curțile Șerifilor (Sheriff Courts) și Înalta Curte de Justiție (High Court of Justiciary), care este Curtea Supremă Penală în Scoția.

Deciziile privind anumite cauze în materie de dreptul familiei și de drept  penal pot fi prezentate cu caracter anonim.

Jurisprudența se publică încă din 1998. Imediat ce se pronunță o hotărâre judecătorească, de obicei, jurisprudența este publicată într-un termen în termen de 24 de ore până la două săptămâni.

Baze de date juridice

Serviciul Judiciar din Scoția publică hotărârile judecătorești pronunțate de Curțile Șerifilor, Curtea de Sesiune și Înalta Curte de Justiție pe site-ul său web din septembrie 1998. Sunt disponibile două tipuri de căutare care vizează Curtea de Sesiune și Înalta Curte de Justiție și Curțile Șerifilor. Accesul la aceste hotărâri judecătorești este gratuit.

Sunt disponibile hotărâri judecătorești ale Comisiei de Apel a Camerei Lorzilor din 14 noiembrie 1996 până la 30 iulie 2009. Accesul la aceste hotărâri judecătorești este gratuit

De asemenea, sunt disponibile și o serie de baze de date și registre juridice.

Baza de date „Bailii” (Institutul Britanic și Irlandez de Informații Juridice) conține o colecție de hotărâri pronunțate de Curtea de Sesiune din 1879, Curtea de Justiție din 1914, Curtea Șerifilor din 1998 și de  Camera Lorzilor din 1838. Accesul la aceste hotărâri este gratuit.

Site-ul web al Bailii conține și detalii privind hotărârile diverselor tribunale ale Regatului Unit:

 • Tribunalul superior (Camera pentru Căi de Atac Administrative)
 • Tribunalul superior (Finanțe și Taxe)
 • Tribunalul superior (Camera Funciară)
 • Tribunalul de Primă Instanță (Camera pentru Sănătate, Educație și Asistență Socială)
 • Tribunalul de Primă Instanță (Taxe)
 • Tribunalul de Apel pentru Concurență al Regatului Unit
 • Serviciul Regatului Unit de Soluționare a Litigiilor privind Nominet
 • Comisia Specială de Apel pentru Imigrație
 • Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forței de Muncă din Regatul Unit
 • Hotărârile Tribunalelor pentru Servicii Financiare și Piețe ale Regatului Unit
 • Tribunalul pentru Azil și Imigrație al Regatului Unit
 • Tribunalul pentru Informații al Regatului Unit, inclusiv Comisia de Apel pentru Securitatea Națională
 • Hotărârile Comisarilor Speciali pentru Venituri Fiscale ai Regatului Unit
 • Hotărârile Comisarilor pentru Securitate Socială și Alocații Familiale ai Regatului Unit
 • Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe
 1. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxe vamale)
 2. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (accize)
 3. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxa pentru prime de asigurare)
 4. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxa pentru depozitele de deșeuri)

Linkuri relevante

Bailii, Camera Lorzilor, Site-ul web Bailii, Camera Lorzilor, Serviciul Judiciar din Scoția, Curtea de Sesiune și Curtea de Justiție, Curțile Șerifilor

Ultima actualizare: 06/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.