Jurisprudența națională

Spania

În Spania, jurisprudența nu este considerată a fi un izvor de drept, întrucât articolul 1 alineatul (1) din Codul civil spaniol (Código Civil) stabilește că legea, cutuma și principiile generale de drept sunt izvoarele dreptului spaniol [articolul 1 alineatul (1) din Codul civil spaniol]. Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (6) din Codul civil spaniol prevede că jurisprudența «completează ordinea juridică cu doctrina stabilită în timp de Curtea Supremă (Tribunal Supremo) prin interpretarea pe care aceasta o dă legilor, cutumei și principiilor juridice generale și prin aplicarea acestora». În plus, dreptul de acces la informațiile de interes public este recunoscut în mod expres la articolul 105 litera (b) din Constituția spaniolă (Constitución Española).

Conținut furnizat de
Spania

Accesul la jurisprudență

Articolul 560 alineatul (1) punctul (10) din Legea organică privind sistemul judiciar (Ley Orgánica del Poder Judicial) prevede că, printre competențele Consiliului General al Puterii Judiciare (Consejo General del Poder Judicial) se numără: „publicarea oficială a hotărârilor judecătorești și a altor decizii pronunțate de Curtea Supremă și de celelalte organe judiciare.

În acest scop, Consiliul General al Puterii Judiciare stabilește, pe baza unui raport al autorităților competente, norme privind modul în care vor fi elaborate, grupate, prelucrate, diseminate și certificate registrele judiciare electronice, pentru a garanta accesul la acestea, integritatea și autenticitatea lor, precum și pentru a asigura conformitatea acestora cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal”.

De asemenea, articolul 560 alineatul (1) punctul (16) litera (e) din Legea organică privind sistemul judiciar conferă Consiliului General al Puterii Judiciare competența de reglementare în ceea ce privește publicarea și reutilizarea hotărârilor judecătorești, în cadrul strict al punerii în aplicare a dispozițiilor prevăzute de Legea organică privind sistemul judiciar.

Pentru a garanta respectarea legii, Consiliul General al Puterii Judiciare a creat, în 1997, Centrul de documentare judiciară (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), cu sediul în San Sebastian. În conformitate cu dispozițiile articolului 619 din Legea organică privind sistemul judiciar, acest organism tehnic din cadrul Consiliului General al Puterii Judiciare are sarcina de a selecta, gestiona, prelucra, difuza și publica informații juridice cu privire la legislație, jurisprudență și doctrină.

Acest nou serviciu public care permite accesarea jurisprudenței elaborate de diferitele organe judiciare în cele mai bune condiții tehnice, oferind o protecție specială persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor, și care instituie mecanisme adecvate pentru a facilita accesibilitatea, interoperabilitatea, calitatea și reutilizarea informațiilor publicate este organizat pe baza mandatelor legale incluse în Legea organică nr. 6/1985 din 1 iulie 1985 privind sistemul judiciar, în Legea 19/2013 din 9 decembrie 2013 privind transparența, accesul la informațiile publice și buna guvernanță, în Regulamentul 1/1997 de instituire a Centrului de documentare judiciară și în Legea 18/2015 din 9 iulie 2015 de modificare a Legii 37/2007 din 16 noiembrie 2007 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, care transpune Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013.

Pentru a se conforma legislației menționate anterior, Centrul de documentare judiciară pune în aplicare un sistem de diseminare a hotărârilor judecătorești și a altor decizii judiciare prin publicarea oficială a hotărârilor judecătorești și a altor decizii ale Curții Supreme și ale altor organe judiciare, (a) disponibile publicului larg prin intermediul unui motor de căutare online, accesibil în mod liber și gratuit, după eliminarea datelor cu caracter personal; b) într-un mediu la care doar sistemul judiciar are acces, cu caracteristici suplimentare [linkuri către jurisprudența și legislația naționale și externe, precum și către hotărârile pronunțate de Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional)], în cadrul funcțiilor inerente Consiliului General al Puterii Judiciare, ca organ de conducere al judecătorilor și al instanțelor spaniole; c) diseminarea la nivel internațional a hotărârilor instanțelor spaniole publicate de CENDOJ prin intermediul site-ului www.poderjudicial.es, în vederea cunoașterii reciproce a sistemelor juridice și a jurisprudenței statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu Concluziile Consiliului (2011/C 127/01) privind «portalul european e-justiție» și prin intermediul Rețelei ibero-americane de informare și documentare judiciară (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), precum și furnizarea de informații diferiților reutilizatori, precum și altor utilizatori (care nu sunt reutilizatori), în conformitate cu dispozițiile prevăzute de normele juridice de mai sus.

De asemenea, baza de date a CENDOJ ar trebui să fie completată cu baza de date a Curții Constituționale, care conține informații referitoare la hotărârile pronunțate de Înalta Curte.

Există, de asemenea, baze de date private, accesul fiind acordat pe baza achitării unei taxe.

Prezentarea jurisprudenței

În ceea ce privește jurisprudența Curții Supreme, CENDOJ a creat o platformă tehnologică structurată sub forma unui sistem de navigație bazat pe taburi.

Atunci când consultați această platformă, se va deschide un tab denumit „RESULTADOS” [rezultate] (care enumeră rezultatele obținute) și un alt tab denumit „BÚSQUEDA” [căutare] (care vă permite să accesați formularul în orice moment).

Motorul de căutare vă oferă acces rapid și sigur la toate hotărârile judecătorești pronunțate de Curtea Supremă. Puteți căuta decizii utilizând câmpuri de selectare care identifică sau clasifică deciziile respective și/sau câmpuri de text liber.

În plus, aveți posibilitatea de a accesa în mod direct cele mai recente 50 de decizii ale fiecărei jurisdicții, făcând clic pe butoanele afișate în partea de jos a interfeței. Acest lucru vă permite să accesați cele mai recente hotărâri care alcătuiesc jurisprudența și care au fost primite și incluse în baza de date.

Sistemul dispune, de asemenea, de o listă de cuvinte-cheie cu cele mai populare subiecte care au făcut obiectul interogărilor; dacă faceți clic pe unul dintre acestea, vi se vor pune la dispoziție hotărârile judecătorești referitoare la respectivul subiect.

Căutări utilizând câmpurile de selectare

Unele dintre câmpurile de informații privind deciziile pot fi limitate de un set de valori posibile. De exemplu:

 • Caseta „Jurisdicție” [„Jurisdicción”] prezintă o selecție de domenii ale dreptului: civil, penal, administrativ, al muncii, militar.
 • Caseta „Tipul de hotărâre” [„Tipo de Resolución”] vă permite să selectați hotărâri, ordonanțe sau acorduri ale Curții Supreme
 • Data la care a fost pronunțată hotărârea: butonul „Calendar” [„Calendario”] vă permite să vă restricționați căutarea în funcție de datele pe care le introduceți
 • Limba: listă derulantă care vă permite să selectați limba deciziilor pe care doriți să le obțineți.

Căutări utilizând câmpurile de text liber

Pe lângă câmpurile de selectare, există și alte câmpuri de căutare a unei decizii, ale căror seturi de valori nu sunt restricționate, ci pot include orice șir de cuvinte și care sunt utilizate pentru a efectua căutări libere.

REZULTATE

După efectuarea unei căutări, se afișează, în mod implicit, 10 rezultate pe pagină.

Rezultatele sunt prezentate după cum urmează:

TERMENI ASOCIAȚI - sistemul oferă automat termenii asociați interogării efectuate, dar numai în mediul cu acces restrâns.

TITLU - în această secțiune se afișează numărul jurisprudenței obținute din Registrul spaniol oficial de jurisprudență (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) și identificatorul european de jurisprudență (ECLI).

SUBTITLURI - în această secțiune sunt afișate următoarele câmpuri de informații:

 • Tipul instanței: de exemplu, Curtea Supremă.
 • Municipalitate: de exemplu, Madrid -- Secția: 1
 • Raportor: de exemplu, nume... prenume...
 • Nr. recurs: de exemplu, 88/2007 -- Data: 26.6.2008
 • Tipul deciziei: de exemplu, hotărâre judecătorească
 • Instanță, în ordine alfabetică

În cele din urmă, la selectarea titlului corespunzător rezultatului dorit, se deschide o pagină nouă care afișează conținutul integral al documentului recuperat. Acest document este accesibil publicului în format PDF.

Format

Hotărârile judecătorești sunt, de obicei, disponibile în bazele de date în format PDF (pentru public), și în formate RTF și HTML (în mediul la care doar sistemul judiciar are acces).

Hotărârile și ordonanțele disponibile

 • Curtea Supremă

Curtea Supremă: Jurisprudența Curții Supreme este publicată în mod integral, liber și gratuit pe internet, cu titlu informativ. Textele integrale, din care au fost eliminate toate datele cu caracter personal (anonimizate) cu ajutorul unui motor de căutare eficient care elimină aceste date, în special din textul deciziilor. Puteți accesa această bază de date a Curții Supreme prin intermediul funcției de căutare oferite de CENDOJ.

 • Alte instanțe

Pe lângă deciziile și acordurile Curții Supreme, baza de date CENDOJ oferă publicului, de asemenea, acces gratuit la hotărârile pronunțate de Înalta Curte Națională a Spaniei (Audiencia Nacional), de Înalta Curte de Justiție (Tribunales Superiores de Justicia) și de instanțele provinciale (Audiencias Provinciales), precum și la o selecție de ordonanțe ale acestor instanțe și de hotărâri și ordonanțe emise de Curtea Militară Centrală (Tribunalul Militar Central), de tribunalele teritoriale militare (Tribunales Militares Territoriales) și de judecători unici.

Alte proceduri

Există informații disponibile cu privire la ...

 • acțiuni?
 • soluționarea cauzei?
 • rezultatul acțiunilor?
 • caracterul irevocabil al deciziei?
 • alte proceduri?

Informațiile accesibile publicului conțin textul integral al hotărârilor fără funcții suplimentare, fără a se aduce atingere faptului că, în multe cazuri, decizia în sine conține informații cu privire la caracterul său definitiv (irevocabil). În plus, aceste decizii includ și opiniile separate emise, dacă este cazul. Fără a aduce atingere aspectelor menționate anterior, baza de date furnizată într-un mediu la care doar sistemul judiciar are acces (baza de date a CENDOJ) include link-uri între hotărârea atacată și cea emisă de Înalta Curte (Tribunal Superior), rezumate, sensul hotărârii, trimiteri la hotărârile incriminatorii sau dezincriminatorii citate, jurisprudența citată, aplicată sau interpretată, descrierea hotărârii, și anume dacă aplică concepte generale, dacă consolidează o hotărâre sau o jurisprudență inovatoare, precum și o clasificare a deciziei în conformitate cu termenii utilizați în tezaurul juridic al CENDOJ.

Norme referitoare la publicare

Există norme cu caracter obligatoriu privind publicarea jurisprudenței la nivel național sau în funcție de tipul de instanță?

Acestea sunt prevăzute la articolul 560 alineatul (1) punctul (10) din Legea organică privind sistemul judiciar, care precizează că Consiliul General al Puterii Judiciare este competent în ceea ce privește publicarea oficială a hotărârilor judecătorești și a altor hotărâri pronunțate de Curtea Supremă și de alte organe judiciare.

Regulamentul de instituire a Centrului de documentare judiciară conține, de asemenea, norme referitoare la publicare.

Hotărârea judecătorească se publică integral sau se selectează doar o parte din textul acesteia? În cel de al doilea caz, ce criterii se aplică?

Hotărârile sunt publicate integral, nu doar ca extrase. Toate hotărârile pronunțate de completele de trei judecători și o selecție a celor pronunțate de completele cu un singur judecător sunt publicate în condițiile menționate mai sus.

- Linkuri aferente:

Motorul de căutare a jurisprudenței al Centrului de documentare judiciară:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Ultima actualizare: 29/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.