Jurisprudența națională

Suedia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Suedia, precum și o descriere a bazelor de date conținând jurisprudența relevantă.

Conținut furnizat de
Suedia

Jurisprudența disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor / Titlu

Instanțe supreme

Alte instanțe

Jurisprudența prezentată în titluri

Da

Da


Titlurile conțin una sau mai multe propoziții în care se descrie fondul cauzei.

Exemplu de titlu(ri)

„Chestiune privind returnarea proprietăților de către cumpărători; vicii ale proprietății semnalate într-un interval de timp rezonabil de la constatarea acestora sau în intervalul în care acestea ar fi trebui să fie constatate.”

Formate

Jurisprudența este disponibilă în formatul HTML.

Continuarea procedurilor

Instanțe supreme

Alte instanțe

Există informații privind

căile de atac?

Nu

Nu

stadiul unei cauze, dacă se află încă pe rol?

Nu

Nu

rezultatul căilor de atac?

Nu

Nu

Irevocabilitatea hotărârii?

Nu

Nu

continuarea procedurilor înaintea

    altor instanțe interne (Curtea Constituțională…)?

    Curtea Europeană de Justiție?

    Curtea Drepturilor Omului?

Nu

Nu


Sistemul cuprinde numai hotărârile care au intrat în vigoare.

Reguli de publicare

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există regulii obligatorii privind publicarea jurisprudenței

Da

Da


Există o ordonanță guvernamentală care reglementează, printre altele, publicarea datelor personale în baza de date conținând jurisprudența.

Instanțe supreme

Alte instanțe

Jurisprudența este publicată în întregime sau doar o selecție a acesteia?

numai o selecție

numai o selecție


Aceeași ordonanță prevede de asemenea faptul că rămâne la latitudinea instanței în cauză să decidă care dintre hotărâri trebuie considerate ca fiind de referință și publicate în baza de date.

Instanțe supreme

Alte instanțe

Se păstrează anonimatul în ceea ce privește hotărârile judecătorești publicate pe site-ul web?

Da

Da

Dacă da,

pentru toate hotărârile?

Da

Da


Ultima actualizare: 05/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.