National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Jurisprudenţa statului membru - Belgia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a surselor de jurisprudență și a conținutului acestora, precum și trimiteri la bazele de date corespunzătoare.

Site-uri internet disponibile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul internet JURIDAT permite efectuarea de căutări în jurisprudența Belgiei.

Prezentarea hotărârilor, rezumate

În general, hotărârile încep printr-o listă de cuvinte cheie sau „sumar”, urmat de un rezumat al problemelor de drept cele mai importante și al trimiterilor la legi sau la hotărâri anterioare.

Exemplu:

Listă de cuvinte-cheie sau „sumar”: Competiții sportive – Meciuri de fotbal – Securitate – Infracțiune – Sancțiune administrativă – Acțiune la Tribunalul de poliție – Drepturile apărării – Încălcare – Excepție – Respingerea cererii – Redeschiderea dezbaterii – Misiunea judecătorului

Rezumat: Judecătorul trebuie să dispună redeschiderea dezbaterilor înainte de a respinge o cerere, integral sau parțial, în temeiul unei excepții pe care părțile nu au invocat-o în fața acestuia, cum ar fi încălcarea drepturilor apărării în cadrul unei proceduri care viza impunerea unei sancțiuni administrative în temeiul Legii din 21 decembrie 1998 privind securitatea la meciurile de fotbal (1) (2). (1) A se vedea Cass., 26 decembrie 1986, RG 5176, Pas., 1987, nr. 258; Cass., 3 aprilie 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr. 191 și Cass., 17 mai 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr. 303. (2) Art. 26, primul și al doilea paragraf din Legea din 21 decembrie 1998, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea acesteia prin Legea din 25 aprilie 2007. 

Instanțe cu jurisprudență disponibilă

 • Curtea Supremă
 • Instanțele de drept comun
 • Instanțele specializate

Monitorizarea procedurilor în curs

Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind:

introducerea unei căi de atac?

Da

Da

care arată dacă cauza este încă pendinte?

Da

Nu

rezultatul unei căi de atac?

Da

Nu

caracterul irevocabil și definitiv al unei hotărâri?

Nu

Nu

posibilitatea continuării procedurii în fața   

  unei alte instanțe (Curtea Constituțională …)?

  Curții Europene de Justiție?

  Curții Europene a Drepturilor Omului?

Da

DA

Da /Nu

Da /Nu

Da /Nu

Da /Nu


Reguli privind publicarea

La nivel național?

Pentru hotărârile anumitor instanțe?

Există reguli obligatorii privind publicarea hotărârilor judecătorești?

Nu

Nu


Există reguli facultative de conduită.

Curtea Supremă

Alte instanțe

Se publică textul integral sau doar o selecție ?

O selecție

O selecție

În cazul în care publicarea se face selectiv, care sunt criteriile pentru efectuarea selecției?

Importanța socială și juridică

Importanța socială și juridică


Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJuridat

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Public Federal de Justiție

Ultima actualizare: 06/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Bulgaria

Această secțiune oferă o imagine de ansamblu asupra jurisprudenței bulgare și pune la dispoziție descrieri ale bazelor de date relevante de jurisprudență și linkuri către acestea.

Justiția se realizează prin Curtea Supremă de Casație, Curtea Supremă Administrativă, curțile de apel, instanțele regionale, instanțele militare și judecătorii. Condamnările și hotărârile sunt arhivate în bazele de date informative ale instanțelor relevante, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Curtea Supremă de Casație este instanța judecătorească supremă în cauzele penale, comerciale și civile. În conformitate cu articolul 124 din Constituția Bulgariei, Curtea Supremă de Casație exercită controlul jurisdicțional suprem asupra aplicării stricte și uniforme a legii de către toate instanțele judecătorești. Raza sa de competență cuprinde întregul teritoriu al Bulgariei.

Curtea Supremă Administrativă exercită controlul jurisdicțional suprem asupra aplicării stricte și uniforme a legii de către instanțele administrative.

Curtea Supremă Administrativă este competentă în ceea ce privește:

 1. recursurile împotriva reglementărilor legale, cu excepția celor emise de consiliile municipale;
 2. recursurile împotriva actelor Consiliului de Miniștri, ale prim-ministrului, ale viceprim-miniștrilor și ale miniștrilor adoptate în cadrul exercitării competențelor care le sunt conferite prin Constituție în materie de executare și guvernare; în cazurile prevăzute de lege și atunci când autoritățile respective și-au delegat competențele funcționarilor împuterniciți, actele administrative emise pot fi contestate înaintea instanței administrative competente;
 3. recursurile împotriva deciziilor Consiliului Judiciar Suprem;
 4. recursurile împotriva deciziilor Băncii Naționale a Bulgariei și ale organismelor acesteia;
 5. recursurile în casație și apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță;
 6. apelurile formulate de părți în proceduri împotriva hotărârilor judecătorești și a ordonanțelor;
 7. contestațiile în anulare împotriva hotărârilor judecătorești definitive în cauzele de contencios administrativ;
 8. căile de atac împotriva altor acte prevăzute de lege.

Jurisprudența disponibilă pe site-uri web

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Administrativă Supremă dispune de un site web de la începutul anului 2002. Site-ul a fost creat pentru a răspunde cererilor persoanelor fizice și juridice și ale organismelor administrative care au nevoie de un acces ușor la informații referitoare la activitatea judiciară a Curții.

Jurisprudența este disponibilă pe site-ul web al Curții. Accesul la baza de date este deschis tuturor, după finalizarea unei proceduri de înscriere obișnuite (nume de utilizator și parolă).

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă de Casație are un site internet care oferă acces direct la baza sa de date.

Prezentarea deciziilor/Titluri

Curtea Supremă Administrativă

Pe site-ul web nu există titluri/rubrici care să conțină linkuri către hotărâri sau alte activități ale Curții Supreme Administrative. Actele se publică împreună cu numărul, data emiterii și numărul cauzei la care se referă, de exemplu:

Decizia nr. 5908 din 23.6.2005 în cauza nr. 4242/2005

Curtea Supremă de Casație

Hotărârile se emit pe suport de hârtie și se publică în Buletinul, Anuarul și pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme de Casație a Bulgariei.

Puteți efectua căutări după criteriile următoare: instanța și numele părților în cauză; numărul de înregistrare a cauzei la Curtea Supremă de Casație; numărul de înregistrare a cauzei la una dintre camerele Curții Supreme de Casație

Un link aflat în partea de jos a paginii „Rezultatul căutării” oferă acces la textul integral al hotărârilor pronunțate începând cu 1 octombrie 2008 (datele cu caracter personal fiind șterse).

Știrile și comunicatele de presă ale Curții Supreme de Casație a Bulgariei sunt publicate periodic în rubrica dedicată de pe site-ul Curții Supreme. Hotărârile pronunțate în cauze de interes public major se publică tot în această rubrică, precum și în baza de date informativă a Curții Supreme de Casație.

Formate

Curtea Supremă Administrativă

Jurisprudența este disponibilă pe site-ul web al Curții Supreme Administrative în format HTML.

Curtea Supremă de Casație

Jurisprudența este disponibilă pe site-ul web al Curții Supreme de Casație în format PDF.

Instanțele judecătorești

Alte proceduri aflate pe rol


Curțile Supreme — Curtea Administrativă Supremă și Curtea Supremă de Casație

Alte instanțe

Sunt disponibile informații și cu privire la:

 • căile de atac?

Da

Da

 • existența pe rol a unei cauze?

Da

Da

 • rezultatele căilor de atac?

Da

Da

 • caracterul irevocabil al deciziilor?

Da

Da

 • alte proceduri înaintea:

altor instanțe naționale (Curtea Constituțională etc)

Curții de Justiţie a Uniunii Europene

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu se aplică

Nu se aplică


Reguli de publicare


La nivel național

La nivelul instanțelor judecătorești

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței?

Da - articolul 64 alineatul (1) din Legea privind sistemul judiciar

DaCurțile Supreme

Alte instanțe judecătorești

Se publică textul integral al jurisprudenței sau o selecție a acesteia?

Curtea Supremă Administrativă și Curtea Supremă de Casație: textul integral

Textul integral al jurisprudenței/o selecție

Care sunt criteriile utilizate pentru efectuarea selecției?

Nu se aplică

Nu se aplică

Ultima actualizare: 20/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Republica Cehă

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Republica Cehă, o descriere a acesteia și link-uri către bazele de date de jurisprudență importante.

Jurisprudență disponibilă pe un site internet

Jurisprudența este accesibilă publicului pe site-ul internet al Ministerului Justiției Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/, [referință „Judikatura” (jurisprudență)].

Fiecare dintre următoarele instanțe menține o bază de date cu jurisprudența proprie:

 • Curtea Constituțională (Ústavní soud)
 • Curtea Supremă (Nejvyšší soud)
 • Curtea Supremă Administrativă (CSA) (Nejvyšší správní soud).

Rezumatele tuturor hotărârilor pronunțate de CSA sunt publicate, în formă anonimizată, pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet CSA. Unele dintre hotărârile CSA, precum și unele hotărâri pronunțate de curți administrative inferioare și selectate în funcție de importanța acestora de plenul complet al judecătorilor CSA sunt analizate mai detaliat.

Prezentarea deciziilor / titluri

Hotărârile sunt puse la dispoziție pe site-urile internet ale instanțelor supreme corespunzătoare.

Formate

Jurisprudența este disponibilă în format html.

Instanțe vizate

Sunt vizate următoarele instanțe:

Proceduri ulterioare

Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații cu privire la:

introducerea căilor de atac?

Nu

Da (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/, referință InfoSoud)

o cauză care este încă pendinte?

Nu

Da (InfoSoud)

rezultatul căilor de atac?

Nu

Da (InfoSoud)

caracterul irevocabil al unei hotărâri?

Nu

Nu

procedurile ulterioare în fața:

altei instanțe interne (de ex., Curtea Constituțională)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Reguli privind publicarea

la nivel național?

la nivel de instanțe?

Există reguli obligatorii pentru publicarea jurisprudenței

Da

Da

Curtea Supremă

Alte instanțe

Jurisprudența este publicată integral sau numai selectiv?

Complet anonimizat

Complet anonimizat

Dacă se realizează o selecție,

care sunt criteriile aplicate?

Protecția datelor cu caracter personal

Baze de date juridice

Numele și URL-ul bazei de date

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul Administrației Publice

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Baza de date conține legislația Republicii Cehe, în limba cehă.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Danemarca

Nu există baze de date privind jurisprudenţa în Danemarca.

Ultima actualizare: 24/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Germania

Această pagină oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Germania.

Judecătorii sunt învestiți cu autoritate judiciară, care este exercitată de Curtea Constituțională Federală, de instanțele federale și de instanțele celor 16 landuri (în conformitate cu articolul 92 din Legea fundamentală).

Baze de date online privind jurisprudența

Din 2010, Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorilor a publicat hotărâri ale Curții Constituționale Federale, ale instanțelor supreme federale și ale Curții Federale pentru Brevete pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRechtsprechung im Internet [jurisprudența online]. Persoanele interesate pot accesa gratuit aceste informații.

În plus, Curtea Constituțională Federală și instanțele federale publică hotărârile pe propriile lor site-uri web. Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru a fi utilizate în scopuri necomerciale. De asemenea, pe site-urile web sunt publicate comunicate de presă care oferă informații cu privire la cauzele pendinte semnificative și la modul în care au fost soluționate.

Întrucât Republica Federală Germania este un stat federal, landurile organizează publicarea propriilor hotărâri judecătorești. În acest scop, landurile și-au creat propriile site-uri web, către care sunt puse la dispoziție linkuri pe portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăJustizportal des Bundes und der Länder [portalul justiției federale și de stat].

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRechtsprechung im Internet

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Constituțională Federală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală de Justiție

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Administrativă Federală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală Fiscală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală pentru Litigii de Muncă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală de Contencios Social

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală pentru Brevete

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJustizportal des Bundes und der Länder

Ultima actualizare: 24/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Estonia

Prezenta secțiune oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Estonia și o descriere a bazelor de date legale relevante.

Jurisprudență disponibilă pe internet

Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție este disponibilă pe internet din 2001. Jurisprudența Curții Supreme este disponibilă din 1993, după reorganizarea sistemului judiciar, și este publicată în ediția electronică a Riigi Teataja (Monitorul Oficial din Estonia) și pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme. Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție este disponibilă în Linkul se deschide într-o fereastră nouăediția electronică a Riigi Teataja.

Obligația de publicare a jurisprudenței este prevăzută în Legea informațiilor publice, norme mai specifice fiind stabilite în diverse coduri de procedură judiciară. De regulă, toate hotărârile definitive sunt făcute publice. În procedurile civile și administrative, derogările prevăd că instanțele nu publică în hotărârile lor, nici din proprie inițiativă, nici la cererea persoanei în cauză, numele persoanei (înlocuindu-l cu inițiale sau cu alte caractere), codul personal de identificare, data nașterii, numărul de înregistrare și adresa. Totodată, instanțele pot decide, în cadrul procedurilor civile și administrative, fie din proprie inițiativă, fie la cererea persoanei în cauză, să publice numai dispozitivul unei hotărâri care conține date cu caracter personal sensibile sau să nu o publice deloc, dacă înlocuirea numelui persoanei cu inițiale sau cu alte caractere poate aduce atingere vieții private a acesteia. De asemenea, instanțele pot să nu publice decât dispozitivul unei hotărâri dacă aceasta conține informații supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Se publică toate hotărârile finalizate în cadrul procedurilor penale, dar se fac publice numai detaliile personale ale persoanei chemate în judecată (numele și codul personal de identificare sau data nașterii). În general, nu se divulgă detaliile personale ale minorilor chemați în judecată (numele și codul lor personal de identificare sau data nașterii sunt înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere). La cererea unei persoane sau din proprie inițiativă, instanțele pot, în cadrul procedurilor penale, să publice doar partea introductivă și dispozitivul sau partea finală a unei anumite hotărâri, dacă aceasta conține date cu caracter personal sensibile. Se aplică aceeași regulă și dacă hotărârea conține date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul și permite identificarea persoanei în cauză, în ciuda faptului că numele și alte detalii personale au fost înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere.

Publicarea jurisprudenței este considerată parte a administrării justiției, iar publicarea unor date specifice poate fi contestată. Prin urmare, instanțele trebuie să aibă în vedere modul de publicare a hotărârilor.

Prezentarea hotărârilor/titluri


Curtea Supremă

Alte instanțe

Este jurisprudența prezentată cu titluri?

Da

Nu

Jurisprudența Curții Supreme poate fi căutată în Riigi Teataja și pe site-ul Curții Supreme după an, tipul cauzei, numărul cauzei, data hotărârii, componența instanței, tipul de procedură, tipul de infracțiune, adnotare și conținut. Pe site-ul Curții Supreme jurisprudența poate fi căutată, de asemenea, după cuvinte-cheie.

Hotărârile instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție pot fi căutate în cadrul tipului corespunzător de procedură și, în funcție de tipul de procedură, cauzele pot fi, de asemenea, căutate folosind mai multe criterii. În cadrul tuturor tipurilor de procedură, hotărârile pot fi căutate în funcție de numărul cauzei și de numărul ECLI, de instanță, de tipul procedurii, de tipul și data hotărârii, de data începerii procedurii, de adnotare și de conținutul hotărârii. În cauzele penale, hotărârile pot fi căutate și în funcție de numărul procedurii precontencioase, de categoria și soluționarea cauzei, de tipul de procedură, de tipul de cerere și de sentință sau, de exemplu, de motivele de achitare. Hotărârile pronunțate în cauzele civile și administrative pot fi căutate și după categoria cauzei, după tipul de procedură și soluția pronunțată. Hotărârile pronunțate în cauzele civile și administrative pot fi, de asemenea, căutate în funcție de categoria de cauză, tipul de procedură și soluționarea cauzei.

Exemplu de titlu

Revizuirea constituționalității articolului 71 alineatul (2) a doua teză din Legea aviației.

Formate


Curtea Supremă

Alte instanțe

Document

Metadate

Document

Metadate

Este jurisprudența disponibilă în format XML?

Nu

Nu

Nu

Nu

Ce alte formate sunt utilizate?

HTML

HTML

PDF

HTML

Proceduri ulterioare


Curtea Supremă

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind:

căile de atac?

Nu

situația unei cauze, dacă este încă pe rol?

Da

Nu

rezultatul căilor de atac?

Da

irevocabilitatea hotărârii?

Da

Da

procedurile ulterioare în fața:

altei instanțe interne (de exemplu, Curtea Constituțională)?

Curții de Justiție a Uniunii Europene?

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Norme de publicare


La nivel național

La nivelul instanțelor

Există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenței?

Da

Normele privind publicarea jurisprudenței sunt prevăzute în codurile de procedură relevante. Normele de procedură penală diferă de cele de procedură civilă.


Curtea Supremă

Alte instanțe

Jurisprudența este publicată integral sau se publică numai o selecție?

Numai o selecție.

Numai o selecție.

Care sunt criteriile utilizate pentru efectuarea selecției?

Selecția se efectuează pe baza următoarelor criterii:

1) hotărârea trebuie să fie executorie;

2) hotărârea poate fi publicată dacă:

a) (în cauzele civile și administrative) nu conține date cu caracter personal sensibile; hotărârea este publicată cu numele înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere și în așa fel încât să nu aducă atingere vieții private a persoanei în cauză; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul;

b) (în cauzele penale) nu conține date cu caracter personal sensibile sau date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul sau dacă numele și alte detalii personale sunt înlocuite în hotărâre cu inițiale și alte caractere, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Selecția se efectuează pe baza următoarelor criterii:

1) hotărârea trebuie să fie executorie;

2) hotărârea poate fi publicată dacă:

a) (în cauzele civile și administrative) nu conține date cu caracter personal sensibile; hotărârea este publicată cu numele înlocuite cu inițiale sau cu alte caractere și în așa fel încât să nu aducă atingere vieții private a persoanei în cauză; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul;

b) (în cauzele penale) nu conține date cu caracter personal sensibile sau date cu caracter personal supuse din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul sau dacă numele și alte detalii personale sunt înlocuite în hotărâre cu inițiale și alte caractere, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată; hotărârea nu conține nicio informație supusă din punct de vedere juridic altor restricții privind accesul.

Baze de date juridice

Denumirea și URL-ul bazei de date

Jurisprudența publicată a Curții Supreme poate fi găsită pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme și în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRiigi Teataja.

Jurisprudența instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție care a intrat în vigoare și a fost publicată poate fi găsită Linkul se deschide într-o fereastră nouăcăutând în jurisprudența din Riigi Teataja.

Cererile adresate de instanțele estoniene Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Curții Supreme. Aici veți găsi denumirea instanței care solicită pronunțarea unei hotărâri preliminare, data depunerii și o descriere a conținutului cererii, precum și numărul de referință al cauzei în sistemul estonian și la CEJ.

Rezumate ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRiigi Teataja.

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul instanțelor sunt prezentate statistici privind procedurile în fața instanțele de prim și de al doilea grad de jurisdicție începând din 1996. Statistici privind Curtea Supremă sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul acesteia. Statisticile privind revizuirea constituționalității sunt disponibile din 1993, în timp ce statisticile privind cauzele administrative, civile, penale și cauzele legate de delicte sunt disponibile din 2002.

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Curții Supreme sunt prezentate, de asemenea, începând din 2006, analize ale jurisprudenței cu privire la anumite subiecte.

Este gratuit accesul la bazele de date?

Da, accesul la bazele de date este gratuit.

Ultima actualizare: 09/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Jurisprudenţa statului membru - Irlanda

Această secțiune vă prezintă jurisprudența irlandeză, precum și o descriere a bazelor de date importante privind jurisprudența și link-uri către acestea.

Jurisprudența s-a constituit treptat din precedente sau hotărâri anterioare ale instanțelor. În anumite circumstanțe, hotărârile respective pot fi obligatorii pentru o altă instanță, dacă faptele speței sunt similare. În general, instanțele inferioare pronunță hotărâri în acord cu cele ale instanțelor superioare. Jurisprudența se bazează pe două doctrine, „stare decisis” și „res judicata”. Doctrina „stare decisis” reprezintă doctrina precedentului obligatoriu. Doctrina „res judicata” înseamnă că s-a pronunțat deja o hotărâre în cauza respectivă.

Jurisprudența diponibilă pe un site internet

Prezentarea hătărârilor

Mare parte a jurisprudenței din Irlanda este accesibilă publicului.

Jurisprudența este diponibilă în mod gratuit pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțelor din Irlanda

Site-ul conține jurisprudența Curții Supreme (Supreme Court), Curții penale de apel (Court of Criminal Appeal) și Tribunalului superior (High Court). Jurisprudența Curții Supreme este disponibilă, de asemenea, pe site-ul Curții Supreme din Irlanda Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.supremecourt.ie/

Jurisprudența Curții Supreme este disponibilă încă din 2001, iar cea a Curții penale de apel (Court of Criminal Appeal) încă din 2004.

Jurisprudența Curții Supreme (Supreme Court), Curții penale de apel (Court of Criminal Appeal) și Tribunalului superior (High Court) este disponibilă, de asemenea, în cadrul bazelor de date Linkul se deschide într-o fereastră nouăBAILII (British and Irish Legal Information Institute) și Linkul se deschide într-o fereastră nouăIRLII (Irish Legal Information Initiative).

Pe site-ul BAILLI pot fi accesate următoarele colecții de jurisprudență:

Norme de publicare

Nu există norme de publicare iimperative pentru publicarea jurisprudenței instanțelor de drept comun sau ale instanțelor la nivel național. Toate hotărârile amânate ale Curții supreme sunt publicate (aceste cauze sunt cele în care ședința de judecată se amână pentru o perioadă de timp în vederea examinării și a redactării hotărârii).

Hotărârile pronunțate ex tempore, atunci când instanța nu dispune amânări înainte de pronunțarea hotărârii, sunt publicate numai dacă includ un aspect de drept special sau dacă instanța care le-a pronunțat solicită publicarea în mod expres.

Conținutul accesibil online

privind hotărârile instanței nu este anonimizat, cu excepția cazului în care legea sau instanța impun acest fapt. Legea impune ca anumite cazuri să nu fie audiate public, iar anumite dispoziții impun ca numele victimei să nu fie dezvăluit. În asemenea cazuri, se menține anonimatul.

Toate hotărârile pronunțate in camera sau cele care conțin date cu caracter personal confidențiale cu privire la o parte sau la un martor sunt, de asemenea, anonimizate.

Înainte de publicarea acestora pe un site internet, hotărârile sunt transmise pe suport material către:

 • toți judecătorii;
 • bibliotecile juridice specializate;
  • Procurorului general;
  • Biroului procurorului general;
 • diverselor ministere.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțelor din Irlanda

Ultima actualizare: 11/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Grecia

Prezentarea hotărârilor/Titluri


Consiliul de Stat (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Curtea Supremă (Άρειος Πάγος) (curtea de casație civilă și penală)

Alte instanțe

Jurisprudența însoțită de titluri

Da

(începând din 2018, au fost publicate rezumate ale hotărârilor pronunțate în plen, însoțite de titlurile corespunzătoare)

Da

(toate hotărârile penale și civile, începând din 2006)

Da

(rezumatele hotărârilor celor mai mari instanțe administrative sunt publicate pe site-ul Consiliului de Stat)

La Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă, un mic procentaj din hotărârile penale au fost clasificate în funcție de titlu începând din 2006. Prin urmare, hotărârile pot fi accesate după titlu. Hotărârile civile și penale pot fi accesate după numărul de publicare.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Apel din Atena (Εφετείο Αθηνών) nu publică online hotărârile civile sau penale. Hotărârile civile sunt publicate pe site-urile administrative corespunzătoare, împreună cu numerele și rezumatele lor, dar nu sunt clasificate pe categorii. În ceea ce privește hotărârile penale, nu sunt afișate nici numărul, nici rezultatele acestora.

Exemple de titluri

Fraudă, viol, întârziere la plata pensiei alimentare, corupție

Formate


Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Document

Metadate

Document

Metadate

Ce alte formate sunt utilizate?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (instanțe administrative)

Nu

(alte instanțe)

HTML (instanțe administrative)

Nu

(alte instanțe)

Proceduri ulterioare


Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Instanțele administrative

Alte instanțe

Sunt disponibile informații

cu privire la căile de atac?

Da

Da

Da

Da

care arată dacă o cauză este încă pendinte?

Da

Da

Da

Da

cu privire la rezultatele căilor de atac?

Da

Da

Da

- Nu

- Tribunalul de Primă Instanță din Atena (Πρωτοδικείο Αθηνών): da (pentru căile de atac în fața instanțelor inferioare)

cu privire la caracterul irevocabil al hotărârii?

Da

Da

- Curtea Administrativă de Apel din Atena: da, în cazul în care nu a fost atacată

Nu

cu privire la proceduri ulterioare în fața:

unei alte instanțe naționale (Curtea Constituțională...)?

Curții de Justiție a UE?

Curții Drepturilor Omului?

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Reguli privind publicarea


la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme cu caracter obligatoriu pentru publicarea jurisprudenței?

Da

[date personale - Legea 4624/19 și Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679]]

Da

[date personale - Legea 4624/19 și Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679]]


Consiliul de Stat și Curtea Supremă

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau numai o parte din aceasta?

- Consiliul de Stat: aproximativ 80 % din toate hotărârile au fost deja publicate. Treptat vor fi publicate toate hotărârile.

- Curtea Supremă publică jurisprudența completă pentru hotărârile penale și civile, cu excepția hotărârilor în temeiul procedurii prevăzute la articolul 565 din Codul de procedură civilă.

- Instanțele administrative: se publică o selecție de hotărâri judecătorești.

Dacă se realizează o selecție, care sunt criteriile care stau la baza acesteia?

- Consiliul de Stat: importanța cauzei

- Curtea Administrativă de Apel din Atena: importanța cauzei


Consiliul de Stat

Curtea Supremă

Alte instanțe

Hotărârile judecătorești sunt puse la dispoziție pe internet în condiții de anonimitate (nume eliminate)?

Da

Da

Nu

Dacă da,

toate hotărârile?

Consiliul de Stat anonimizează toate hotărârile publicate pe site-ul său.

Da

- cu excepția hotărârilor judecătorești în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 565 din Codul de procedură civilă.


hotărârile începând din

1990

2006


Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul de Stat

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Apel din Atena

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Administrativă de Apel din Atena

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul Administrativ de Primă Instanță din Atena

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul de Primă Instanță din Atena

Ultima actualizare: 09/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Spania

În Spania, jurisprudența nu este considerată a fi un izvor de drept, întrucât articolul 1 alineatul (1) din Codul civil spaniol (Código Civil) stabilește că legea, cutuma și principiile generale de drept sunt izvoarele dreptului spaniol [articolul 1 alineatul (1) din Codul civil spaniol].

Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (6) din Codul civil spaniol prevede că jurisprudența «completează ordinea juridică cu doctrina stabilită în timp de Curtea Supremă (Tribunal Supremo) prin interpretarea pe care aceasta o dă legilor, cutumei și principiilor juridice generale și prin aplicarea acestora».

În plus, dreptul de acces la informațiile de interes public este recunoscut în mod expres la articolul 105 litera (b) din Constituția spaniolă (Constitución Española).

Accesul la jurisprudență

Articolul 560 alineatul (1) punctul (10) din Legea organică privind sistemul judiciar (Ley Orgánica del Poder Judicial) prevede că, printre competențele Consiliului General al Puterii Judiciare (Consejo General del Poder Judicial) se numără: „publicarea oficială a hotărârilor judecătorești și a altor decizii pronunțate de Curtea Supremă și de celelalte organe judiciare.

În acest scop, Consiliul General al Puterii Judiciare stabilește, pe baza unui raport al autorităților competente, norme privind modul în care vor fi elaborate, grupate, prelucrate, diseminate și certificate registrele judiciare electronice, pentru a garanta accesul la acestea, integritatea și autenticitatea lor, precum și pentru a asigura conformitatea acestora cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal”.

De asemenea, articolul 560 alineatul (1) punctul (16) litera (e) din Legea organică privind sistemul judiciar conferă Consiliului General al Puterii Judiciare competența de reglementare în ceea ce privește publicarea și reutilizarea hotărârilor judecătorești, în cadrul strict al punerii în aplicare a dispozițiilor prevăzute de Legea organică privind sistemul judiciar.

Pentru a garanta respectarea legii, Consiliul General al Puterii Judiciare a creat, în 1997, Centrul de documentare judiciară (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), cu sediul în San Sebastian. În conformitate cu dispozițiile articolului 619 din Legea organică privind sistemul judiciar, acest organism tehnic din cadrul Consiliului General al Puterii Judiciare are sarcina de a selecta, gestiona, prelucra, difuza și publica informații juridice cu privire la legislație, jurisprudență și doctrină.

Acest nou serviciu public care permite accesarea jurisprudenței elaborate de diferitele organe judiciare în cele mai bune condiții tehnice, oferind o protecție specială persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor, și care instituie mecanisme adecvate pentru a facilita accesibilitatea, interoperabilitatea, calitatea și reutilizarea informațiilor publicate este organizat pe baza mandatelor legale incluse în Legea organică nr. 6/1985 din 1 iulie 1985 privind sistemul judiciar, în Legea 19/2013 din 9 decembrie 2013 privind transparența, accesul la informațiile publice și buna guvernanță, în Regulamentul 1/1997 de instituire a Centrului de documentare judiciară și în Legea 18/2015 din 9 iulie 2015 de modificare a Legii 37/2007 din 16 noiembrie 2007 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, care transpune Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013.

Pentru a se conforma legislației menționate anterior, Centrul de documentare judiciară pune în aplicare un sistem de diseminare a hotărârilor judecătorești și a altor decizii judiciare prin publicarea oficială a hotărârilor judecătorești și a altor decizii ale Curții Supreme și ale altor organe judiciare, (a) disponibile publicului larg prin intermediul unui motor de căutare online, accesibil în mod liber și gratuit, după eliminarea datelor cu caracter personal; b) într-un mediu la care doar sistemul judiciar are acces, cu caracteristici suplimentare [linkuri către jurisprudența și legislația naționale și externe, precum și către hotărârile pronunțate de Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional)], în cadrul funcțiilor inerente Consiliului General al Puterii Judiciare, ca organ de conducere al judecătorilor și al instanțelor spaniole; c) diseminarea la nivel internațional a hotărârilor instanțelor spaniole publicate de CENDOJ prin intermediul site-ului www.poderjudicial.es, în vederea cunoașterii reciproce a sistemelor juridice și a jurisprudenței statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu Concluziile Consiliului (2011/C 127/01) privind «portalul european e-justiție» și prin intermediul Rețelei ibero-americane de informare și documentare judiciară (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), precum și furnizarea de informații diferiților reutilizatori, precum și altor utilizatori (care nu sunt reutilizatori), în conformitate cu dispozițiile prevăzute de normele juridice de mai sus.

De asemenea, baza de date a CENDOJ ar trebui să fie completată cu baza de date a Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Constituționale, care conține informații referitoare la hotărârile pronunțate de Înalta Curte.

Există, de asemenea, baze de date private, accesul fiind acordat pe baza achitării unei taxe.

Prezentarea jurisprudenței

În ceea ce privește jurisprudența Curții Supreme, CENDOJ a creat o platformă tehnologică structurată sub forma unui sistem de navigație bazat pe taburi.

Atunci când consultați această platformă, se va deschide un tab denumit „RESULTADOS” [rezultate] (care enumeră rezultatele obținute) și un alt tab denumit „BÚSQUEDA” [căutare] (care vă permite să accesați formularul în orice moment).

Motorul de căutare vă oferă acces rapid și sigur la toate hotărârile judecătorești pronunțate de Curtea Supremă. Puteți căuta decizii utilizând câmpuri de selectare care identifică sau clasifică deciziile respective și/sau câmpuri de text liber.

În plus, aveți posibilitatea de a accesa în mod direct cele mai recente 50 de decizii ale fiecărei jurisdicții, făcând clic pe butoanele afișate în partea de jos a interfeței. Acest lucru vă permite să accesați cele mai recente hotărâri care alcătuiesc jurisprudența și care au fost primite și incluse în baza de date.

Sistemul dispune, de asemenea, de o listă de cuvinte-cheie cu cele mai populare subiecte care au făcut obiectul interogărilor; dacă faceți clic pe unul dintre acestea, vi se vor pune la dispoziție hotărârile judecătorești referitoare la respectivul subiect.

Căutări utilizând câmpurile de selectare

Unele dintre câmpurile de informații privind deciziile pot fi limitate de un set de valori posibile. De exemplu:

 • Caseta „Jurisdicție” [„Jurisdicción”] prezintă o selecție de domenii ale dreptului: civil, penal, administrativ, al muncii, militar.
 • Caseta „Tipul de hotărâre” [„Tipo de Resolución”] vă permite să selectați hotărâri, ordonanțe sau acorduri ale Curții Supreme
 • Data la care a fost pronunțată hotărârea: butonul „Calendar” [„Calendario”] vă permite să vă restricționați căutarea în funcție de datele pe care le introduceți
 • Limba: listă derulantă care vă permite să selectați limba deciziilor pe care doriți să le obțineți.

Căutări utilizând câmpurile de text liber

Pe lângă câmpurile de selectare, există și alte câmpuri de căutare a unei decizii, ale căror seturi de valori nu sunt restricționate, ci pot include orice șir de cuvinte și care sunt utilizate pentru a efectua căutări libere.

REZULTATE

După efectuarea unei căutări, se afișează, în mod implicit, 10 rezultate pe pagină.

Rezultatele sunt prezentate după cum urmează:

TERMENI ASOCIAȚI - sistemul oferă automat termenii asociați interogării efectuate, dar numai în mediul cu acces restrâns.

TITLU - în această secțiune se afișează numărul jurisprudenței obținute din Registrul spaniol oficial de jurisprudență (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) și identificatorul european de jurisprudență (ECLI).

SUBTITLURI - în această secțiune sunt afișate următoarele câmpuri de informații:

 • Tipul instanței: de exemplu, Curtea Supremă.
 • Municipalitate: de exemplu, Madrid -- Secția: 1
 • Raportor: de exemplu, nume... prenume...
 • Nr. recurs: de exemplu, 88/2007 -- Data: 26.6.2008
 • Tipul deciziei: de exemplu, hotărâre judecătorească
 • Instanță, în ordine alfabetică

În cele din urmă, la selectarea titlului corespunzător rezultatului dorit, se deschide o pagină nouă care afișează conținutul integral al documentului recuperat. Acest document este accesibil publicului în format PDF.

Format

Hotărârile judecătorești sunt, de obicei, disponibile în bazele de date în format PDF (pentru public), și în formate RTF și HTML (în mediul la care doar sistemul judiciar are acces).

Hotărârile și ordonanțele disponibile

 • Curtea Supremă

Curtea Supremă: Jurisprudența Curții Supreme este publicată în mod integral, liber și gratuit pe internet, cu titlu informativ. Textele integrale, din care au fost eliminate toate datele cu caracter personal (anonimizate) cu ajutorul unui motor de căutare eficient care elimină aceste date, în special din textul deciziilor. Puteți accesa această bază de date a Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme prin intermediul funcției de căutare oferite de CENDOJ.

 • Alte instanțe

Pe lângă deciziile și acordurile Curții Supreme, baza de date CENDOJ oferă publicului, de asemenea, acces gratuit la hotărârile pronunțate de Înalta Curte Națională a Spaniei (Audiencia Nacional), de Înalta Curte de Justiție (Tribunales Superiores de Justicia) și de instanțele provinciale (Audiencias Provinciales), precum și la o selecție de ordonanțe ale acestor instanțe și de hotărâri și ordonanțe emise de Curtea Militară Centrală (Tribunalul Militar Central), de tribunalele teritoriale militare (Tribunales Militares Territoriales) și de judecători unici.

Alte proceduri

Există informații disponibile cu privire la ...

 • acțiuni?
 • soluționarea cauzei?
 • rezultatul acțiunilor?
 • caracterul irevocabil al deciziei?
 • alte proceduri?

Informațiile accesibile publicului conțin textul integral al hotărârilor fără funcții suplimentare, fără a se aduce atingere faptului că, în multe cazuri, decizia în sine conține informații cu privire la caracterul său definitiv (irevocabil). În plus, aceste decizii includ și opiniile separate emise, dacă este cazul. Fără a aduce atingere aspectelor menționate anterior, baza de date furnizată într-un mediu la care doar sistemul judiciar are acces (baza de date a CENDOJ) include link-uri între hotărârea atacată și cea emisă de Înalta Curte (Tribunal Superior), rezumate, sensul hotărârii, trimiteri la hotărârile incriminatorii sau dezincriminatorii citate, jurisprudența citată, aplicată sau interpretată, descrierea hotărârii, și anume dacă aplică concepte generale, dacă consolidează o hotărâre sau o jurisprudență inovatoare, precum și o clasificare a deciziei în conformitate cu termenii utilizați în tezaurul juridic al CENDOJ.

Norme referitoare la publicare

Există norme cu caracter obligatoriu privind publicarea jurisprudenței la nivel național sau în funcție de tipul de instanță?

Acestea sunt prevăzute la articolul 560 alineatul (1) punctul (10) din Legea organică privind sistemul judiciar, care precizează că Consiliul General al Puterii Judiciare este competent în ceea ce privește publicarea oficială a hotărârilor judecătorești și a altor hotărâri pronunțate de Curtea Supremă și de alte organe judiciare.

Regulamentul de instituire a Centrului de documentare judiciară conține, de asemenea, norme referitoare la publicare.

Hotărârea judecătorească se publică integral sau se selectează doar o parte din textul acesteia? În cel de al doilea caz, ce criterii se aplică?

Hotărârile sunt publicate integral, nu doar ca extrase. Toate hotărârile pronunțate de completele de trei judecători și o selecție a celor pronunțate de completele cu un singur judecător sunt publicate în condițiile menționate mai sus.

- Linkuri aferente:

Motorul de căutare a jurisprudenței al Centrului de documentare judiciară:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Ultima actualizare: 23/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Franţa

Această secţiune cuprinde o prezentare succintă a surselor de jurisprudenţă şi a conţinutului lor, precum şi trimiteri la bazele de date corespunzătoare.

Site-uri web disponibile

1. Portalul general oficial : Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegifrance

2. Site-urile curţilor:

3. Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiţiei

Prezentarea deciziilor, rezumate

În general, deciziile sunt introduse printr-o listă de cuvinte cheie sau „breviar“, urmată de un sumar (sau rezumat) al celor mai importante aspecte de drept şi al trimiterilor la lege sau la deciziile anterioare.

Exemplu

Pentru Curtea de Casaţie, pe lângă referinţele de identificare, documentele conţin date de analiză. Sumarul, întocmit de către un magistrat al instanţei care a emis hotărârea, reprezintă rezumatul chestiunii juridice tratate. Titlul, creat pornind de la rezumatul hotărârii, este o succesiune de cuvinte cheie clasificate în ordinea importanţei. Cuvintele cheie utilizate sunt extrase din nomenclatorul Curţii de Casaţie, astfel cum figurează în ediţiile tabelelor anuale ale Buletinului curţii disponibil la rubrica „titrage“; care pot fi accesate făcând click pe Linkul se deschide într-o fereastră nouătitrage în formularul de căutare avansată a jurisprudenţei judiciare.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăExemplu: Curtea de Casaţie, Camera Civilă 2, Şedinţa publică din ziua de joi, 18 decembrie 2008, nr. apelului: 07-20238, Decizia atacată cu apel: Curtea de apel din Basse-Terre din 23 aprilie 2007

Titluri şi rezumate: PROCEDURĂ CIVILĂ - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Domeniul de aplicare

Curtea de apel a încălcat articolul 954 alineatul 2 din Codul de procedură civilă stabilind că pretenţiile şi motivele care nu au fost reluate în pledoariile finale au fost abandonate, în condiţiile în care acestea nu determinau obiectul litigiului şi nu indicau niciun incident care ar fi putut pune capăt procedurii

PROCEDURĂ CIVILĂ - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Conformitate cu dispoziţiile articolului 954 alineatul 2 din noul Cod de procedură civilă - Culpă - Domeniu de aplicare
PROCEDURĂ CIVILĂ - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Definiţie - Excludere - Caz - Concluzii prin care se solicită o procedură de anchetă

SENTINŢE ŞI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Domeniu de aplicare

Precedente jurisprudenţiale: Cu privire la noţiunea de pledoarie finală în sensul articolului 954 alineatul 2 din Codul de procedură civilă, a se vedea: Civ. 2, 3 mai 2001, nr. 99-16.293, Bul. 2001, II, nr. 87 (respinsă) şi avizul citat; Civ. 2, 20 ianuarie 2005, nr. 03-12.834, Bul. 2005, II, nr. 20 (casată) şi hotărârile citate

Texte aplicate: articolul 954 alineatul 2 din Codul de procedură civilă

Formate

Jurisprudenţa este disponibilă în următoarele formate : (de ex. PDF, html, XML)? XML pentru hotărârile instanţelor supreme, în caz contrar în format html.

Instanţele a căror jurisprudenţă este acoperită

Curtea supremă

Curtea de Casaţie, Consiliul de Stat, Consiliul Constituţional

Instanţe ordinare

Curţile de apel şi curţile de apel administrative

Instanţe specializate

Curtea de Conturi

Monitorizarea procedurilor în curs

Instanţa supremă

Alte instanţe

Sunt furnizate informaţii privind :

Existenţa unui recurs?

Da, pentru Consiliul Constituţional.

În curs, pentru Curtea de Casaţie

Rezervat părţilor, pentru Consiliul de Stat

Nu

Faptul că respectiva cauză este în continuare pendinte

Nu

Nu

Rezultatul unui recurs

Da

Nu

Caracterul irevocabil şi definitiv al unei hotărâri

Da

Da

Faptul că procedura poate fi continuată la

O altă instanţă (Curtea Constituţională …)?

Curtea Europeană de Justiţie?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Reguli privind publicarea

La nivel naţional?

Pentru hotărârile anumitor instanţe?

Există reguli imperative în ceea ce priveşte publicarea hotărârilor judecătoreşti?

Da

Nu

Curtea de Casaţie

Linkul se deschide într-o fereastră nouăÎn conformitate cu articolul R433-3 din Codul organizării judiciare, serviciul de documentare şi analiză dispune de o bază de date care cuprinde, sub aceeaşi nomenclatură:

 • pe de o parte, deciziile şi avizele Curţii de Casaţie şi ale instanţelor sau comisiilor jurisdicţionale de pe lângă aceasta, publicate sau nu în buletinele lunare menţionate la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul R. 433-4,
 • pe de altă parte, deciziile care prezintă un interes deosebit emise de către celelalte instanţe de ordin judiciar.

În acest scop, deciziile judiciare care prezintă un interes deosebit sunt comunicate serviciului, în condiţii stabilite printr-o hotărâre a ministrului francez al justiţiei, de către prim-preşedinţii curţilor de apel sau direct de către preşedinţii sau judecătorii care conduc instanţele de prim rang.

Baza de date poate fi accesată de către public în condiţii aplicabile serviciului public pentru publicarea aspectelor de drept pe internet.

Serviciul de documentare şi de analiză dispune de o bază de date distinctă care cuprinde toate hotărârile pronunţate de către curţile de apel şi deciziile jurisdicţionale pronunţate de către prim-preşedinţii acestor curţi sau delegaţii lor. Condiţiile în care aceste hotărâri şi decizii sunt transmise serviciului şi exploatate de către acesta sunt stabilite printr-o hotărâre a ministrul justiţiei.

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul R433-4, serviciul de documentare şi de analiză întocmeşte 2 buletine lunare, unul pentru camerele civile, altul pentru camera penală, în care sunt menţionate deciziile şi avizele a căror publicare a fost stabilită de către preşedintele instanţei care le-a emis. Serviciul întocmeşte grafice de timp.

Consiliul de Stat

În conformitate cu articolul L10 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de justiţie administrativă, sentinţele sunt publice. Acestea menţionează numele judecătorilor care le-au pronunţat.

Instanţa supremă

Alte instanţe

Se publică textul integral sau o selecţie ?

Textul integral al tuturor deciziilor în bazele de date disponibile online.

Selectarea deciziilor integrale pe hârtie (Curtea de Casaţie şi Consiliul de Stat) şi rezumate pentru o altă selecţie

Publicarea motivelor pentru selectarea hotărârilor instanţelor de apel

În cazul în care se publică o selecţie, care sunt criteriile ?

La alegerea instanţei

La alegerea instanţei

Ultima actualizare: 13/12/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Jurisprudenţa statului membru - Croaţia

Baza de date a Curții Supreme a Republicii Croația

SuPra” conține toate hotărârile pronunțate de Curtea Supremă începând de la 1 ianuarie 1990. Pe lângă acestea, baza de date conține, de asemenea, cele mai importante hotărâri ale celorlalte instanțe judecătorești din Republica Croația.

O bază de date mai recentă în materie de jurisprudență, denumită „SupraNova”, conține hotărâri ale instanțelor municipale, regionale și comerciale, ale Înaltei Curți Comerciale, ale Înaltei Curți pentru Delicte și al Curții Supreme a Republicii Croația.

Pentru fiecare hotărâre, sunt disponibile următoarele informații: denumirea instanței care a adoptat hotărârea, denumirea secției, tipul cauzei, data adoptării hotărârii și data publicării, împreună cu textul integral în format .doc, .pdf și .html. Toate hotărârile care au fost adoptate începând de la 1 ianuarie 2004 conțin informațiile de indexare specifice, precum și textul integral.

Situațiile juridice sunt publicate în cazul hotărârilor de o importanță deosebită și de un interes remarcabil.

Textul integral destinat publicului larg este publicat într-o versiune diferită de cea a textului original, în scopul protejării vieții private a părților la proces. Acest lucru se realizează prin ștergerea tuturor informațiilor referitoare la identitatea persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăNormele de asigurare a caracterului anonim al hotărârilor judecătorești și Instrucțiunile privind asigurarea caracterului anonim al hotărârilor judecătorești ale președintelui Curții Supreme a Republicii Croația.

Normele adoptate cu privire la publicarea hotărârilor judecătorești prevăd următoarele:

 1. instanțele fac ele însele o selecție a celor mai importante hotărâri pe care urmează să le facă publice și
 2. hotărârile instanțelor inferioare invocate de Curtea Supremă a Republicii Croația urmează a fi publicate în conformitate cu articolul 396a din Codul de procedură civilă.

Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația este formată în prezent din două secții (secția Pensii-Invaliditate-Sănătate și secția Drept financiar și al muncii și Drept patrimonial) și din Consiliul pentru evaluarea legalității actelor cu caracter general.

Serviciul pentru monitorizarea și examinarea jurisprudenței celor două secții, împreună cu șeful secției vizate, aleg hotărârile pertinente care au rezultat din activitatea acestor secții pe parcursul unei luni. La sfârșitul anului șefii secțiilor și Serviciul pentru monitorizarea și examinarea jurisprudenței se reunesc pentru a selecționa cele mai importante hotărâri care au fost adoptate în cadrul activității Curții. Aceste hotărâri sunt prelucrate pentru a fi incluse în buletinul publicat anual de Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația.

Situațiile juridice ale hotărârilor incluse în buletin sunt, de asemenea, publicate la rubrica pertinentă de pe site-ul internet al Înaltei Curți Administrative a Republicii Croația.

Toate hotărârile Consiliului pentru evaluarea legalității actelor cu caracter general sunt publicate pe site-ul internet al Înaltei Curți Administrative a Republicii Croația.

Ultima actualizare: 04/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Italia

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra jurisprudenței din Italia, precum și o descriere și linkurile la bazele de date cu jurisprudență relevante.

Jurisprudența disponibilă online

Sistemul judiciar italian oferă informații privind jurisprudența pe diverse site-uri de internet.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCorte di Cassazione, curtea supremă din Italia, reprezintă cea mai înaltă instanță din sistemul judiciar. Are un portal bogat în informații, care include două secțiuni principale.

Una din acestea este dedicată cauzelor civile și penale pendinte. Accesul este rezervat avocaților identificați și autorizați care participă la cauze specifice, în conformitate cu legislația Italiei privind protecția datelor. Accesul se face prin intermediul unui certificat digital legat de un smart card.

Cealaltă secțiune cuprinde sistemul Linkul se deschide într-o fereastră nouăItalgiure DB, care este accesibil prin intermediul aceluiași portal. Secțiunea conține milioane de documente privind procesele închise (în principal hotărâri) atât în materie civilă, cât și penală. Accesul la aceste date este gratuit pentru operatorii sistemului judiciar (judecători, procurori, funcționari în cadrul instanțelor), iar acestea pot fi accesate și de către avocați, universități și alte persoane interesate dacă se achită un abonament de valoare modică.

Toate instanțele de primul și de al doilea grad de jurisdicție oferă posibilitatea de a consulta online informațiile din registrele instanțelor, precum și jurisprudența și documentele digitale incluse în dosarele informatice ale procedurilor civile.

Accesul este acordat avocaților și personalului auxiliar de justiție, printr-o autentificare strictă (smart card compatibil cu Carta Nazionale dei Servizi) pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortale dei Servizi Telematici.

Informațiile din registrele grefei judecătorului de pace pot fi consultate online în aceleași condiții.

Informațiile care nu conțin date personale din registrele instanțelor pot fi consultate pe portalul respectiv fără autentificare.

Prezentarea hotărârilor / detalii

Procedurile pendinte privind materii autorizate sunt clasificate în funcție de numele părților sau de numărul cauzei și sunt înregistrate în registrul general al Corte di Cassazione sau al tribunalului.

De asemenea, se poate căuta și jurisprudența definitivă, efectuând o căutare în funcție de cuvinte sau fraze, de subiect sau utilizând informații precise (data acțiunii, numele părților).

Format

Documentele și informațiile privind jurisprudența sunt disponibile în formatele PDF și html.

Instanțele judiciare

Corte di cassazione

Informațiile sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCorte di Cassazione.

Instanțele de drept comun

Lista actualizată a linkurilor către instanțele de drept comun poate fi găsită pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției.

Proceduri ulterioare

Corte di cassazione

Alte instanțe

Informații disponibile

pentru a afla dacă un caz este încă pe rol

da

da

privind rezultatul căilor de atac

da

nu

privind irevocabilitatea hotărârii

da

da

Eventualele site-uri de internet ale instanțelor de primul sau de al doilea grad de jurisdicție furnizează adesea informații privind modalitățile de a introduce o acțiune sau o cale de atac.

Baze de date juridice

 1. Linkul se deschide într-o fereastră nouăItalgiure DB oferă acces la o bază de date care conține detalii privind numeroase hotărâri judecătorești, în principal cele ale Corte de Cassazione. Site-ul conține peste 35 de milioane de documente (inclusiv acte normative și regulamente, precum și trimiteri la doctrină).

După cum s-a explicat mai sus, accesul la această bază de date este restricționat.

 1. Jurisprudența instanțelor de primul și de al doilea grad de jurisdicție este în mare parte disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortale dei Servizi Telematici, după cum se indică mai sus.
Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Cipru

Jurisprudenţă disponibilă pe un site internet

Nu există niciun site internet oficial care să ofere spre consultare publică hotărârile judecătoreşti. Pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurţii Supreme (Ανώτατο Δικαστήριο) se publică o selecţie din hotărârile judecătoreşti recente.

Mai multe site-uri internet private oferă acces la jurisprudenţă fie contra unei taxe, fie gratuit.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSelecţie de hotărâri judecătoreşti recente

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Jurisprudenţa statului membru - Letonia

Această pagină vă oferă o informații privind jurisprudența din Letonia.

Jurisprudență disponibilă pe Internet

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date privind jurisprudența este o parte esențială a Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalului instanțelor naționale (Latvijas Tiesu portāls). Aceasta conține hotărârile judecătorești ale Curții Supreme, clasificate în funcție de domeniul jurisprudenței.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate hotărârile judecătorești ale instanțelor administrative din Letonia sunt publicate pe internet, pe Portalul instanțelor naționale.

Hotărârile judecătorești din cauzele civile și penale ale tuturor instanțelor sunt publicate selectiv (în special hotărârile judecătorești care ar putea fi de interes public). Acestea sunt publicate pe Portalul instanțelor naționale. Hotărârile judecătorești ale Curții Supreme sunt disponibile, de asemenea, pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme.

Prezentarea hotărârilor/titluri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date privind jurisprudența

Numărul cauzei (Lietas numurs)

Tipul cauzei (Lietas veids)

Data (Datums)

Accesați (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Cauze civile (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Titlul rezumatului (Tēzes virsraksts):

2. (motivarea principală) (Galvenā tēze)

3. (informații juridice suplimentare) (Papildu tiesiskā informācija)

Faceți clic pe „Atvērt kartīti” pentru a accesa fișa cauzei, alcătuită din două secțiuni: informații de bază și informații suplimentare. În secțiunea „informații suplimentare”, sunt disponibile următoarele date:

 1. titlul rezumatului hotărârii:
 2. motivarea principală a hotărârii (de regulă, 2-3 argumente);
 3. informații privind actele juridice, principiile juridice, jurisprudența și doctrina de drept utilizate pentru a formula hotărârea judecătorească;
 4. un rezumat al hotărârii.

Formate

Hotărârile judecătorești existente în Linkul se deschide într-o fereastră nouăbaza de date privind jurisprudența de pe Portalul instanțelor naționale sunt disponibile în format HTML.

Hotărârile judecătorești publicate pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul instanțelor naționale sunt disponibile în format PDF sau DOC.

Instanțe relevante

Curtea Supremă

Hotărârile judecătorești ale Curții Supreme sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăbaza de date privind jurisprudența și pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme.

Instanțe de drept comun

Hotărârile judecătorești ale instanțelor de drept comun sunt disponibile pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalului instanțelor naționale.

Proceduri ulterioare

Informațiile privind procedurile ulterioare sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul instanțelor naționale prin utilizarea opțiunii „Urmărirea procedurilor judiciare” (Tiesvedības gaita) în secțiunea „Servicii electronice” (E-pakalpojumi).

Dacă se introduce numărul cauzei, se pot obține informații privind instanța relevantă, judecătorul repartizat pentru soluționarea cauzei, ședințele de judecată programate, căile de atac înaintate, rezultatul căilor de atac și eventuala revocare a unei hotărâri.

Reguli privind publicarea

Dacă o cauză este judecată în cadrul unei ședințe publice, decizia sau hotărârea judecătorească (care este alcătuită din partea introductivă, partea descriptivă, considerente și dispozitiv) are statutul de informație general accesibilă de la data la care este pronunțată.

Dacă nu se pronunță o decizie sau o hotărârea judecătorească în instanță (de exemplu, dacă o cauză a fost judecată integral prin procedură scrisă), decizia este considerată informație general accesibilă de la data la care este primită.

Dacă o cauză este judecată în ședință cu ușile închise, iar partea introductivă și dispozitivul deciziei sau hotărârii judecătorești au fost citite în ședință publică, respectivele părți ale deciziei sau hotărârii judecătorești sunt considerate informații general accesibile și pot fi publicate.

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul nr. 123 al Cabinetului de Miniștri (adoptat la 10 februarie 2009 și intrat în vigoare la 18 februarie 2009), înainte de publicarea unei decizii sau hotărâri judecătorești, anumite date ale persoanelor fizice trebuie să fie eliminate și înlocuite cu un indicator adecvat:

 1. numele și prenumele unei persoane se înlocuiesc cu inițialele acesteia;
 2. codul de identificare personală a unei persoane se înlocuiește cu sintagma „cod de identificare personală”;
 3. adresa de domiciliu a unei persoane se înlocuiește cu termenul „domiciliu”;
 4. adresa unui bun imobil deținut de o persoană se înlocuiește cu termenul „adresă”;
 5. numărul de înregistrare al unui bun imobil în registrul bunurilor se înlocuiește cu sintagma „numărul de înregistrare”;
 6. numărul de înmatriculare al unui vehicul se înlocuiește cu sintagma „număr de înmatriculare”.

Informațiile furnizate în deciziile și hotărârile judecătorești cu privire la judecători, procurori, avocați autorizați, notari autorizați și executori judecătorești autorizați trebuie să fie publicate.

Selectarea deciziilor și hotărârilor judecătorești în vederea publicării (în situațiile relevante) este efectuată de către departamentul responsabil cu jurisprudența din cadrul Curții Supreme, care alege hotărârile cele mai importante și mai relevante.

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Lituania

Jurisprudența disponibilă pe un site internet

Prezentarea deciziilor/Titlu

În urma finalizării căutării, rezultatele sunt prezentate după cum urmează:

Nr.

Instanța

Anul

Tipul cauzei

Numărul cauzei

Judecător

Data hotărârii

Rezultatul soluționării cauzei

Civil, penal sau administrativ

Numele, prenumele și codul

Link către fișierul hotărârii în format DOC


Formate

Jurisprudența este disponibilă în următorul format:

*.doc

Instanțe în cauză

În baza de date sunt reprezentate următoarele instanțe:

 1. Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Apel (Apeliacinis teismas)
 3. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul districtual Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul districtual Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul districtual Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul districtual Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul districtual Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă Administrativă (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul administrativ regional Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul administrativ regional Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul administrativ regional Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Linkul se deschide într-o fereastră nouăTribunalul administrativ regional Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Tribunalul administrativ regional Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Proceduri ulterioare

Instanțe supreme

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind:

 • căile de atac?

Nu

Nu

 • cauzele aflate pe rol?

Nu

Nu

 • rezultatul căilor de atac?

Nu

Nu

 • irevocabilitatea hotărârii?

Nu

Nu

 • procedurile ulterioare în fața:

unei alte instanțe interne (Curtea Constituțională…)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Europene a Drepturilor Omului?

Nu

Nu


Reguli privind publicarea

Ultima actualizare: 18/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Luxemburg

Această secțiune conține informații privind jurisprudența instanțelor luxemburgheze.

Jurisprudența accesibilă online

Hotărârile judecătorești accesibile online sunt prezentate în funcție de data la care au fost pronunțate sau în funcție de numărul lor de referință.

Formate de prezentare

Jurisprudența este accesibilă în format PDF.

Instanțele vizate

Site-ul web al Ministerului Justiției are o secțiune dedicată Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Constituționale, unde poate fi consultată lista deciziilor Curții.

Site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Administrative și Tribunalului Administrativ din Luxemburg conține, de asemenea, o bază de date cu hotărârile acestor două instanțe.

Pe site-ul web privind administrația judiciară pot fi consultate deciziile (anonimizate) emise de Curtea Constituțională, Curtea de Casație și instanțele administrative.

Alte proceduri

De asemenea, sunt disponibile informații cu privire la:

 • căile de atac;
 • stadiul unei cauze (de exemplu: aflată pe rol);
 • rezultatul căilor de atac;
 • irevocabilitatea hotărârilor pronunțate;
 • alte proceduri în fața Curții Constituționale, a Curții Administrative și a Tribunalului Administrativ.

Jurisprudența Curții Supreme de Justiție, a Curții Constituționale, precum și a Curții Administrative și a Tribunalului Administrativ este publicată pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăportalul sistemului judiciar al Luxemburgului și pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor administrative.

Norme privind publicarea

Hotărârile în materie constituțională trebuie publicate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăJurnalul Oficial (« Mémorial »).

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțe administrative

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul sistemului judiciar al Luxemburgului

Ultima actualizare: 19/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Jurisprudenţa statului membru - Ungaria

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu a jurisprudenței maghiare precum și o descriere și linkuri către jurisprudența disponibilă în bazele de date aferente.

Jurisprudența publicată pe site-uri internet

Legea CLXI din 2011 cu privire la organizarea și administrarea instanțelor prevede ca, începând cu data de 1 ianuarie 2012, Curia (Kúria, Curtea Supremă a Ungariei), cele cinci curți de apel regionale(ítélőtáblak) și instanțele administrative (közigazgatási bíróságok) și de muncă (munkaügyi bíróságok) (cele din urmă numai în situația în care în cadrul procedurilor aferente instanței de prim grad de jurisdicție s-a pronunțat o hotărâre administrativă, aflată în curs de revizuire într-o cauză administrativă, iar hotărârea instanței nu poate fi atacată prin intermediul unei căi de atac ordinare) să publice hotărârea legată de fondul cauzei în format electronic în cadrul colecției de hotărâri ale instanțelor maghiare (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). În prezent, această colecție poate fi accesată pe site-ul internet al Registrului de hotărâri anonimizate (Anonim Határozatok Tára - link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Anterior, Curtea Supremă și cele cinci instanțe de apel regionale trebuiau, în baza prevederilor Legii XC din 2005 privind libertatea informațiilor electronice, să publice toate hotărârile de fond pe care le-au pronunțat începând cu data de 1 iulie 2007.)

Hotărârile pronunțate în cadrul următoarelor proceduri fac excepție și, prin urmare, nu trebuie publicate în colecția de hotărâri ale instanțelor:

 • hotărârile judecătorești pronunțate în cadrul procedurilor de somație de plată, de executare, comerciale, de faliment și de lichidare, precum și în cadrul procedurilor care implică registrele ținute de instanță;
 • hotărârile pronunțate în cadrul procedurilor matrimoniale, al procedurilor al căror scop este stabilirea paternității și a originii, în cadrul procedurilor privind încetarea răspunderii parentale, precum și în cadrul procedurilor privind instituirea tutelei nu pot fi publicate în cazul în care oricare dintre părți solicită acest lucru;
 • hotărârile pronunțate în proceduri care implică infracțiuni de natură sexuală nu pot fi publicate fără consimțământul victimei.

În plus, Curia trebuie să publice hotărârile privind uniformitatea judiciară (link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), sentințele judecătorești de principiu (link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) și hotărârile judecătorești de principiu (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Acestea sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul internet al Registrului de hotărâri anonimizate (link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Hotărârea și numele președintelui instanței care a pronunțat hotărârea trebuie să fie publicate în colecția de hotărâri ale instanțelor în termen de 30 de zile de la momentul consemnării în scris a hotărârii.

Descrierea hotărârii publicate trebuie să includă denumirea instanței și domeniul legislativ, anul în care a fost pronunțată hotărârea, numărul de referință, precum și dispozițiile în baza cărora a fost pronunțată hotărârea respectivă de către instanță.

În principiu, toate datele personale ale părților trebuie șterse din conținutul hotărârilor („hotărâre anonimă”), iar părțile vor fi identificate în conformitate cu poziția acestora în cadrul procedurilor.

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Nu există titluri specifice deoarece motorul de căutare oferă toate datele relevante ale rezultatelor. În lista de rezultate, există un număr de identificare ce se referă la datele care sunt evidențiate și în lista de rezultate (instanță, tip de procedură).

(Normele detaliate privind indicarea hotărârilor publicate în colecția de hotărâri ale instanțelor sunt prevăzute în Decretul nr. 29/2007 din 31 mai 2007 al Ministrului Justiției și Aplicării Legii.)

Formate

Jurisprudența este disponibilă în format .rtf.

Instanțele implicate

Curia și curțile de apel regionale trebuie să publice toate hotărârile de fond. Toate hotărârile instanțelor inferioare care au o legătură directă cu aceste hotărâri vor fi, de asemenea, publicate.

Instanțele administrative și de muncă trebuie să publice hotărârile de fond pronunțate numai în situația în care acestea au fost pronunțate în proceduri administrative aferente instanței de prim grad de jurisdicție, iar hotărârea instanței nu poate fi atacată prin intermediul unei căi de atac ordinare.

Mai mult, președinții instanțelor pot decide dacă intenționează să publice și alte hotărâri de fond.

Site-ul internet central: Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțe.

Proceduri ulterioare

Curia

Alte instanțe

Sunt disponibile informații privind

căile de atac?

Nu

Nu

 • stadiul unei cauze, dacă se află încă pe rol?

Nu

Nu

 • rezultatul căilor de atac?

Nu

Nu

 • irevocabilitatea hotărârii?

Da

Da

 • proceduri ulterioare înaintea

unei alte instanțe maghiare (Curtea Constituțională…)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Drepturilor Omului?

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Reguli de publicare

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenței?

Da

Da

Curia

Alte instanțe

Este publicată întreaga jurisprudență sau numai o selecție a acesteia?

Întreaga jurisprudență

Numai o selecție

În cazul efectuării unei selecții,

care sunt criteriile aplicate?

Cele cinci curți de apel publică toate hotărârile de fond. Toate hotărârile instanțelor inferioare care au o legătură directă cu aceste hotărâri vor fi, de asemenea, publicate.

Mai mult, președinții instanțelor pot decide dacă intenționează să publice și alte hotărâri de fond.

Începând cu data de 1 iulie 2007.

Baze de date juridice

Numele și adresa URL ale bazei de date

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul instanțelor din Ungaria.

Este accesul la baza de date gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Începând cu 1 iulie 2007, toate hotărârile de fond ale Curiei (cunoscută, înainte de 1 ianuarie 2012 drept Curtea Supremă) și ale celor cinci curți de apel regionale și, începând cu 1 ianuarie 2012, hotărârile de fond ale instanțelor administrative și de muncă în cauze administrative (în situația în care, în cadrul procedurilor aferente instanței de prim grad de jurisdicție, s-a pronunțat o hotărâre administrativă, aflată în curs de revizuire, iar hotărârea instanței nu poate fi atacată prin intermediul unei căi de atac ordinare).

Toate hotărârile instanțelor inferioare care au o legătură directă cu aceste hotărâri.

Alte hotărâri pronunțate de președinții instanțelor.

Toate datele personale ale părților trebuie șterse din conținutul hotărârilor, iar părțile vor fi identificate în conformitate cu poziția acestora în cadrul procedurilor. Următoarele informații nu vor fi însă șterse:

 • numele unui organism cu funcții guvernamentale la nivel național sau local sau orice alte funcții publice prevăzute de lege și, cu excepția situației în care legea prevede altfel, prenumele și numele de familie sau numele (cunoscute colectiv drept „nume”) și funcția persoanei care acționează în calitatea respectivă, în situația în care persoana în cauză a fost implicată în procedurile respective în virtutea funcției sale publice;
 • numele avocatului care acționează în calitate de reprezentant autorizat sau de apărător;
 • numele persoanei fizice care a pierdut cauza în calitate de parte chemată în judecată, precum și denumirea și sediul persoanelor juridice sau al organismelor fără personalitate juridică, în cazul în care hotărârea a fost pronunțată în proceduri în care este prevăzut, prin lege, dreptul de a înainta acțiuni de interes public;
 • denumirea și sediul social al organizațiilor comerciale sau al fundațiilor, precum și numele reprezentantului acestora;
 • date la care se poate avea acces pe motive de interes public.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare în colecția de hotărâri ale instanțelor maghiare

Ultima actualizare: 06/04/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Malta

Această pagină vă oferă informații despre jurisprudența din Malta.

Jurisprudența

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Chiar dacă cuvintele cheie nu apar ca titlu în jurisprudență, există o funcție în sistemul de aplicare a hotărârilor judecătorești naționale (parte a sistemului de management al jurisprudenței folosit la instanțele de justiție) prin care anumite hotărâri judecătorești considerate de interes sunt indexate. De exemplu, o serie de cuvinte cheie împreună cu un rezumat al hotărârii judecătorești sunt atașate dosarului.   

Se folosește un model specific pentru toate deciziile instanțelor, care cuprinde stema Maltei, instanța, denumirea juridică, data ședinței de judecată, numărul de referință al cazului, justițiabilii implicați în caz (A împotriva lui B) după care apare textul efectiv al hotărârii judecătorești. Fontul, antetul și subsolul paginii sunt de asemenea stabilite în cadrul modelului.

Format

Jurisprudența este disponibilă în format PDF.

Proceduri ulterioare

Curțile Supreme

Alte instanțe

Sunt disponibile informații:

 • privind apelurile?

Da

Da

 • dacă un caz este încă pe rol?

Da

Da

 • rezultatul recursurilor?

Da

Da

 • privind irevocabilitatea deciziilor?

Da

Da

 • privind procedurile ulterioare în fața            

  - unei alte instanțe interne (Curtea Constituțională…)?

  - Curții Europene de Justiție?

  - Curții Drepturilor Omului?

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu


Reguli de publicare

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței?

Da

da


Normele existente prevăd ca o hotărâre judecătorească să fie făcută publică însă fără a indica mijloacele în acest sens.

În Malta este publicată întreaga jurisprudență.

Toate hotărârile judecătorești ale instanțelor de familie sunt anonime. Mai mult, dacă judecătorul care prezidează dispune să nu se publice vreunul din numele justițiabililor implicați  sau acuzați, în acest caz și hotărârea judecătorească devine anonimă.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Ţările de Jos

Judikatúra dostupná na webovom sídle

Od 9. decembra 1999 je judikatúra okresných súdov (rechtbanken), odvolacích súdov (gerechtshoven), Najvyššieho súdu Holandska (Hoge Raad der Nederlanden), oddelenia Štátnej rady pre správne súdnictvo (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Ústredného odvolacieho tribunálu (Centrale Raad van Beroep) a Odvolacieho tribunálu pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven) zverejňovaná na internete. Rozsudky možno vyhľadávať v databáze judikatúry na stránke Linkul se deschide într-o fereastră nouărechtspraak.nl, a to podľa textu, čísla veci, dátumu rozsudku alebo uverejnenia, justičného orgánu, (pod)jurisdikcie, ECLI alebo odkazu na uverejnenie.

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Popis je „vyznačením obsahu“ a môže pozostávať z nadpisu (jedna veta), stručného alebo obšírneho zhrnutia, niekoľkých kľúčových slov, odseku zhrňujúceho príslušnú judikatúru alebo doslovnej citácie najdôležitejších vyhlásení súdneho rozhodnutia.

Príklad popisov

Rozhodné právo pre nájomné: zrušenie nájomnej zmluvy na kancelárske priestory [Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)].

Formáty

Rozsudky sa zverejňujú na stránke Linkul se deschide într-o fereastră nouărechtspraak.nl vo formáte HTML. Informácie sú dostupné aj vo formáte RDF pre profesionálnych (opätovných) používateľov.

Príslušné súdy

Rozsudky všetkých súdov nájdete na webovom sídle pomocou Linkul se deschide într-o fereastră nouăfunkcie vyhľadávania rozsudkov. Ide o tieto súdy:

 • Najvyšší súd Holandska,
 • oddelenie Štátnej rady pre správne súdnictvo,
 • Ústredný odvolací tribunál,
 • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel,
 • štyri odvolacie súdy,
 • jedenásť okresných súdov.

Ďalšie konania


Vyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o

– odvolaniach?

Áno

Áno

– tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

– výsledku odvolaní?

Áno

Áno

– neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

– ďalších konaniach pred

– iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdom pre ľudské práva?

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Pravidlá zverejňovania

Súdy vypracovali dva súbory usmernení týkajúcich sa zverejňovania judikatúry. Jeden súbor je o anonymizácii (odstránenie osobných údajov) a druhý o výbere.

Usmernenia týkajúce sa anonymizácie na stránke rechtspraak.nl

V usmerneniach o anonymizácii sa vyžaduje anonymizácia zverejnených rozsudkov. To znamená, že rozsudky by nemali obsahovať informácie o žiadnych osobách, ktoré nie sú profesionálne zapojené do prípadu.

Tento súbor usmernení je založený na odporúčaní Rady Európy R (95) 11 „týkajúcom sa výberu, spracovania, prezentácie a archivácie súdnych rozhodnutí v systémoch vyhľadávania právnych informácií“: najvyššie súdy zverejňujú všetky prípady, ak zreteľne nemajú právny alebo spoločenský význam, ostatné súdy však zverejňujú len tie prípady, ktoré zreteľne majú právny alebo spoločenský význam. Holandské usmernenia sú podrobnejšie, pokiaľ ide o tieto koncepcie.

Ultima actualizare: 24/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Jurisprudenţa statului membru - Austria

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Austria și a bazelor de date unde se regăsește jurisprudența relevantă.

Baze de date online unde poate fi consultată jurisprudența

Hotărârile pronunțate de instanțele austriece sunt publicate în Sistemul de informații juridice al Republicii Austria și sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ris.bka.gv.at/. Hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești și administrative superioare se publică integral, iar cele pronunțate de instanțele inferioare se publică doar în anumite cazuri.

Sistemul de informații juridice (Rechtsinformationssystem - RIS) este o bază de date electronică coordonată și administrată de Cancelaria Federală a Austriei. Pe această platformă se publică în special dispozițiile legale din Monitorul Oficial austriac (Bundesgesetzblatt) și se oferă informații privind legislația Republicii Federale Austria.

RIS este accesibilă online fără restricții (WAI-AA în conformitate cu WCAG 2.0).

Prezentarea hotărârilor/titluri


Instanțe supreme

Alte instanțe

Jurisprudența însoțită de titluri

Da

Parțial

Exemplu de titlu(ri):

Număr de serie RS0127077

Număr de referință 11 Os 87/11w

Data hotărârii 25.8.2011

Textul titlului

În general, titlul este format din următoarele elemente: numărul camerei: 11, referința, care reflectă tipul procedurii: Os, numărul curent: 87 și anul: 11. La acestea se adaugă data hotărârii: 25.8.2011.

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

În această rubrică găsiți informații privind identificatorul european de jurisprudență (ECLI). Acesta este un număr de referință unic pentru hotărârile judecătorești din statele membre ale UE.

Formate

Hotărârile sunt disponibile în formatele XML, RTF, PDF și HTML.

Instanțe și alte instituții vizate

Instanțe supreme

 • Instanța Supremă (Oberster Gerichtshof)
 • Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshof)
 • Instanța Administrativă (Verwaltungsgerichtshof)

Instanțe și alte instituții

 • Instanțe de apel regionale (ale landurilor) (Oberlandesgerichte) și alte instanțe (drept civil și penal)
 • Tribunalul administrativ federal (Bundesverwaltungsgericht)
 • Instanțe administrative regionale (Landesverwaltungsgerichte)
 • Tribunalul Financiar Federal (Bundesfinanzgericht) (extern)
 • Autoritatea de Protecție a Datelor (Datenschutzbehörde) [înainte de 2014: Comisia de Protecție a Datelor (Datenschutzkommission)]
 • Comisiile disciplinare (Disziplinarkommissionen), Comisia Disciplinară Supremă (Disziplinaroberkommission), Tribunalul de Apel (Berufungskommission)
 • Autoritatea de control a organelor de reprezentare a angajaților (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (înainte de 2014: Comisia de control a organelor de reprezentare a angajaților (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Comisiile pentru egalitatea de tratament (Gleichbehandlungskommissionen) din 2014
 • Comisiile pentru egalitatea de tratament (Gleichbehandlungskommissionen) din 2008 (extern)
 • Tribunale administrative independente (unabhängige Verwaltungssenate) – anumite decizii din perioada 1991-2013, când au funcționat ca instanțe regionale administrative)
 • Documentare financiară (Finanzdokumentation), Administrația financiară (Unabhängiger Finanzsenat) (extern; decizii până în 2013, când a funcționat ca Administrația Financiară Federală)
 • Tribunalul federal independent competent în materie de azil (unabhängiger Bundesasylsenat) (anumite hotărâri din perioada 1998-2008)
 • Tribunalul competent în materie de azil (Asylgerichtshof) (decizii din perioada iulie 2008-2013, când a funcționat ca Instanța Administrativă Federală)
 • Tribunalul competent în materie de mediu (Umweltsenat) – anumite decizii din perioada 1994-2013, când a funcționat ca Instanța Administrativă Federală)
 • Consiliul pentru comunicări federale (Bundeskommunikationsenat) – anumite decizii din perioada 2001-2013, când a funcționat ca Instanța Administrativă Federală)
 • Autoritățile de control în materie de achiziții publice (anumite decizii până în 2013, când a funcționat ca Instanța Administrativă Federală)

Notă: nu toate răspunsurile oferite în cele ce urmează se aplică tuturor instanțelor menționate anterior

Proceduri ulterioare


Instanțe supreme

Alte instanțe

Sunt disponibile informații:

 • cu privire la căile de atac?

nu

nu

 • care arată dacă o cauză este încă pendinte?

nu

nu

 • cu privire la rezultatele căilor de atac?

nu

da, cu condiția să se fi publicat hotărârile pronunțate de instanțele superioare

 • cu privire la caracterul irevocabil al hotărârilor?

Doar hotărârile irevocabile se publică

Doar hotărârile irevocabile se publică

 • cu privire la proceduri ulterioare în fața:
 • unei alte instanțe interne (Curtea Constituțională etc.)?
 • Curții de Justiție a UE?
 • Curții Drepturilor Omului?
 • Rezumate speciale ale deciziei Curții Supreme indică dacă există proceduri pe rolul unei alte înalte instanțe naționale sau internaționale

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Reguli privind publicarea


la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există norme cu caracter obligatoriu pentru publicarea jurisprudenței?

Da

Da

Articolele 15 și 15a din Legea privind Instanța Supremă, articolul 48a din Legea privind organizarea instanțelor, articolul 23 din Legea privind Tribunalul Financiar Federal, articolul 20 din Legea privind Tribunalul Administrativ Federal


Instanțe supreme

Alte instanțe

Se publică întreaga jurisprudență sau numai o parte din aceasta?

Cu câteva excepții

Doar o mică parte în cazul instanțelor ordinare; pe larg în cazul instanțelor administrative

Dacă se realizează o selecție, care sunt criteriile care stau la baza acesteia?

Se publică atât textul integral al unei hotărâri, cât și rezumatul acesteia.

Hotărârile Curții Supreme de respingere a unui recurs nefondat nu sunt publicate.

Se publică atât textul integral al unei hotărâri, cât și rezumatul acesteia.

Hotărârile altor instanțe sunt publicate în cazul în care aplicabilitatea lor este de interes general.

Ultima actualizare: 08/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Polonia

Jurisprudență disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Curțile Supreme

Alte instanțe

Jurisprudența prezentată în titluri

 • Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny)
 • Curtea Supremă Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Curtea Supremă (Sąd Najwyższy) (hotărârile judecătorești ale celor patru camere):

·   Camera de drept penal

·   Camera de drept civil

·   Camera de dreptul muncii, securității sociale și afacerilor publice

·   Camera militară

Nu


Exemple de titluri

Tribunalul Constituțional – subvențiile comunitare pentru activitățile grădinițelor private.

Explicație

Sentința din 18.12.2008, numărul K 19/07

Tipul deciziei (hotărâre judecătorească / decizie /...), data și numărul de referință al dosarului cauzei.

Subvențiile comunitare pentru activitățile unei grădinițe private.

Titlu

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publicat în colecția oficială a jurisdicției Tribunalului Constituțional, emis de Biroul Tribunalului.

Dz. U. 2008.235.1618 din 30.12. 2008

Publicat în monitorul oficial

Linkuri la hotărârea judecătorească în formate MS WORD și PDF


Curtea Supremă Administrativă

7.4.2009hotărârea

judecătorească este irevocabilă

Data primirii

10 septembrie 2007

Denumirea instanței

Curtea Supremă Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny)

Numele judecătorilor

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Simbol cu descriere:

6110 VAT

Cuvinte cheie:

Procedura de impozitare

TVA

Alte cauze similare:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Linkul se deschide într-o fereastră nouăI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Împotriva:

Directorului Camerei Fiscale

Conținutul:

Hotărârea judecătorească atacată a fost anulată iar cauza a fost transferată instanței districtuale administrative pentru reexaminare.

Referințe la legislație:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 70 par. (1), art. 108 al. (2) punctul 2 litera (a), art. 116 al. (1), art. 118 par. (1), art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Legea din 29 august 1997 privind procedura de impozitare (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 al. (4), art. 145 par. (1) punctul 1 litera (c), art. 151 Legea din 30 august 2002 privind procedura instanțelor administrative (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDz.U. 1934 nr 93 poz 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20.
Regulamentul Președintelui Republicii Polone din 24 octombrie 1934 privind structura procedurii (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem) – Proceduri judiciare de recuperare corporativă.


Formate

 • Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny) –  DOC, PDF
 • Curtea Supremă Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Curtea Supremă (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Curtea Supremă Administrativă – HTML

Proceduri ulterioare

Curțile Supreme

Alte instanțe

– Există informații privind căile de atac?

Da, de către un tribunal constituțional.

Toate hotărârile judecătorești ale curții supreme reprezintă rezultatul unei căi de atac.

Date indisponibile

– Cauza mai este încă pe rol?

Da, la tribunalul constituțional.

Se va formula calea de atac de către Curtea Supremă în funcție de conținutul hotărârii judecătorești.

Date indisponibile

– Rezultatul căilor de atac?

Da

Date indisponibile

– Este decizia irevocabilă?

Da, la tribunalul constituțional.

Da, acolo unde a fost introdusă cauza, la Curtea Supremă Administrativă.

Se va lua o decizie în funcție de conținutul hotărârii judecătorești.

Date indisponibile

Au existat proceduri anterioare în fața unei alte instanțe interne:

– Curtea Constituțională?

– O instanță externă:

Curtea Europeană de Justiție?

Curtea Drepturilor Omului?

Nu

Data indisponibile


Există instanțe administrative provinciale (de prim grad de jurisdicție) precum și Curtea Supremă Administrativă (în al doilea grad de jurisdicție) ale căror hotărâri judecătorești sunt disponibile pe site-ul web. De asemenea, există un link între hotărârile judecătorești relevante.

Reguli de publicare

În Polonia, există reguli obligatorii pentru publicarea jurisprudenței. Acestea se aplică:

 • Tribunalului Constituțional (Trybunał Konstytucyjny), a cărui jurisprudență este publicată integral
 • Curții Supreme Administrative (Naczelny Sąd Administracyjny), a cărei jurisprudență este publicată integral
 • Curții Supreme (Sąd Najwyższy), a cărei jurisprudențe este publicată parțial

Responsabilitățile de publicare ale Curții Supreme (Sąd Najwyższy) sunt prevăzute în articolul 7 din Legea privind Curtea Supremă (23 noiembrie 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Conform manualului de instrucțiuni al Curții Supreme, purtătorul de cuvânt pentru presă și asistenții judecătorilor sunt responsabili cu serviciul de publicare.

Publicarea jurisprudenței Tribunalului Constituțional (Trybunał Konstytucyjny) este prevăzută în articolul 190 din Constituția Poloneză..

Versiunea completă a unei hotărâri judecătorești este publicată pe site-ul web imediat după semnarea motivării de către judecători.

Articolul 42 din Legea privind Organizarea instanțelor administrative (Prawo o ustroju sądów administracyjnych), de asemenea, impune o obligație de publicare în sarcina Președintelui Curții Supreme Administrative (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Norme mai detaliate în acest sens sunt prevăzute de Ordonanța Președintelui Curții Supreme Administrative, cu cerința de creare a unei baze de date juridice centrale cu toate hotărârile judecătorești și informațiile privind cauzele din instanțele administrative, și de a oferi acces la aceste hotărâri judecătorești pe site-ul web. 

Ultima actualizare: 10/12/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Portugalia

Pe această pagină puteți obține informații cu privire la jurisprudența portugheză.

În Portugalia, dreptul la informare juridică este un drept fundamental al cetățenilor, prevăzut în mod expres la articolul 20 alineatul (2) din Constituția Portugaliei și pus în aplicare prin Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2004, în forma sa actuală, care stabilește normele privind accesul la justiție și la instanțe.

În conformitate cu articolul 4 din legea menționată anterior, guvernul trebuie să ia măsuri pentru a face cunoscute legea și sistemul judiciar, Ministerul Justiției având responsabilitatea de a pune la dispoziție informații juridice fie prin publicații, fie prin orice altă formă de comunicare, cu scopul de a asigura o mai bună exercitare a drepturilor și o mai bună îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege.

Pronunțarea în mod public a hotărârilor judecătorești este un principiu internațional consacrat atât la articolul 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului. Acest principiu este prevăzut în primul rând la articolul 206 din Constituție (inclusiv în legătură cu ședințele de judecată) și în diverse legi care reglementează diferite jurisdicții, și anume:

 • articolele 163 și 606 din Codul de procedură civilă;
 • articolul 86 alineatul (1), articolul 87 și articolul 321 alineatul (3) din Codul de procedură penală;
 • articolele 3 și 115 din Legea care reglementează organizarea, funcționarea și procedura Curții Constituționale;
 • articolul 30 din Codul de procedură judiciară administrativă.

Ministerul Justiției gestionează o serie de baze de date cu acte juridice care pot fi consultate la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/. Actele de mai jos sunt, de asemenea, publicate în Monitorul Oficial și sunt disponibile la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://dre.pt/:

 • hotărârile și declarațiile Curții Constituționale privind neconstituționalitatea sau ilegalitatea unei legi ori neconstituționalitatea unei omisiuni;
 • hotărârile Curții Supreme de Justiție și a Curții de Conturi de armonizare a jurisprudenței și hotărârile Curții Supreme Administrative cărora legea le conferă un caracter obligatoriu general;
 • hotărârile altor instanțe care au un caracter obligatoriu general.

Prezentarea hotărârilor/Titluri

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/ oferă acces la o serie de baze de date de jurisprudență și la baze de date ale referințelor bibliografice ale unor biblioteci ale Ministerului Justiției.

Atunci când se accesează oricare dintre aceste baze de date, se pot vedea cele mai recente documente introduse, iar bara de navigare oferă acces la diferitele opțiuni de căutare care se pot efectua (căutare liberă după termeni, câmpuri și descriptori).

Atât în pagina principală, cât și în pagina cu rezultate, documentele sunt afișate în funcție de titluri, iar titlurile cuprind următoarele informații:

 • numărul cauzei;
 • data ședinței;
 • raportor;
 • descriptor.

Exemplu de titlu (titluri)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăHotărâri ale Curții Supreme de Justiție

ȘEDINȚĂ DE JUDECATĂ

CAUZĂ

RAPORTOR

DESCRIPTOR

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Formate

Textul integral al hotărârii judecătorești este disponibil (sub rezerva normelor privind protecția datelor cu caracter personal) în format html.

Instanțele vizate

Bazele de date disponibile la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgsi.pt/ conțin jurisprudența următoarelor instanțe/entități:

 • Curtea Supremă;
 • Instanțele de apel (Coimbra, Évora, Lisabona, Porto și Guimarães);
 • Curtea Constituțională;
 • Curtea Administrativă Supremă;
 • Instanțele administrative centrale (nord și sud);
 • Instanța care soluționează conflictele de competență;
 • Avizele Parchetului;
 • Judecătoriile de pace.

Alte cauze

În Portugalia, sunt disponibile informații privind o serie de cauze, după cum se arată în tabelul de mai jos.

Sunt disponibile informații cu privire la:

Curți Supreme

Alte instanțe

Căile de atac?

Da

Da

Existența pe rol a unei cauze?

Nu

Nu

Rezultatul recursurilor?

Da

Da

Caracterul irevocabil al hotărârii?

Nu

Nu

Alte cauze

— în fața unei alte instanțe portugheze (Curtea Constituțională...)?

— în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene?

— în fața Curții Europene a Drepturilor Omului?

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Norme privind publicarea

La nivel național, nu există norme obligatorii privind publicarea jurisprudenței. Cu toate acestea, în Portugalia există norme obligatorii privind publicarea la nivelul instanțelor.

În Portugalia se publică numai jurisprudența selectată. Criteriile de selecție aplicate sunt importanța și relevanța.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaze de date cu acte juridice

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - România

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra jurisprudenței din România.

Jurisprudență disponibilă online

Jurisprudența din România poate fi accesată de pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Curții Supreme (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Pe site-ul web al Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt publicate două tipuri de hotărâri:

1. Rezumatul unei hotărâri/decizii cu titluri.

Odată cu lansarea noii versiunii a site-ului ÎCCJ (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.scj.ro) în luna noiembrie 2014, toată jurisprudența a fost reunită într-o unică bază de date și în consecință, rezumatele hotărârilor/deciziilor sunt incluse în aceasta.

Accesarea hotărârilor/deciziilor rezumate se poate face prin două modalități:

 • Folosind meniul denumit Caută care este plasat în partea din dreapta sus a oricărei pagini. Identificarea unei decizii rezumate se face din pagina cu titlul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare jurisprudență. La rubrica Tip document va trebui să se completeze opțiunea Decizie rezumată. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile (Cuvinte in text, Secție, Numărul deciziei, Data deciziei, Anul deciziei, Numărul dosarului, Anul dosarului, Numărul unic al dosarului, Publicat în Monitorul Oficial Nr., Publicat în Monitorul Oficial din data, Tip document, Limba).
 • Folosind submeniul Căutare jurisprudență prezent în cadrul fiecărei secții sau departament (lista acestora se găsește în meniul vertical din partea stângă a oricărei pagini), accesându-se astfel tot pagina cu titlul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare jurisprudență; în acest caz, sistemul completează în mod automat secția/departamentul selectat. La rubrica Tip document va trebui să se completeze opțiunea Decizie rezumată. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile, menționate mai sus.

Modelul unei decizii hotărâri/rezumate include următoarele informații:

 • cuvinte-cheie;
 • un rezumat al domeniilor juridice;
 • un indice alfabetic;
 • legislația aplicată în hotărâre (numărul și anul textului, ale articolelor);
 • scurtă prezentare a hotărârii (datele persoanelor fizice sunt anonime: nu apar numele și datele personale ale părților, iar numele judecătorilor nu sunt menționate).

2. O hotărâre/decizie anonimă fără titlu (spre deosebire de un rezumat al hotărârii/deciziei cu titlu).

Accesarea paginii cu jurisprudență se poate face prin două modalități:

 • Folosind meniul denumit Caută care este plasat în partea din dreapta sus a oricărei pagini. Identificarea unei decizii rezumate se face din pagina cu titlul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare jurisprudență. La rubrica Tip document va trebui să se completeze una dintre opțiunile: Decizie, Recurs în interesul legii, Încheiere, Sentință. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile (Cuvinte in text, Secție, Numărul deciziei, Data deciziei, Anul deciziei, Numărul dosarului, Anul dosarului, Numărul unic al dosarului, Publicat în Monitorul Oficial Nr., Publicat în Monitorul Oficial din data, Tip document, Limba).
  • Folosind submeniul Căutare jurisprudență prezent în cadrul fiecărei secții sau departament (lista acestora se găsește în meniul vertical din partea stângă a oricărei pagini), accesându-se astfel tot pagina cu titlul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare jurisprudență; sistemul completează automat secția/departamentul selectat. La rubrica Tip document va trebui să se completeze una dintre opțiunile: Decizie, Recurs în interesul legii, Încheiere, Sentință. Opțional, se pot folosi și alte criterii de căutare disponibile, menționate mai sus.

Titlu în secția civilă

Mai jos vă prezentăm un exemplu de titlu din Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecția civilă:

 • Acțiune în decăderea din dreptul la marcă. Calculul termenului de 5 ani a lipsei de folosință a mărcii. Excepția prematurității acțiunii.
 • Cuprins pe materii: Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.
 • Index alfabetic: decăderea din dreptul la marcă.
 • Termen de decădere.
 • Prematuritate.
 • Legea nr. 84 din 1998: articolul 45 alineatul (1) litera (a).

Titlu în secția penală

În continuare vă prezentăm un cap de tabel din Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecția penală:

 • Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție. Competență după calitatea persoanei. Competența în caz de schimbare a calității inculpatului.
 • Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală. Competență. Competența după materie și după calitatea persoanei
 • Index alfabetic: drept procesual penal
 • Competența legală a Înaltei Curți de Casație și Justiție
 • Competența în caz de schimbare a calității inculpatului
 • Codul de Procedură Penală, Articolul 29 punctul 1; Articolul 40.

Titlu pe portalul Instanțelor

În continuare vă prezentăm un cap de tabel de pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul privind instanțele din România:

 • Titlu: Arestarea preventivă. Încetarea de drept a măsurii arestării preventive a inculpatului.
 • Tip speță: Decizie
 • Număr speță: 55
 • Dată speță : 01.07.2004
 • Domeniu asociat: Procedură penală și civilă (căi de atac, competențe etc.)
 • Instituție (o anumită instanță): Curtea de Apel Alba Iulia – secția penală

Formate

Documente furnizate de Înalta Curte de Casație și Justiție precum și de alte instanțe sunt disponibile în format html. În ceea ce privește Înalta Curte de Casație și Justiție, documentele sunt disponibile și în format PDF (se folosește butonul de export în format PDF situat în dreapta sus a fiecărei pagini).

Instanțe vizate

Sunt vizate Înalta Curte de Casație și Justiție și instanțele ordinare.

Proceduri ulterioare


Curți Supreme

Alte instanțe

Există informații disponibile cu privire la căile de atac ?

Da

Da

cu privire la cauzele aflate pe rol?

Da

Da

cu privire la rezultatul căilor de atac?

Indirect. Necesită căutarea dosarului cu stadiul procesual tip cale de atac.

Indirect. Necesită căutarea dosarului cu stadiul procesual tip cale de atac.

cu privire la caracterul irevocabil al hotărârii?

Da

Da

cu privire la procedurile ulterioare prezentate

altor instanțe naționale (Curtea Constituțională…)?

Curții Europene de Justiție?

Curții Drepturilor Omului?

Informații cu privire la procedurile ulterioare prezentate unei alte instanțe naționale (Curtea Constituțională) sunt disponibile în textul deciziilor.

Da

Pentru instanțele ordinare, sunt disponibile informații pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăportalul instanțelor de judecată cu referire la cauze (dosare): stadiul procesual (fond, apel etc.), părți, ședințe, căile de atac declarate și citarea prin publicitate (facilitate nou introdusă). Pentru accesarea unui dosar, se utilizează motorul de căutare generală din cadrul portalul instanțelor de judecată (facilitate nou introdusă). Informații cu privire la caracterul irevocabil al deciziei și referirile la procedurile ulterioare prezentate unei alte instanțe naționale (Curtea Constituțională) pot fi disponibile în conținutul deciziilor rezumate publicate.

Reguli de publicare

Înalta Curte de Casație și Justiție

Datorită semnificației și specificității cauzelor și a deciziilor aferente, este publicată numai o selecție a jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție din România.

Publicațiile pentru Înalta Curte de Casație și Justiție sunt actualizate lunar și sunt disponibile din anul 2002.

Alte instanțe din România

Pentru alte instanțe din România se publică doar o selecție a hotărârilor, în funcție de importanța cauzei și unicitatea acestuia. Selecția se face la nivelul fiecărei instanțe.

Publicațiile altor instanțe din România sunt actualizate lunar și sunt disponibile din anul 2004.

Ultima actualizare: 01/06/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Jurisprudenţa statului membru - Slovenia

Această pagină vă oferă informații privind jurisprudența din Slovenia.

Jurisprudență disponibilă online

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Textul integral al hotărârilor pronunțate de Curtea Supremă a Republicii Slovenia, de toate cele patru înalte instanțe cu jurisdicție generală, de Înaltul Tribunal al muncii și afacerilor sociale și de Instanța Administrativă a Republicii Slovenia sunt disponibile gratuit pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăsistemului judiciar din Slovenia. Nu apar numele părților, întrucât hotărârile sunt revizuite înainte de publicare. Pe lângă textul original și cuvintele-cheie, sunt furnizate informații detaliate privind temeiul juridic al hotărârilor și un rezumat al acestora. Cuvintele-cheie au rolul de a-i ajuta pe utilizatori să identifice conceptele juridice aplicabile și domeniul juridic la care se referă hotărârile. Rezumatul cuprinde principalele aspecte din motivația hotărârii pronunțate de instanță în minim 10 și maxim 100 de cuvinte.

O selecție a celor mai importante hotărâri ale Curții Supreme este disponibilă și în limba engleză, la rubrica Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizii ale Curții Supreme.

Sunt disponibile și hotărâri referitoare la despăgubirile pentru prejudicii nemateriale (fără caracter patrimonial) acordate în litigii civile, prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouămotorului special de căutare, care permite utilizatorilor să caute o cauză similară după tipul prejudiciului și după dată.

O nouă versiune de testare a motorului actualizat de căutare în jurisprudență este disponibilă la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php

După 8 februarie 2013, aceasta va fi disponibilă la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.sodnapraksa.si/.

Toate hotărârile publicate ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Constituționale din Republica Slovenia sunt disponibile pe site-ul internet al Curții. Textul opiniilor majoritare și separate (opinii contrare și concordante) este redat integral și este accesibil gratuit, alături de cuvintele-cheie, informațiile detaliate privind temeiul juridic al hotărârii și un rezumat al acesteia. Anumite hotărâri importante au fost traduse și în engleză. Toate hotărârile majoritare importante ale Curții Constituționale (cu excepția opiniilor separate) sunt publicate, de asemenea, în Gazeta Oficială a Republicii Slovenia.

Exemplu de titluri

Exemplul 1: Hotărârea Curții Supreme a Republicii Slovenia

(traducere a Linkul se deschide într-o fereastră nouătextului în limba slovenă)

Document nr. VS1011121

Nr. de referință: Hotărârea I Up 44/2009

Complet: drept administrativ

Termenul ședinței de judecată: 12 martie 2009

Domeniu: LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL VIZELOR, AZILULUI ȘI IMIGRAȚIEI – (Legea de procedură administrativă generală – ZUP)

Concepte juridice: azil – ședință de judecată – protecție internațională – reintroducerea cererii – solicitant de azil minor – capacitate procesuală a unui minor

Temei juridic: Legea privind protecția internațională (ZMZ): articolele 42, 42 alineatul (2), 42 alineatul (3), 56, 119; Legea de procedură administrativă generală (ZUP): articolele 46, 237, 237 alineatele (1)-(3); Legea privind căsătoria și legăturile de familie (ZZZDR): articolele 107, 108; Legea de procedură civilă (ZPP): articolul 409; Legea privind litigiile administrative (ZUS-1): articolele 27, 27 alineatul (3), 64, 64 alineatele (1)-(3), 77.

Rezumat: Un minor cu vârsta sub 15 ani nu are capacitate procesuală, prin urmare organismul administrativ nu încalcă normele procedurale dacă nu îi dă minorului posibilitatea de a face o declarație privind faptele și circumstanțele pe care se bazează decizia administrativă.

EXEMPLUL 2: Hotărârea Curții Constituționale din Republica Slovenia, nr. de referință: U-I-425/06

(disponibilă în Linkul se deschide într-o fereastră nouălimba engleză)

Notă: Unele informații din versiunea în limba slovenă sunt uneori omise din versiunea în limba engleză a unui document publicat, însă este întotdeauna redat cel puțin rezumatul hotărârii.

Act legislativ: Legea privind înregistrarea parteneriatelor între persoane de același sex (Gazeta Oficială a Republicii Slovenia, nr. 65/05) (ZRIPS), articolul 22.

Dispoziții operaționale: Articolul 22 din Legea privind înregistrarea parteneriatelor între persoane de același sex (OGRS, nr. 65/05) (ZRIPS) este neconstituțional. Adunarea Națională trebuie să corecteze această incompatibilitate în termen de șase luni de la publicarea hotărârii în Gazeta Oficială a Republicii Slovenia. Până la corectarea dispoziției neconstituționale privind moștenirea între partenerii din cadrul unui parteneriat între persoane de același sex, se aplică aceleași norme ca cele aplicabile moștenirii între soți în temeiul Legii privind moștenirea (Gazeta Oficială a Republicii Socialiste Slovenia, nr. 15/76 și 23/78, precum și Gazeta Oficială a Republicii Slovenia, nr. 67/01).

Rezumat: În ceea ce privește dreptul de moștenitor în urma decesului partenerului, statutul partenerilor din cadrul parteneriatelor înregistrate între persoane de același sex (articolul 22 din Legea privind înregistrarea parteneriatelor între persoane de același sex) este comparabil cu statutul soților în elementele esențiale de drept și de fapt. Diferențele din reglementarea moștenirii între soți și partenerii din cadrul unui parteneriat înregistrat între persoane de același sex nu sunt fondate pe circumstanțe care permit o diferențiere obiectivă, care să nu se refere la persoană, ci se bazează pe orientarea sexuală. Orientarea sexuală este una dintre circumstanțele personale menționate în articolul 14 alineatul (1) din Constituție. Întrucât nu există nicio motivație constituțională permisibilă care să justifice diferențierea, regulamentul contestat încalcă articolul 14 alineatul (1) din Constituție.

Descriptori: 1.5.51.1.15.1 – Drept constituțional – Hotărâri – Tipuri de hotărâri ale Curții Constituționale – Procedura de revizuire teoretică – Constatarea neconstituționalității unui act normativ. 1.5.51.1.16 – Drept constituțional – Hotărâri – Tipuri de hotărâri ale Curții Constituționale – Procedura de revizuire teoretică – Solicitarea ca legislatorul să armonizeze actul normativ cu Constituția/legea. 5.2.2.1 – Drepturi fundamentale – Egalitate (14.2) – Criterii de diferențiere (14.1) – Sex.

Temei juridic: Constituția Republicii Slovenia (URS): articolele 14 alineatul (1), 14 alineatul (2); Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (EKČP): articolul 14; Legea Curții Constituționale (ZUstS): articolele 40 alineatul (2), 48.

Format

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJurisprudența Curții Supreme și a altor instanțe generale și specializate este disponibilă în format HTML. Jurisprudența Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Constituționale a Republicii Slovenia este disponibilă tot în format HTML și uneori în format PDF.

Proceduri ulterioare

Informațiile disponibile privind Linkul se deschide într-o fereastră nouăhotărârile nu precizează dacă acestea sunt încă pe rol, dacă o hotărâre este irevocabilă și dacă vor mai exista proceduri ulterioare.

Cu toate acestea, site-ul Curții Constituționale oferă informații de bază privind cauzele aflate pe rol, cum ar fi numerele de referință și data inițierii acțiunii. De asemenea, este publicat și un calendar de lucru săptămânal, care cuprinde o listă a cauzelor care vor fi judecate în sesiune plenară care se ține în mod obișnuit joia, în fiecare săptămână.

Reguli privind publicarea

Instanțele selecționează cauzele relevante pentru a fi publicate. Criteriul principal este gradul de importanță a unei cauze pentru elaborarea jurisprudenței în instanțele inferioare. Hotărârile și deciziile care prezintă interes pentru mass-media generală sunt de obicei publicate împreună cu un comunicat de presă.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJurisprudența Curții Constituționale, Linkul se deschide într-o fereastră nouăjurisprudență

Ultima actualizare: 05/12/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Jurisprudenţa statului membru - Slovacia

Această pagină vă oferă informații despre jurisprudența din Slovacia.

Jurisprudența disponibilă online

Jurisprudența instanțelor de drept comun

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJurisprudența tuturor instanțelor din sistemul de justiție slovac poate fi accesată, în limba slovacă, prin intermediul bazei de date juridice online JASPI.

Jurisprudența Curții Supreme

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJurisprudența Curții Supreme poate fi accesată, în limba slovacă, pe site-ul internet al Curții Supreme.

Formate

Jurisprudența instanțelor de drept comun este disponibilă în format html, în timp ce jurisprudența Curții Supreme este disponibilă în format pdf.

Proceduri ulterioare

Sunt disponibile informații privind:

 • rezultatul căilor de atac
 • caracterul irevocabil al hotărârilor

Reguli privind publicarea

În Slovacia, hotărârile judecătorești nu au obligativitate juridică generală și nu sunt izvoare de drept. Cu toate acestea, hotărârile pronunțate de instanțe respectă hotărârile Curții Supreme a Slovaciei, care constituie izvoare de drept de facto.

Ultima actualizare: 10/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Finlanda

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra jurisprudenței din Finlanda.

Jurisprudența disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor / Cap de tabel

Pentru Curțile Supreme și pentru majoritatea altor instanțe, cuvintele-cheie și capul de tabel sunt prezentate împreună cu datele și numărul de înregistrare.

Exemple de capete de tabel

Curtea Supremă din Finlanda

cuvânt cheie

Contract de muncă – Transferul unei întreprinderi – Legislație UE - Impactul interpretării directivei

Numărul de înregistrare: S2006/340

Data prezentării: 29.1.2009

Data pronunțării hotărârii: 23.4.2009

Dosar: 835

scurt rezumat

Cazul se referă la dreptul angajatului care a demisionat în timpul transferului unei întreprinderi de a primi despăgubiri de la cesionar, pe baza capitolului 7 articolul 6 din Legea contractelor de muncă, luând în considerare articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/23/CE a Consiliului.

legislație

Legea contractelor de muncă 55/2001, capitolul 7 secțiunea 6

Directiva 2001/23/CE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități, articolul 4 alineatul (2)


Tabelul de mai sus ilustrează informațiile disponibile privind hotărârile Curții Supreme. Secțiunea cuvinte-cheie include cuvintele-cheie și data pronunțării hotărârii; rezumatul descrie conținutul-cheie al hotărârii, iar trimiterile la legislației conțin informații privind legislațiile naționale și comunitare corespunzătoare.

Format

Jurisprudența din Finlanda este disponibilă în format HTML.

Proceduri ulterioare

Sunt disponibile informații privind procedurile ulterioare din cadrul următoarelor instanțe:

 • Informații generale privind căile de atac, puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
 • Informații privind cazurile aflate pe rol, puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
 • Rezultatele căilor de atac, puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
 • Informații privind irevocabilitatea unei hotărâri puse la dispoziție de Curtea Supremă precum și de alte instanțe
 • Informațiile privind înfățișările de la alte instanțe (precum Curtea Constituțională) nu sunt puse la dispoziție de Curtea Supremă sau de alte instanțe
 • informațiile privind procedurile ulterioare desfășurate în fața Curții Europene de Justiție sunt puse la dispoziție de Curtea Supremă, dar nu și de alte instanțe.

Reguli de publicare

Există norme obligatorii pentru publicarea jurisprudenței la nivel național și la nivelul instanțelor.

Jurisprudența completă este publicată de Curțile Supreme și de instanțe speciale. În cadrul altor instanțe, se publică numai o selecție a jurisprudenței, în funcție de importanța cauzei, de punerea în aplicare a unei noi legi sau a modificărilor acesteia și de necesitatea de a armoniza punerea în aplicare.

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Jurisprudenţa statului membru - Suedia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a jurisprudenței din Suedia, precum și o descriere a bazelor de date conținând jurisprudența relevantă.

Jurisprudența disponibilă pe un site web

Prezentarea hotărârilor / Titlu

Instanțe supreme

Alte instanțe

Jurisprudența prezentată în titluri

Da

Da


Titlurile conțin una sau mai multe propoziții în care se descrie fondul cauzei.

Exemplu de titlu(ri)

„Chestiune privind returnarea proprietăților de către cumpărători; vicii ale proprietății semnalate într-un interval de timp rezonabil de la constatarea acestora sau în intervalul în care acestea ar fi trebui să fie constatate.”

Formate

Jurisprudența este disponibilă în formatul HTML.

Continuarea procedurilor

Instanțe supreme

Alte instanțe

Există informații privind

căile de atac?

Nu

Nu

stadiul unei cauze, dacă se află încă pe rol?

Nu

Nu

rezultatul căilor de atac?

Nu

Nu

Irevocabilitatea hotărârii?

Nu

Nu

continuarea procedurilor înaintea

    altor instanțe interne (Curtea Constituțională…)?

    Curtea Europeană de Justiție?

    Curtea Drepturilor Omului?

Nu

Nu


Sistemul cuprinde numai hotărârile care au intrat în vigoare.

Reguli de publicare

la nivel național?

la nivelul instanțelor?

Există regulii obligatorii privind publicarea jurisprudenței

Da

Da


Există o ordonanță guvernamentală care reglementează, printre altele, publicarea datelor personale în baza de date conținând jurisprudența.

Instanțe supreme

Alte instanțe

Jurisprudența este publicată în întregime sau doar o selecție a acesteia?

numai o selecție

numai o selecție


Aceeași ordonanță prevede de asemenea faptul că rămâne la latitudinea instanței în cauză să decidă care dintre hotărâri trebuie considerate ca fiind de referință și publicate în baza de date.

Instanțe supreme

Alte instanțe

Se păstrează anonimatul în ceea ce privește hotărârile judecătorești publicate pe site-ul web?

Da

Da

Dacă da,

pentru toate hotărârile?

Da

Da


Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Jurisprudenţa statului membru - Anglia şi Ţara Galilor

În această secțiune se prezintă jurisprudența Regatului Unit, punându-se accentul pe jurisdicția din Anglia și din Țara Galilor. Descrierea vizează, în principal, jurisprudența disponibilă în bazele de date care sunt accesibile gratuit publicului.

Jurisprudența din Anglia și din Țara Galilor

O mare parte din jurisprudența instanțelor de judecată din Anglia și din Țara Galilor este accesibilă publicului.

Toate cauzele judecate de Curtea Supremă (Supreme Court) și toate hotărârile pronunțate pe fond în camera civilă a Curții de Apel (Civil Court of Appeal) se consemnează. Toate hotărârile Curții Administrative (Administrative Court) și unele hotărâri ale Înaltei Curți (High Court) care prezintă un interes juridic sau public deosebit se publică. Hotărârile secției penale a Curții de Apel se publică dacă sunt de interes juridic sau public. Hotărârile în cauzele de dreptul familiei și în unele cauze de drept penal pot face obiectul anonimizării. Hotărârile Tribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal) și cele ale Tribunalului superior (Upper Tribunal) se publică dacă sunt de interes juridic sau public.

După pronunțarea unei hotărâri, aceasta se publică, de obicei, într-un termen cuprins între 24 de ore și 2 săptămâni. Dacă hotărârea este emisă în scris, se publică, de obicei, în aceeași zi.

Baze de date juridice

Linkul se deschide într-o fereastră nouăHotărârile Camerei Lorzilor (House of Lords judgements): archivă. Până la data de 30 iulie 2009, Camera Lorzilor (House of Lords) a fost cea mai înaltă instanță de apel din Regatul Unit. Toate hotărârile pronunțate de membrii acestei camere (Law Lords) în perioada 14 noiembrie 1996-30 iulie 2009 sunt publicate pe site-ul internet al Parlamentului.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăArhivele parlamentare (Parliamentary Archives). Hotărârile pronunțate de Camera Lorzilor (House of Lords) înainte de 1996 pot fi consultate la Arhivele parlamentare. Acestea păstrează dosarele căilor de atac soluționate și alte documente întocmite de Camera Lorzilor în exercitarea competențelor sale judiciare, începând din 1621.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul internet al Curții Supreme (Supreme Court). Începând cu data de 1 octombrie 2009, Curtea Supremă (Supreme Court) a Regatului Unit este competentă să se pronunțe asupra aspectelor de drept în toate cauzele civile din Regatul Unit și în toate cauzele penale din Anglia, din Țara Galilor și din Irlanda de Nord. Toate hotărârile sunt publicate pe site-ul internet al Curții Supreme.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăIncoporated Council of Law Reporting (ICLR) este o organizație fără scop lucrativ care a fost înființată în 1865. Aceasta publică repertorii de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele superioare și de soluționare a căilor de atac din Anglia și din Țara Galilor. Majoritatea publicațiilor acestei organizații sunt furnizate doar pe baza unui abonament. De asemenea, ICLR publică Linkul se deschide într-o fereastră nouăWLR Daily, care poate fi consultată gratuit și conține rezumate ale cauzelor, redactate în termen 24 de ore de la pronunțarea acestora, și oferă tot gratuit un Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstrument de căutare a cauzelor.

Institutul Britanic și Irlandez de Informații Juridice (British and Irish Legal Information Institute - BAILII) oferă acces online gratuit la o gamă foarte largă de documente juridice fundamentale britanice și irlandeze, inclusiv la jurisprudență. Instrumentul de căutare permite utilizatorilor să găsească spețe judecate de o anumită instanță sau să se informeze cu privire la mai multe jurisdicții.

Prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăProiectului „Open Law”, BAILII identifică, de asemenea, cauze reprezentative judecate în urmă cu mulți ani pe care le publică pe internet. Accesul la hotărârile pronunțate în aceste cauze este liber și gratuit, proiectului propunându-și să sprijine educația în domeniul juridic.

În urma colaborării recente cu ICLR, BAILII oferă în prezent linkuri către Linkul se deschide într-o fereastră nouărezumatele hotărârilor publicate de ICLR (dacă există), existând opțiunea de a achiziționa repertoriul autorizat de jurisprudență redactat de ICLR în format PDF.

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al institutului Balii sunt disponibile următoarele colecții:

Repertoriile de jurisprudență engleză (pentru perioada 1220-1873) sunt disponibile pe site-ul internet Linkul se deschide într-o fereastră nouăCommonLII

Tribunale

Pe site-ul internet al BAILLII găsiți și informații privind hotărârile pronunțate de diverse tribunale din Regatul Unit:

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBAILLII Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera Lorzilor (House of Lords) Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul internet al Curții Supreme (Supreme Court) Linkul se deschide într-o fereastră nouăICLR

Ultima actualizare: 09/10/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Jurisprudenţa statului membru - Irlanda de Nord

Această secțiune vă oferă o descriere a jurisprudenței Regatului Unit, cu referire la jurisdicția Irlandei de Nord. Descrierea vizează în principal jurisprudența disponibilă în bazele de date accesibile publicului.

Jurisprudența disponibilă în Irlanda de Nord

O mare parte din jurisprudența instanțelor de judecată din jurisdicția Irlandei de Nord a Regatului Unit este disponibilă publicului.

Jurisprudența este publicată pentru Curtea Coroanei, Înalta Curte, Curtea de Apel și Comisia de apel a Camerei Lorzilor care va fi înlocuită la 1 octombrie 2009 de către Curtea Supremă a Regatului Unit.

Hotărârile în cauzele de dreptul familiei și în unele cauze de drept penal pot fi publicate cu caracter anonim.

Jurisprudența în Irlanda de Nord se publică începând cu 1999. Odată ce o hotărâre este pronunțată, jurisprudența este de obicei publicată în termen de 24 de ore până la două săptămâni.

Baze de date juridice

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Judiciar al Irlandei de Nord a publicat toate hotărârile judecătorești ale Curții Coroanei, ale Înaltei Curți și ale Curții de Apel pe site-ul său web din 1999. Accesul la aceste hotărâri judecătorești este gratuit.

Sunt disponibile hotărâri ale Comisiei de apel a Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerei Lorzilor din 14 noiembrie 1996 până la 30 iulie 2009. Accesul la aceste hotărâri este gratuit

Sunt disponibile o serie de baze de date și depozitare juridice naționale.

Baza de date „Linkul se deschide într-o fereastră nouăBailii” (British and Irish Legal Information Institute - Institutul Britanic și Irlandez de Informații Juridice) conține hotărâri ale Curții Coroanei, ale Înaltei Curți - Curtea Lordului Cancelar, ale Înaltei Curți - Divizia de Dreptul Familiei, ale Înaltei Curți – Curtea Reginei, ale Președintelui (Master) Înaltei Curți, ale Curții de Apel din noiembrie 1998 și ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerei Lorzilor din 1838. Accesul la aceste hotărâri este gratuit.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Bailii conține și detalii privind hotărârile diverselor tribunale ale Regatului Unit:

 • Tribunalul superior (Camera pentru Apeluri Administrative)  
 • Tribunalul superior (Finanțe și Taxe)
 • Tribunalul superior (Camera Funciară)
 • Tribunalul de Primă Instanță (Camera pentru sănătate, educație și asistență socială)
 • Tribunalul de Primă Instanță (Taxe)
 • Tribunalul de Apel pentru concurență al Regatului Unit
 • Serviciul Regatului Unit de soluționare a litigiilor privind Nominet
 • Comisia specială de apel pentru imigrație
 • Tribunalul de Apel pentru ocuparea forței de muncă din Regatul Unit
 • Hotărârile Tribunalelor pentru servicii financiare și piețe ale Regatului Unit
 • Tribunalul pentru azil și imigrație al Regatului Unit
 • Tribunalul pentru informații al Regatului Unit, inclusiv Comisia de apel pentru securitatea națională
 • Hotărârile Comisarilor speciali pentru venituri fiscale ai Regatului Unit
 • Hotărârile Comisarilor pentru asigurări sociale și pensii de ]întreținere ai Regatului Unit
 • Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe

1. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxe vamale)

2. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (accize)

3. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxa pentru prime de asigurare)

4. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxa pentru depozitele de deșeuri)

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBailii

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera Lorzilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web Bailii

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera Lorzilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Judiciar al Irlandei de Nord

Ultima actualizare: 16/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Jurisprudenţa statului membru - Scoţia

Această secțiune vă oferă o descriere a jurisprudenței Regatului Unit, cu referire la jurisdicția Scoția. Descrierea vizează, în principal, jurisprudența disponibilă în bazele de date accesibile publicului.

Jurisprudența disponibilă în Scoția

O mare parte din jurisprudența instanțelor de judecată din jurisdicția Scoția a Regatului Unit este disponibilă publicului.

Instanțe civile

Jurisprudența este publicată pentru Curtea de Sesiune (Court of Session) și Comisia de Apel a Camerei Lorzilor, care va fi înlocuită de noua Curte Supremă a Regatului Unit la 1 octombrie 2009. De asemenea, sunt publicate și hotărâri judecătorești de interes specific de la Curțile Șerifilor.

Instanțe penale

Jurisprudența este publicată pentru Curțile Șerifilor (Sheriff Courts) și Înalta Curte de Justiție (High Court of Justiciary), care este Curtea Supremă Penală în Scoția.

Deciziile privind anumite cauze în materie de dreptul familiei și de drept  penal pot fi prezentate cu caracter anonim.

Jurisprudența se publică încă din 1998. Imediat ce se pronunță o hotărâre judecătorească, de obicei, jurisprudența este publicată într-un termen în termen de 24 de ore până la două săptămâni.

Baze de date juridice

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Judiciar din Scoția publică hotărârile judecătorești pronunțate de Curțile Șerifilor, Curtea de Sesiune și Înalta Curte de Justiție pe site-ul său web din septembrie 1998. Sunt disponibile două tipuri de căutare care vizează Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Sesiune și Înalta Curte de Justiție și Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurțile Șerifilor. Accesul la aceste hotărâri judecătorești este gratuit.

Sunt disponibile hotărâri judecătorești ale Comisiei de Apel a Camerei Lorzilor din 14 noiembrie 1996 până la 30 iulie 2009. Accesul la aceste hotărâri judecătorești este gratuit

De asemenea, sunt disponibile și o serie de baze de date și registre juridice.

Baza de date „Linkul se deschide într-o fereastră nouăBailii” (Institutul Britanic și Irlandez de Informații Juridice) conține o colecție de hotărâri pronunțate de Curtea de Sesiune din 1879, Curtea de Justiție din 1914, Curtea Șerifilor din 1998 și de  Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera Lorzilor din 1838. Accesul la aceste hotărâri este gratuit.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Bailii conține și detalii privind hotărârile diverselor tribunale ale Regatului Unit:

 • Tribunalul superior (Camera pentru Căi de Atac Administrative)
 • Tribunalul superior (Finanțe și Taxe)
 • Tribunalul superior (Camera Funciară)
 • Tribunalul de Primă Instanță (Camera pentru Sănătate, Educație și Asistență Socială)
 • Tribunalul de Primă Instanță (Taxe)
 • Tribunalul de Apel pentru Concurență al Regatului Unit
 • Serviciul Regatului Unit de Soluționare a Litigiilor privind Nominet
 • Comisia Specială de Apel pentru Imigrație
 • Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forței de Muncă din Regatul Unit
 • Hotărârile Tribunalelor pentru Servicii Financiare și Piețe ale Regatului Unit
 • Tribunalul pentru Azil și Imigrație al Regatului Unit
 • Tribunalul pentru Informații al Regatului Unit, inclusiv Comisia de Apel pentru Securitatea Națională
 • Hotărârile Comisarilor Speciali pentru Venituri Fiscale ai Regatului Unit
 • Hotărârile Comisarilor pentru Securitate Socială și Alocații Familiale ai Regatului Unit
 • Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe
 1. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxe vamale)
 2. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (accize)
 3. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxa pentru prime de asigurare)
 4. Hotărârile tribunalelor Regatului Unit pentru TVA și taxe (taxa pentru depozitele de deșeuri)

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBailii, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera Lorzilor, Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web Bailii, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera Lorzilor, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Judiciar din Scoția, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Sesiune și Curtea de Justiție, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurțile Șerifilor

Ultima actualizare: 06/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.