Judikatúra členských štátov

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Databáza rozsudkov (Domsdatabasen) je databáza, ktorá obsahuje vybrané rozsudky vynesené dánskymi súdmi.

Databáza rozsudkov sa zriaďuje postupne od roku 2022. Databáza obsahuje občianskoprávne rozhodnutia, ako aj úzky výber rozhodnutí v trestnoprávnych konaniach osobitného verejného záujmu.

Používanie databázy je bezplatné.

Databáza prípadov je k dispozícii na adrese: https://domsdatabasen.dk/

Posledná aktualizácia: 17/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.