Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Nemecko

Na tejto stránke nájdete prehľad judikatúry v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/popisy

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná popisom

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

áno, v špeciálnych rozsudkoch

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

áno

Spolkový patentový súd:

nie


Dôležité rozsudky Spolkového správneho súdu obsahujú popisy ako nadpisy, ktoré používateľovi umožňujú jednoducho ich rozpoznať.

Rozsudky Spolkového finančného súdu obsahujú istý druh popisu, v ktorom sa nachádzajú hlavné informácie z rozsudku.

Rozsudky Spolkového pracovného súdu obsahujú divíziu, dátum a referenčné číslo.

Príklad popisov

V rámci Spolkového správneho súdu: deklarácia nákladov na lieky zvyšujúce potenciu, ktoré nemajú nárok na podporu, v rozpore s článkom 3 ods. 1 základného zákona.

V rámci Spolkového finančného súdu: žiadna znížená sadzba dane na služby v oblasti riadenia a správy registrovanej spoločnosti pre pridružené spoločnosti členov – rozsah platnosti §68 ods. 2 písm. b) daňového zákona – hospodárska súťaž v zmysle §65 ods. 3 daňového zákona.

V rámci Spolkového pracovného súdu: 10., 11. 2. 2009, 10 AZR 222/08, špeciálne platby – podľa unilaterálneho súboru pravidiel pre zamestnávateľov – má sa upraviť.

Formáty

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

dokument

metadáta

dokument

metadáta

Aké formáty sa používajú?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

pdf

Spolkový správny súd:

html

Spolkový finančný súd:

html

Spolkový pracovný súd:

x html 1

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

pdf

Spolkový správny súd:

pdf

Spolkový finančný súd:

html

Spolkový patentový súd:

pdf

Spolkový patentový súd:

žiadny


Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie: o odvolaniach?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o tom, či konanie stále prebieha?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: nie

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o výsledkoch odvolania?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: áno

Spolkový správny súd: nie

Spolkový finančný súd: nie

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o ďalších konaniach pred: iným vnútroštátnym súdom (ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd:

nie

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

áno, v niektorých prípadoch

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

nie

Spolkový finančný súd:

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový patentový súd:

nie

Spolkový patentový súd:

nie


Spolkový patentový súd oznámi tieto informácie len v prípade, že sa citujú v úplnom texte rozsudku.

Spolkový správny súd uverejňuje prejudiciálne konania pred Európskym súdnym dvorom na internete.

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry:

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: áno


Pre Spolkový správny súd sú stanovené pravidlá v § 55 správneho súdneho poriadku spolu s §§ 169 a 173 zákona o zriadení súdov a § 1 zákona o slobode informácií.

V prípade Spolkového finančného súdu sa vo všeobecnosti uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania; t. j. Spolkový finančný súd musí zohľadniť právo tlače na rovnaký prístup k médiám. V súlade s tým sa v rámci rozsudkov Spolkového finančného súdu uplatňuje dátum uverejnenia. V tento deň je tlač informovaná o rozsudkoch, rozsudky sa uverejňujú na internete a prijímajú sa predplatné na rozsudky atď.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba časť?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

iba časť

Spolkový správny súd:

iba časť

Spolkový finančný súd:

iba časť

Spolkový pracovný súd:

celá judikatúra

Spolkový sociálny súd:

celá judikatúra

Spolkový patentový súd:

celá judikatúra

Ak sa uskutočnil výber, aké kritériá sa použili?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

všetky rozsudky s odôvodneniami

(stanoviská)

Spolkový správny súd:

áno, v prípade základných rozsudkov

Spolkový finančný súd:

Všetky rozsudky Spolkového finančného súdu sa nachádzajú na internete a sú uverejnené aj v databáze juris: t. j. všetky rozsudky, ktorých podstata si vyžaduje dokumentáciu (žiadne informácie napr. o rozsudkoch nesprevádzajú odôvodnenia)

Rozsudky sú naďalej dostupné na internete počas 4 rokov. Potom sa odstránia.

Spolkový finančný súd poskytuje aj elektronické zásielky (jednotlivé rozsudky možno zoradiť podľa konkrétneho referenčného čísla.


V prípade Spolkového sociálneho súdu sa výber uverejnených rozsudkov uverejňuje v plnej verzii.

Posledná aktualizácia: 26/11/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.