Judikatúra členských štátov

Nemecko

Na tejto stránke sa nachádza prehľad judikatúry v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Súdne právomoci sú zverené sudcom a vykonáva ich Spolkový ústavný súd, spolkové súdy a súdy 16 spolkových krajín (Länder) (pozri článok 92 základného zákona).

Online databázy judikatúry

Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa od roku 2010 uverejnilo vybrané rozhodnutia Spolkového ústavného súdu, spolkových najvyšších súdov a Spolkového patentového súdu na webovom sídle s online judikatúrou Rechtsprechung im Internet. Tieto informácie sú bezplatne k dispozícii pre všetkých, ktorí o ne majú záujem.

Spolkový ústavný súd a spolkové súdy uverejňujú rozhodnutia aj na svojich webových sídlach. Tieto informácie sú bezplatne k dispozícii na nekomerčné účely. Na webových sídlach sa uverejňujú aj tlačové správy, ktoré prinášajú informácie o významných prebiehajúcich konaniach a ich výsledkoch.

Odkedy sa Nemecká spolková republika stala spolkovým štátom, jednotlivé spolkové krajiny zabezpečujú uverejňovanie rozhodnutí svojich súdov. Na tento účel si zriadili svoje webové sídla a odkazy na ne nájdete na portáli spolkovej a štátnej justície Justizportal des Bundes und der Länder.

Súvisiace odkazy

Rechtsprechung im Internet

Spolkový ústavný súd

Spolkový súdny dvor

Spolkový správny súd

Spolkový finančný súd

Spolkový pracovný súd

Spolkový sociálny súd

Spolkový patentový súd

Justizportal des Bundes und der Länder

Posledná aktualizácia: 24/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.