Judikatúra členských štátov

Litva

Autor obsahu
Litva

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Po ukončení vyhľadávania sa výsledky prezentujú takto:

Č.

Súd

Rok

Typ prípadu

Číslo spisu

Sudca

Dátum rozhodnutia

Výsledok pojednávania prípadu

Občianskoprávny, trestný alebo správny

Meno, priezvisko a kód

Odkaz na súbor rozhodnutia vo formáte DOC


Formáty

Judikatúra je prístupná v tomto formáte:

*.doc

Príslušné súdy

V databáze sa nachádzajú tieto súdy:

 1. Najvyšší súd (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Odvolací súd (Apeliacinis teismas)
 3. Okresný súd vo Vilniuse (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Okresný súd v Kaunase (Kauno apygardos teismas)
 5. Okresný súd v Klaipede (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Okresný súd v Panevezyses (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Okresný súd v Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Najvyšší správny súd (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Krajský správny súd vo Vilniuse (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Krajský správny súd v Kaunase (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Krajský správny súd v Klaipede (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Krajský správny súd v Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Krajský správny súd v Panevezyse (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie:

 • o odvolaniach?

Nie

Nie

 • o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

 • o výsledku odvolania?

Nie

Nie

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

 • o ďalších konaniach pred:

iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Nie

Nie


Pravidlá uverejňovania

 • Rozhodnutia súdov sa uverejňujú podľa nariadenia Súdnej rady z roku 2005 č. 13P-378 PDF (148 Kb) lt.
 • Uverejňuje sa celé rozhodnutie bez uvedenia osôb.
Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.