Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Luxembursko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o luxemburskej judikatúre.

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Judikatúra dostupná online

Prezentácia rozhodnutí / Popis

Súdne rozhodnutia sú online uvádzané podľa ich dátumu alebo čísla.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formátoch Word alebo PDF.

Príslušné súdy

Na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti sa nachádza časť vyhradená ústavnému súdu, ktorá takisto umožňuje prístup k zoznamu rozhodnutí tohto súdu.

Webová stránka správneho súdu a prvostupňového správneho súdu Luxemburska obsahuje aj databázu rozhodnutí týchto dvoch inštancií.

Na webovej stránke súdnej správy sa dá oboznámiť so súdnymi rozhodnutiami (prezentovanými anonymne), ktoré vydali ústavný súd, kasačný súd a správne súdy.

Ďalšie konania

K dispozícii sú informácie o:

  • odvolaniach
  • stave veci (napr.: prebiehajúce konanie)
  • výsledku odvolaní
  • neodvolateľných rozhodnutiach
  • ďalších konaniach pred ústavným súdom a správnym súdom a tribunálom.

Judikatúra najvyššieho súdu, ústavného súdu, ako aj správneho súdu a tribunálu je uverejnená na portáli luxemburskej justície, na webových stránkach správnych súdov.

Pravidlá uverejňovania

Ústavné veci sa musia uverejniť v úradnom vestníku („Mémorial“).

Súvisiace odkazy

Správne súdy

Ministerstvo spravodlivosti

Portál luxemburskej justície

Posledná aktualizácia: 10/06/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.