Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Škótsko

V tejto časti nájdete opis judikatúry Spojeného kráľovstva zameriavajúci sa na jurisdikciu Škótska. Opis je zameraný na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach prístupných verejnosti.

Autor obsahu
Škótsko

Judikatúra dostupná v Škótsku

Väčšina judikatúry zo súdov škótskej jurisdikcie Spojeného kráľovstva je sprístupnená verejnosti.

Občianskoprávne súdy

Zverejňovaná je judikatúra Najvyššieho civilného súdu (Court of Session) a odvolacieho výbor Snemovne lordov (Appellate Committee of the House of Lords), ktorý bude od 1. októbra 2009 nahradený novým Najvyšším súdom Spojeného kráľovstva (Supreme Court of the United Kingdom). Zverejňované sú aj osobitne významné rozsudky šerifských súdov (Sheriff Courts).

Trestné súdy

Zverejňovaná je judikatúra šerifských súdov a Najvyššieho trestného súdu (High Court of Justiciary), ktorý je najvyšším trestným súdom v Škótsku.

Rozhodnutia vyplývajúce z rodinných alebo z niektorých trestných prípadov môžu byť anonymné.

Judikatúra je zverejňovaná od roku 1998. Po vydaní rozsudku sa judikatúra zvyčajne zverejňuje v priebehu 24 hodín až 2 týždňov.

Právne databázy

Škótska súdna služba zverejňuje rozsudky šerifských súdov, Najvyššieho civilného súdu a Najvyššieho trestného súdu na svojej internetovej stránke od septembra 1998. Pre Najvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd a šerifské súdy sú k dispozícii dve samostatné vyhľadávania. Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Rozsudky odvolacieho výboru Snemovňa lordov sú dostupné od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

K dispozícii je aj niekoľko vnútroštátnych právnych archívov a právnych databáz.

Databáza Bailii (Britský a írsky inštitút právnych informácií) obsahuje súbor rozhodnutí Najvyššieho civilného súdu od roku 1879, Najvyššieho trestného súdu od roku 1914, šerifského súdu od roku 1998 a Snemovne lordov od roku 1838. Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Internetová stránka Bailii tiež obsahuje údaje o rozhodnutiach rôznych tribunálov Spojeného kráľovstva:

 • Vyšší tribunál (odvolacia komora pre administratívne veci);
 • Vyšší tribunál (Financie a dane);
 • Vyšší tribunál (Pozemková komora);
 • Prvostupňový tribunál (Komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť);
 • Prvostupňový tribunál (Dane);
 • Odvolací tribunál pre hospodársku súťaž v Spojenom kráľovstve;
 • Služba riešenia sporov vo veciach správcu doménového priestoru Nominet v Spojenom kráľovstve;
 • Špeciálna imigračná odvolacia komisia;
 • Odvolací tribunál Spojeného kráľovstva pre pracovné záležitosti;
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach finančných služieb a trhov;
 • Azylový a imigračný tribunál Spojeného kráľovstva;
 • Informačný tribunál Spojeného kráľovstva a odvolací senát národnej bezpečnosti;
 • Špeciálni komisári Spojeného kráľovstva pre rozhodnutia vo veciach dane z príjmu;
 • Rozhodnutia komisárov Spojeného kráľovstva pre záležitosti sociálneho zabezpečenia a vyživovacej povinnosti;
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 1. Rozhodnutia (o clách) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 2. Rozhodnutia (o spotrebnej dani) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 3. Rozhodnutia (o dani z poistného) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 4. Rozhodnutia (o dani zo skládok) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel.

Súvisiace odkazy

Bailii, Snemovňa lordov, internetová stránka Bailii, Snemovňa lordov, škótska súdna služba, Najvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd, šerifské súdy

Posledná aktualizácia: 06/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.