Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nizozemščina.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Belgija

Ta stran vsebuje pregled virov sodne prakse in njihove vsebine ter povezave na ustrezne zbirke podatkov.

Vsebino zagotavlja
Belgija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodna praksa na spletni strani

Spletna stran JURIDAT omogoča iskanje po belgijski sodni praksi.

Predstavitev odločb, povzetki

Odločbe se predstavijo s seznamom ključnih besed ali „izvlečkom“, ki mu sledijo povzetek najpomembnejših pravnih točk in sklici na zakon ali prejšnje odločbe.

Primer:

Seznam ključnih besed ali „izvleček“: športna tekmovanja – nogometne tekme - varnost - prekršek – upravna kazen – pritožba na policijsko sodišče – pravice do obrambe - kršitev - ugovor – zavrnitev prošnje – ponovno odprtje postopka – naloga sodnika

Povzetek: Sodnik mora odrediti ponovno odprtje postopka pred celotno ali delno zavrnitvijo prošnje na podlagi ugovora, na katerega se stranke pred njim niso sklicevale, kot je kršitev pravice do obrambe v postopku o uvedbi upravne kazni v skladu z zakonom z dne 21. decembra 1998 o varnost na nogometnih tekmah (1) (2). (1) Glej Cass., 26. december 1986, RG 5176, Pas., 1987, št. 258; Cass., 3. april 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, št. 191 in Cass., 17. maj 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, št. 303. (2) Člen 26(1) in (2) zakona z dne 21. decembra 1998, kot je veljal pred svojo spremembo z zakonom z dne 25. aprila 2007.

Sodišča, katerih sodna praksa je zajeta

  • vrhovno sodišče
  • redna sodišča
  • specializirana sodišča

Spremljanje postopkov v teku

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

o pravnih sredstvih?

da

da

o tem, da je zadeva še nerešena

da

ne

o uspešnosti pritožbe

da

ne

o tem, da je odločba nepreklicna in pravnomočna

ne

ne

o tem, da se postopek lahko nadaljuje pred 

  drugim sodiščem (ustavno sodišče…)?

  sodiščem Evropske unije?

  Evropskim sodiščem za človekove pravice?

da

da

da /ne

da /ne

da /ne

da /ne


Pravila glede objave

Na nacionalni ravni?

Za odločbe nekaterih sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodnih odločb?

ne

ne


Obstajajo pravila ravnanja, ki niso zavezujoča.

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali se objavi celotno besedilo ali izbor?

izbor

izbor

V primeru objave izbora na podlagi kakšnih meril?

družbeni in pravni interes

družbeni in pravni interes


Sorodne povezave

Juridat

Zvezna javna služba za pravosodje

Zadnja posodobitev: 06/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.