Nacionalna sodna praksa

Belgija

Ta stran vsebuje pregled virov sodne prakse v Belgiji in njihove vsebine ter povezave na ustrezne zbirke podatkov.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Razpoložljiva spletišča

Javna podatkovna zbirka JUPORTAL belgijske sodne prakse obstaja od konca leta 2017.

Sodna praksa v sistemu JUPORTAL je na voljo z uporabo iskalnika JUPORTAL, ki je novembra 2020 nadomestil predhodni iskalnik Jure-Juridat.

Dostop do dela podatkovne zbirke JUPORTAL je mogoč tudi prek evropskega iskalnika ECLI, in sicer do sodne prakse naslednjih sodišč:

  • Ustavnega sodišča (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof),
  • Kasacijskega sodišča (Cour de cassationHof van Cassatie),
  • pritožbenih sodišč (cour d’appel / hof van beroep),
  • delovnih pritožbenih sodišč (cour du travailarbeidshof),
  • prvostopenjskih sodišč (tribunal de première instancerechtbank van eerste aanleg),
  • gospodarskih sodišč (tribunal de l'entrepriseondernemingsrechtbank),
  • delovnih sodišč (tribunal du travailarbeidsrechtbank).

Spremljanje postopkov v teku

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

o pravnih sredstvih?

da

da

o tem, da je zadeva še nerešena?

da

ne

o uspešnosti pravnega sredstva?

da

ne

o nepreklicnosti in pravnomočnosti odločbe?

ne

ne

o tem, da se postopek lahko nadaljuje pred:

– drugim sodiščem (na primer Ustavnim sodiščem)?

– Sodiščem Evropske unije?

– Evropskim sodiščem za človekove pravice?

da

da

da /ne

da /ne

da /ne

da /ne


Pravila glede objave

Na nacionalni ravni?

Za odločbe nekaterih sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila glede objave sodnih odločb?

ne

ne


Obstajajo pravila ravnanja, ki niso zavezujoča.

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali se objavi celotno besedilo ali izbor?

izbor

izbor

Če se objavi le izbor, kakšna so merila zanj?

družbeni in pravni interes

družbeni in pravni interes

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.