Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Podatkovna zbirka Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške

SuPra“ vsebuje vse odločitve vrhovnega sodišča od 1. januarja 1990 naprej. Vsebuje tudi pomembnejše odločitve drugih sodišč v Republiki Hrvaški.

Novejša zbirka sodne prakse „SupraNova“ vsebuje odločitve občinskih sodišč, županijskih sodišč, gospodarskih sodišč, Visokega gospodarskega sodišča, Visokega sodišča za prekrške in Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške.

Za vsako odločitev so dostopni osnovni podatki, in sicer ime sodišča, ki je sprejelo odločitev, ime oddelka, vrsta zadeve, datum odločitve in datum objave, ter celotno besedilo v formatih doc, pdf in html. Vse odločitve, sprejete po 1. januarju 2004, imajo poleg celotnega besedila tudi indeksne podatke.

Pri posebno pomembnih in zanimivih odločitvah se objavijo pravna stališča (t. i. sentence).

Celotno besedilo, ki je objavljeno za širšo javnost, se razlikuje od izvirnega besedila tako, da se zaščiti zasebnost strank v postopku. Zaradi zaščite strank v postopku se v skladu s pravili o anonimizaciji sodnih odločb in navodili o načinu anonimizacije sodnih odločb, ki jih izda predsednik Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške, identifikacijski podatki o fizičnih in pravnih osebah ne objavijo.

Pravila o objavljanju sodnih odločb določajo:

  1. da sodišča sama izberejo pomembnejše odločitve, ki se javno objavijo, in
  2. da se objavijo odločitve nižjih sodišč, na katere se sklicuje Vrhovno sodišče Republike Hrvaške v skladu s členom 396.a zakona o pravdnem postopku.

Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške ima trenutno dva oddelka (Pokojninsko-invalidsko-zdravstveni oddelek ter Finančni in delovnopravni ter premoženjskopravni oddelek) in Svet za presojo zakonitosti splošnih aktov.

Služba za spremljanje in proučevanje sodne prakse za vsak oddelek skupaj z vodjo oddelka izbere relevantne odločitve, ki vsak mesec nastanejo pri delu teh oddelkov. Po koncu leta vodji oddelkov ter Služba za spremljanje in proučevanje sodne prakse na sestankih izberejo najpomembnejše odločitve sodišča ter jih pripravijo za bilten, ki ga Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške redno izdaja vsako leto.

Sentence odločitev, ki jih vsebuje bilten, se objavijo tudi na spletišču Visokega upravnega sodišča Republike Hrvaške pod ustrezno temo.

Na spletišču Visokega upravnega sodišča Republike Hrvaške se objavijo vse odločitve Sveta za presojo zakonitosti splošnih aktov.

Zadnja posodobitev: 04/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.