Nacionalna sodna praksa

Češka

Ta stran vsebuje pregled sodne prakse v Češki republiki in opis ter povezave do ustreznih zbirk podatkov sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Češka

Sodna praksa na internetu

Sodna praksa je javnosti na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje Češke republike https://www.justice.cz/ (zavihek „Judikatura“ (sodna praksa)).

Naslednja sodišča vzdržujejo zbirke podatkov o lastni sodni praksi:

  • ustavno sodišče (Ústavní soud),
  • vrhovno sodišče (Nejvyšší soud) in
  • vrhovno upravno sodišče (VUS) (Nejvyšší správní soud).

Povzetki vseh odločb, ki jih izda VUS, se brez osebnih podatkov objavijo na spletni strani VUS. Določene odločbe VUS in nekatere odločbe nižjih upravnih sodišč, ki so zaradi svoje pomembnosti izbrane na seji vseh sodnikov VUS, so obravnavane podrobneje.

Predstavitev odločb / naslov

Sodbe so na voljo na spletnih straneh pristojnih vrhovnih sodišč.

Formati

Sodna praksa je dostopna v formatu HTML.

Zadevna sodišča

Zadevna sodišča so:

Nadaljnji postopki

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

So dostopne informacije

glede pritožb?

Ne

Da (https://www.justice.cz/, zavihek InfoSoud)

o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Da (InfoSoud)

glede rezultatov pritožb?

Ne

Da (InfoSoud)

o nepreklicnosti sodbe?

Ne

Ne

o nadaljnjih postopkih pred

drugim nacionalnim sodiščem (npr. ustavnim sodiščem)?

Sodiščem Evropske unije?

Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

na nacionalni ravni?

na ravni sodišč?

Ali za objavo sodne prakse obstajajo zavezujoča pravila

Da

Da

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Je objavljena celotna sodna praksa ali samo izbor?

Brez osebnih podatkov

Brez osebnih podatkov

Če je narejen izbor,

katera merila so uporabljena?

Varstvo osebnih podatkov

Pravne zbirke podatkov

Ime in URL zbirke podatkov

Portal javne uprave

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Kratek opis vsebine

Zbirka podatkov vsebuje zakonodajo Češke republike v češčini.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.