Nacionalna sodna praksa

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Podatkovna zbirka sodišč vsebuje izbrane sodbe danskih sodišč.

Podatkovna zbirka sodišč bo vzpostavljena postopoma od leta 2022 naprej. Vsebuje civilne odločbe in majhen izbor odločb v kazenskih postopkih posebnega javnega interesa.

Uporaba podatkovne zbirke sodišč je brezplačna.

Podatkovna zbirka sodišč je na voljo na: https://domsdatabasen.dk/

Zadnja posodobitev: 17/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.