Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Anglija in Wales

Na tej strani je opisana sodna praksa Združenega kraljestva, osredotočena na jurisdikcijo Anglije in Walesa. Opisana je predvsem sodna praksa iz podatkovnih zbirk, ki so prosto dostopne javnosti.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Sodna praksa na voljo v Angliji in Walesu

Večina sodne prakse sodišč v jurisdikciji Anglije in Walesa v Združenem kraljestvu je dostopna javnosti.

Objavljene so vse zadeve vrhovnega sodišča in vse meritorne sodbe civilnega pritožbenega sodišča. Objavljene so tudi vse sodbe upravnega sodišča in izbor sodb višjega sodišča (High Court), za katere obstaja poseben pravni ali javni interes. Sodbe kazenskega oddelka pritožbenega sodišča se objavijo, če za to obstaja pravni ali javni interes. Odločbe v družinskih in nekaterih kazenskih zadevah se lahko objavijo brez osebnih podatkov. Odločbe tribunala prve stopnje (First-tier Tribunal) in višjega tribunala (Upper Tribunal) se objavijo, če za to obstaja pravni ali javni interes.

Sodba se običajno objavi najhitreje v 24 urah in najpozneje v 2 tednih po izdaji. Če se sodba izda v pisni obliki, se običajno objavi še isti dan.

Pravne zbirke podatkov

Sodbe zgornjega doma parlamenta: arhiv. Zgornji dom parlamenta (House of Lords) je bil najvišje pritožbeno sodišče Združenega kraljestva do 30. julija 2009.  Vse sodbe zgornjega doma parlamenta od 14. novembra 1996 do 30. julija 2009 so na voljo na spletišču parlamenta.

Arhiv parlamenta. Dostop do sodb zgornjega doma parlamenta pred letom 1996 je mogoče urediti preko arhiva parlamenta. Arhiv parlamenta hrani spise pritožbenih zadev in druge dokumente zgornjega doma parlamenta iz njegove sodne pristojnosti, in sicer od leta 1621.

Spletišče vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče Združenega kraljestva (Supreme Court of the United Kingdom) je 1. oktobra 2009 prevzelo pristojnost za odločanje o pravnih vprašanjih v vseh civilnih zadevah v Združenem kraljestvu ter vseh kazenskih zadevah v Angliji, Walesu in Severni Irski. Vse sodbe so na voljo na spletišču vrhovnega sodišča.

Združeni svet za pravno poročanje (The Incorporated Council of Law Reporting – ICLR) je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1865. Objavlja pravna poročila o sodnih odločbah vrhovnega sodišča in pritožbenih sodišč v Angliji in Walesu. Večina publikacij ICLR je sicer na voljo le v okviru naročniškega razmerja, vendar organizacija zagotavlja tudi spletno mesto WLR Daily, na katerem so brezplačno objavljeni povzetki zadev (v 24 urah po izdaji posamezne sodbe), in Iskalnik.

Britanski in irski inštitut za pravne informacije (BAILII) zagotavlja brezplačen spletni dostop do zelo izčrpne zbirke najpomembnejšega pravnega gradiva Velike Britanije in Irske, vključno s sodno prakso. Iskalnik uporabnikom omogoča iskanje po zadevah po posameznih sodiščih ali več različnih jurisdikcijah.

Inštitut BAILII poleg tega v okviru projekta Open Law opredeljuje najpomembnejše zadeve zgodovinske sodne prakse ter jih brezplačno javno objavlja na spletu v podporo pravnemu izobraževanju.

Inštitut BAILII je pred kratkim sodeloval z organizacijo ICLR in zdaj zagotavlja spletne povezave do povzetkov sodb, ki jih pripravi ICLR (če obstajajo), z možnostjo nakupa overjenega poročila ICLR o zadevi v formatu PDF.

Na spletišču inštituta Bailii so na voljo povezave do naslednjih zbirk:

Zbirka odločb English Reports (od leta 1220 do leta 1873) je na voljo na spletišču CommonLII.

Tribunali

Na spletišču inštituta BAILII so tudi odločbe različnih tribunalov Združenega kraljestva:

Sorodne povezave

BAILII Zgornji dom parlamenta Spletišče vrhovnega sodišča ICLR

Zadnja posodobitev: 09/10/2014

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.