Nacionalna sodna praksa

Finska

Ta stran vsebuje pregled finske sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Finska

Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb / Naslovi

Pri vrhovnih sodiščih in večini drugih sodišč so ključne besede in naslovi prikazani skupaj z datumi in registrsko številko.

Primeri naslovov

Vrhovno sodišče Finske

Ključna beseda

Pogodba o zaposlitvi – Prenos podjetja – pravo EU – Vpliv razlage direktive

Registrska številka: S2006/340

Datum predložitve: 29. 1. 2009

Datum sodbe: 23. 4. 2009

Spis: 835

Kratek povzetek

Zadeva se nanaša na pravico zaposlenega, ki je dal odpoved med prenosom podjetja, da prejme nadomestilo od prevzemnika na podlagi člena 6 poglavja 7 Zakona o pogodbah o zaposlitvi ob upoštevanju odstavka 2 člena 4 Direktive Sveta 2001/23/ES.

Zakonodaja

Zakon o pogodbah o zaposlitvi 55/2001, poglavje 7 člen 6

Direktiva Sveta 2001/23/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov, člen 4, odstavek 2


Zgornja tabela kaže informacije, ki so na voljo o sodbah Vrhovnega sodišča. Del s ključnimi besedami vsebuje ključne besede in datum sodbe, kratek povzetek opisuje ključno vsebino sodbe, navedbe zakonodaje pa vsebujejo informacije o ustrezni nacionalni in evropski zakonodaji.

Formati

Finska sodna praksa je na voljo v formatu HTML.

Nadaljnji postopki

Na voljo so informacije o nadaljnjih postopkih na naslednjih sodiščih:

  • splošne informacije o pravnih sredstvih so na voljo pri Vrhovnem sodišču in drugih sodiščih,
  • informacije o nerešenih zadevah so na voljo pri Vrhovnem sodišču in drugih sodiščih,
  • rezultati pravnih sredstev so na voljo pri Vrhovnem sodišču in drugih sodiščih,
  • informacije o pravnomočnosti odločbe so na voljo pri Vrhovnem sodišču in drugih sodiščih,
  • informacije o postopkih pred drugim domačim sodiščem (kot je ustavno sodišče) niso na voljo pri Vrhovnem sodišču ali drugih sodiščih,
  • informacije o nadaljnjih postopkih pred Sodiščem Evropskih skupnosti so na voljo pri Vrhovnem sodišču, toda ne pri drugih sodiščih.

Pravila glede objave

Obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodne prakse na nacionalni ravni in ravni sodišč.

Celotno sodno prakso objavljajo Vrhovno sodišče in specializirana sodišča. Na drugih sodiščih se objavi samo izbor sodne prakse, odvisno od pomembnosti zadeve, izvajanja nove ali spremenjene zakonodaje in potrebe po usklajevanju izvajanja.

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.