Nacionalna sodna praksa

Nemčija

Na tej strani je na voljo pregled sodne prakse v Nemčiji.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Sodna oblast je zaupana sodnikom; izvajajo jo zvezno ustavno sodišče, zvezna sodišča in sodišča 16 zveznih dežel (glej člen 92 GG).

Spletne podatkovne zbirke sodne prakse

Zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov od leta 2010 na spletišču sodne prakse na internetu (Rechtsprechung im Internet) zainteresiranim državljanom in državljankam daje brezplačno na voljo izbrane odločitve zveznega ustavnega sodišča, zveznih vrhovnih sodišč in zveznega patentnega sodišča.

Ne glede na to zvezno ustavno sodišče in zvezna sodišča na svojih spletiščih brezplačno objavljajo odločbe v nekomercialne namene. Na spletiščih so objavljena tudi sporočila za javnost, ki vsebujejo informacije o pomembnih postopkih, ki tečejo pred sodiščem, in njihovem izidu.

Ker je Zvezna republika Nemčija zvezna država, dežele same urejajo objavo svojih sodnih odločb. V ta namen so vzpostavile svoje internetne storitve, do katerih so na voljo povezave na portalu pravosodnih organov zvezne in deželne vlade (Justizportal des Bundes und der Länder).

Sorodne povezave

Rechtsprechung im Internet (Sodna praksa na internetu)

Bundesverfassungsgericht (Zvezno ustavno sodišče)

Bundesgerichtshof (Zvezno sodišče)

Bundesverwaltungsgericht (Zvezno upravno sodišče)

Bundesfinanzhof (Zvezno finančno sodišče)

Bundesarbeitsgericht (Zvezno delovno sodišče)

Bundessozialgericht (Zvezno socialno sodišče)

Bundespatentgericht (Zvezno patentno sodišče)

Justizportal des Bundes und der Länder (Portal pravosodnih organov zvezne in deželne vlade)

Zadnja posodobitev: 12/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.