Nacionalna sodna praksa

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Sodna praksa, ki je na voljo na spletu

Predstavitev sodb/Naslovi

Državni svet (Symvoúlio tis Epikrateías)

Vrhovno sodišče (Áreios Págos) (civilno in kazensko kasacijsko sodišče)

Druga sodišča

Predstavitev sodb z naslovi

Da

(od leta 2018 so objavljeni povzetki sodb, sprejetih na plenarnem zasedanju, skupaj z ustreznim naslovom)

Da

(od leta 2006 vse sodbe v kazenskih in civilnih zadevah)

Da

(povzetek sodb največjih upravnih sodišč je na voljo na spletni strani državnega sveta)

(možno je iskanje po sodbah na spletišču sodišča prve stopnje v Pireju (Protodikeío) in pritožbenega sodišča (Efeteío))

Primeri naslovov

Oporoke, motorna vozila, zaposlitev, nadomestila, pritožbe

Oblike

Državni svet in vrhovno sodišče

Druga sodišča

Dokument

Metapodatki

Dokument

Metapodatki

Katere druge oblike se uporabljajo?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravna sodišča)

Ne

(druga sodišča)

HTML (upravna sodišča)

Ne

(druga sodišča)

Nadaljnji postopki

Državni svet

Vrhovno sodišče

Upravna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije v zvezi s pravnimi sredstvi?

Da

Da

Da

Da

O tem, ali postopek še poteka?

Da

Da

Da

Da

V zvezi z izidom pravnih sredstev?

Da

Da

Da

Sodišče prve stopnje v Pireju in pritožbeno sodišče

O pravnomočnosti sodbe?

Da

Da

- Pritožbeno upravno sodišče v Atenah: Da, če ni pritožbe

Ne

V zvezi z nadaljnjimi postopki pred: drugim nacionalnim sodiščem (ustavno sodišče itd.)?

O Sodišču Evropske unije?

O Evropskem sodišču za človekove pravice?

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni?

Na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodb?

Da

{osebni podatki – zakon št. 4624/19 in Splošna uredba o varstvu podatkov [Uredba (EU) 2016/679]}

Da

{osebni podatki – zakon št. 4624/19 in Splošna uredba o varstvu podatkov [Uredba (EU) 2016/679]}

Državni svet in vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali se objavijo vse sodbe ali le izbor?

– Državni svet: približno 80 % vseh sodb je že bilo objavljenih. Postopoma bodo objavljene vse.

– Vrhovno sodišče objavlja celotno sodno prakso v zvezi s kazenskimi in civilnimi zadevami, razen sodb v zvezi s postopkom iz člena 565 zakonika o civilnem postopku (Kódikas Politikís Dikonomías).

– Upravna sodišča: objavljen je izbor sodb.

– Sodišče prve stopnje v Pireju in pritožbeno sodišče:

objavljen je izbor sodb.

Katera merila se uporabijo, kadar se objavi le izbor?

– Državni svet: pomembnost zadeve

– Pritožbeno upravno sodišče v Atenah: pomembnost zadeve

Državni svet

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so sodbe, ki so na voljo na spletu, anonimizirane (izbris imen)?

Da

Da

Da

Če so anonimizirane, ali to velja za vse sodbe?

Državni svet anonimizira vse sodbe, objavljene na njegovem spletišču.

Da

– razen sodb v zvezi s postopkom iz člena 565 zakonika o civilnem postopku

Sodbe od leta

1990

2006

2017

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče

Državni svet

Pritožbeno sodišče v Atenah

Pritožbeno upravno sodišče v Atenah

Prvostopenjsko upravno sodišče v Atenah

Sodišče prve stopnje v Atenah

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.