Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodna praksa, ki je na voljo na spletu

Predstavitev sodb/Naslovi

Državni svet (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Vrhovno sodišče (Άρειος Πάγος) (civilno in kazensko kasacijsko sodišče)

Druga sodišča

Predstavitev sodb z naslovi

Da

(od leta 2018 so objavljeni povzetki sodb, sprejetih na plenarnem zasedanju, skupaj z ustreznim naslovom)

Da

(od leta 2006 vse sodbe v kazenskih in civilnih zadevah)

Da

(povzetek sodb največjih upravnih sodišč je na voljo na spletni strani državnega sveta)

Na vrhovnem sodišču (Άρειο Πάγο) je bil od leta 2006 majhen delež kazenskih sodb razvrščen po naslovih. Dostop do naslovov sodb je torej omogočen. Sodbe v civilnih in kazenskih zadevah so dostopne glede na številko objave.

Pritožbeno sodišče v Atenah (Εφετείο Αθηνών) na nobenem spletišču ne objavlja sodb v kazenskih in civilnih zadevah. Sodbe v civilnih zadevah se objavijo na spletiščih ustreznih služb s številko in povzetkom, vendar niso kategorizirane. V zvezi s sodbami v kazenskih zadevah se ne objavljajo niti številke niti izidi.

Primeri naslovov

Goljufije, posilstvo, zamuda pri plačevanju preživnine, korupcija

Oblike

Državni svet in vrhovno sodišče

Druga sodišča

Dokument

Metapodatki

Dokument

Metapodatki

Katere druge oblike se uporabljajo?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravna sodišča)

Ne

(druga sodišča)

HTML (upravna sodišča)

Ne

(druga sodišča)

Nadaljnji postopki

Državni svet

Vrhovno sodišče

Upravna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije

v zvezi s pravnimi sredstvi?

Da

Da

Da

Da

o tem, ali postopek še poteka?

Da

Da

Da

Da

v zvezi z izidom pritožb?

Da

Da

Da

– Ne

– Sodišče prve stopnje v Atenah (Πρωτοδικείο Αθηνών): da (za pritožbe, vložene pri nižjih sodiščih)

o pravnomočnosti sodbe?

Da

Da

– Pritožbeno upravno sodišče v Atenah: da, če ni vložena pritožba

Ne

v zvezi z nadaljnjimi postopki pred:

drugim nacionalnim sodiščem (ustavno sodišče ...)?

Sodiščem Evropske unije?

Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

na nacionalni ravni?

na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodb?

Da

{osebni podatki – zakon št. 4624/19 in Splošna uredba o varstvu podatkov [Uredba (EU) 2016/679]}

Da

{osebni podatki – zakon št. 4624/19 in Splošna uredba o varstvu podatkov [Uredba (EU) 2016/679]}

Državni svet in vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali se objavijo vse sodbe ali le izbor?

– Državni svet: približno 80 % vseh sodb je že bilo objavljenih. Postopoma bodo objavljene vse.

– Vrhovno sodišče objavlja celotno sodno prakso v zvezi s kazenskimi in civilnimi zadevami, razen sodb v zvezi s postopkom iz člena 565 zakonika o civilnem postopku.

– Upravna sodišča: objavljen je izbor sodb.

Katera merila se uporabijo, kadar se objavi le izbor?

– Državni svet: pomembnost zadeve.

– Pritožbeno upravno sodišče v Atenah: pomembnost zadeve.

Državni svet

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so sodbe, ki so na voljo na spletu, anonimizirane (izbris imen)?

Da

Da

Ne

Če so anonimizirane,

ali to velja za vse sodbe?

Državni svet anonimizira vse sodbe, objavljene na njegovem spletišču.

Da

– razen sodb v zvezi s postopkom iz člena 565 zakonika o civilnem postopku

Sodbe od leta

1990

2006

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče

Državni svet

Pritožbeno sodišče v Atenah

Pritožbeno upravno sodišče v Atenah

Prvostopenjsko upravno sodišče v Atenah

Prvostopenjsko sodišče v Atenah

Zadnja posodobitev: 03/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.