Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Irska

Ta stran vsebuje pregled sodne prakse na Irskem ter opis in povezave do ustreznih zbirk podatkov sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Irska

Sodna praksa je sestavljena iz precedensov oziroma izdanih sodnih odločb. V določenih okoliščinah so lahko te odločbe zavezujoče za drugo sodišče, če je dejansko stanje zadeve podobno. Običajno nižja sodišča sprejemajo odločbe, ki so v skladu z odločbami višjih sodišč. Sodna praksa temelji na dveh doktrinah, doktrini stare decisis in doktrini res judicata. Doktrina stare decisis pomeni doktrino zavezujočega precedensa. Doktrina res judicata pomeni, da je sodišče v zadevi že odločalo.

Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb

Večina sodne prakse irskih sodišč je dostopna javnosti.

Sodna praksa je brezplačno na voljo na spletni strani irske sodne službe

(spletna stran vrhovnega sodišča, kazenskega pritožbenega sodišča in višjega sodišča). Sodna praksa vrhovnega sodišča je na voljo tudi na spletni strani irskega vrhovnega sodišča (http://www.supremecourt.ie).

Sodna praksa vrhovnega sodišča je na voljo od leta 2001, sodna praksa kazenskega pritožbenega sodišča in višjega sodišča pa od leta 2004.

Sodna praksa vrhovnega sodišča, kazenskega pritožbenega sodišča in višjega sodišča je brezplačno na voljo tudi v zbirkah podatkov BAILII (British and Irish Legal Information Institute) in IRLII (Irish Legal Information Initiative).

Na spletni strani zbirke podatkov BAILII so na voljo naslednje zbirke:

Pravila glede objave

Za objavo sodne prakse na nacionalni ravni ali ravni sodišč ni zavezujočih pravil. Objavljene so vse odložene sodbe (reserved judgements) vrhovnih sodišč. (To so zadeve, v katerih je sodnik/sodišče za nekaj časa odložil(-o) razsodbo, da bi razmislil(-o) in sestavil(-o) sodbo.)

Sodbe, sprejete ex tempore (kadar sodišče izreče sodbo brez odloga), se objavijo le, če obravnavajo določeno pravno vprašanje ali če sodišče, ki jih izda, izrecno tako odloči.

Vsebina sodnih odločb, ki je dostopna na spletu,

ni anonimizirana, razen če se to zahteva z zakonom ali tako odredi sodišče. Za nekatere zadeve je z zakonom določeno, da obravnava ne sme biti javna, in nekatere zakonske določbe zahtevajo, da ime žrtve ne sme biti razkrito. V takih sodbah so imena anonimizirana.

Anonimizirane so tudi vse odločbe, v zvezi s katerimi je sojenje potekalo brez navzočnosti javnosti, ali če sodba vsebuje občutljive osebne podatke o stranki ali priči.

Pred objavo na spletni strani so sodbe izdane v pisni obliki za:

  • vse sodnike,
  • knjižnice pravniških poklicev:
    • generalnega državnega tožilca (Attorney General),
    • glavnega državnega pravnega svetovalca (Chief State Solicitor) in
  • vrsto organov državne uprave.

Sorodne povezave

Irska sodna služba

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.