Nacionalna sodna praksa

Italija

Ta stran vsebuje pregled sodne prakse v Italiji in opis ter povezave do ustreznih zbirk podatkov sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Italija

Sodna praksa na spletni strani

Italijanski pravosodni sistem zagotavlja podatke o sodni praksi prek različnih spletnih strani.

Corte Suprema di Cassazione, italijansko vrhovno sodišče, je najvišje sodišče v sodnem sistemu. Njegov portal je vsebinsko zelo bogat, zlasti pa izstopata dva glavna dela.

Prvi del je posvečen tekočim civilnim in kazenskim zadevam. V skladu z italijanskim zakonom o varstvu podatkov je dostop dovoljen le identificiranim in pooblaščenim odvetnikom v določenih zadevah.  Dostop je mogoč z veljavnim digitalnim potrdilom, pritrjenim na pametno kartico.

Drugi del obsega sistem Italgiure DB, dostopen z istega portala. Ta del vsebuje na milijone dokumentov (večinoma sodb) o zaključenih civilnih in kazenskih zadevah. Ti podatki so prosto dostopni izvajalcem sodnega sistema (sodnikom, državnim tožilcem, sodnim uradnikom), medtem ko odvetniki, univerze in druge zainteresirane osebe lahko do njih dostopajo, če plačajo skromno naročnino.

Vsa sodišča prve stopnje in prizivna sodišča prek spleta omogočajo dostop do informacij iz registrov sodišč, sodne prakse in dokumentov v digitalizirani obliki, shranjenih v mapi v zvezi s civilnimi postopki.

Dostop je dovoljen odvetnikom in pomočnikom sodnikov na podlagi močne avtentikacije (pametna kartica, skladna z vsedržavno kartico storitev) prek portala digitalnih storitev (Portale dei Servizi Telematici).

Na enak način je prek spleta mogoč vpogled v informacije v sodnih registrih uradov mirovnih sodnikov.

Do anonimnih podatkov v zvezi s sodnimi registri je mogoče na zgoraj navedenem portalu dostopati brez avtentikacije.

Predstavitev odločb / Naslovi

Tekoči postopki, v katere je dovoljen vpogled, so na voljo po imenu strank ali številki zadeve, shranjeni pa so v splošnem registru vrhovnega sodišča ali zadevnega sodišča.

Zaključene zadeve se prav tako da poiskati po besedi ali besednem nizu, po temi ali posebnih podatkih (datum tožbe, ime stranke).

Formati

Dokumenti in podatki sodne prakse so dostopni v formatih PDF in HTML.

Zadevna sodišča

Vrhovno sodišče

Informacije so na voljo na spletni strani kasacijskega sodišča (Corte suprema di cassazione).

Redna sodišča

Posodobljen seznam povezav do rednih sodišč je na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje (Ministero della Giustizia).

Nadaljnji postopki

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije

o tem, ali je zadeva še nerešena

Da

Da

o uspešnosti pravnih sredstev

Da

Ne

o tem, ali je odločba pravnomočna

Da

Da

Kadar je na voljo spletna stran posameznega sodišča ali pritožbenega sodišča, pogosto vsebuje informacije o tem, kako vložiti tožbo, predlagati odškodnino ali vložiti pravno sredstvo.

Pravne zbirke podatkov

  1. Sistem Italgiure DB omogoča dostop do zbirke podatkov, ki vsebuje podrobnosti o številnih sodnih odločbah, zlasti odločbah vrhovnega sodišča. Spletna stran vsebuje več kot 35 milijonov dokumentov (vključno z zakoni in uredbami ter navedbami strokovnih del).

Dostop do zbirk podatkov je omejen, kot je razloženo zgoraj.

  1. Sodna praksa prizivnih sodišč in sodišč prve stopnje je, kot je razloženo zgoraj, večinoma dostopna prek portala digitalnih storitev (Portale dei Servizi Telematici).
Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.