Nacionalna sodna praksa

Latvija

Ta oddelek vsebuje pregled latvijske sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Latvija

Spletne zbirke sodne prakse

Zbirko sodne prakse je vzpostavilo latvijsko vrhovno sodišče (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). V njej so katalogizirane sodne odločbe, ki so pomembne za doslednost, raziskave in razvoj sodne prakse.

Po sodni praksi vrhovnega sodišča je mogoče iskati na podlagi sodne institucije, vrste zadeve, sektorja, podsektorja, pravnih načel, bistvene vsebine zadeve (argumentov) in ključnih besed v besedilu.

Do zbirke sodne prakse vrhovnega sodišča je mogoče dostopati prek portala e-storitev vrhovnega sodišča in domače stranivrhovnega sodišča.

Na portalu se lahko objavijo tudi veljavne sodne odločbe, izdane na javnih obravnavah v zvezi z zadevami splošnega interesa (tj. sodne odločbe, objavljene v civilno- ali pravnoizobraževalne namene), po presoji zadevnega sodišča pa tudi druge sodne odločbe, izdane na javnih obravnavah.

Predstavitev odločb/naslovi

Oblike

Sodbe v zbirki sodne prakse portala nacionalnih sodišč so na voljo v formatu HTML.

Sodbe, objavljene na portalu nacionalnih sodišč, so na voljo v formatu PDF.

Zadevna sodišča

Vrhovno sodišče

Sodbe vrhovnega sodišča so na voljo v zbirki sodne prakse na spletišču vrhovnega sodišča in na spletišču portala nacionalnih sodišč.

Redna sodišča

Sodbe rednih sodišč so na voljo na spletišču portala nacionalnih sodišč.

Postopki nadaljnje obravnave

Informacije o postopkih nadaljnje obravnave so na voljo na portalu nacionalnih sodišč prek možnosti Potek postopkov (Tiesvedības gaita) v razdelku e-storitev ali razdelku Moje zadeve (Manas lietas), ki je na voljo pooblaščenim uporabnikom portala.

Nepooblaščeni uporabniki lahko do splošnih informacij o poteku obravnave zadeve v razdelku Potek postopka dostopajo z vnosom številke zadeve ali sodnega poziva.

Pooblaščeni uporabniki imajo v razdelku Moje zadeve možnost vpogleda v podatke in spise zadev, v katerih so stranka (vključno s sodnimi odločbami in zvočnimi posnetki postopka v zadevi).

Pooblastilo za uporabo portala nacionalnih sodišč se dodeli na podlagi:

  • osebne izkaznice,
  • elektronskega podpisa,
  • elektronskega podpisa prek mobilne aplikacije,
  • elektronske identifikacije in storitev zaupanja (eIDAS).

Pravila glede objave

Izrek

Če se o zadevi odloča na javni obravnavi, ima sodna odločba (ki je sestavljena iz uvoda, opisa zadeve, obrazložitve in izreka) status informacije javnega značaja od dneva, ko je izrečena.

Če sodna odločba oziroma sodba ni izrečena (na primer, če se je o zadevi v celoti odločalo v pisnem postopku), se šteje za informacijo javnega značaja od dneva, ko je sprejeta.

Če se o zadevi odloča na nejavni obravnavi ter sta bila uvod in izrek sodne odločbe oziroma sodbe objavljena na javni obravnavi, se ta dela sodne odločbe oziroma sodbe štejeta za informacijo javnega značaja in se lahko objavita.

Dostopnost

Dostopnost sodnih odločb urejata zakon o sodstvu in uredba kabineta ministrov št. 123 z dne 10. februarja 2009 o pravilih glede objave sodnih informacij na spletiščih in obdelave sodnih odločb pred njihovo izdajo (v nadaljnjem besedilu: uredba kabineta ministrov št. 123).

uredbi kabineta ministrov št. 123 je določeno, da je treba pri pripravi sodne odločbe za objavo nekatere podatke, ki omogočajo identifikacijo fizičnih oseb, izbrisati in jih ustrezno nadomestiti, kot sledi:

  • ime in priimek osebe se nadomestita z veliko tiskano črko, prosto izbrano iz latvijske abecede (črka, ki nadomešča ime in priimek, se izbere tako, da je mogoče osebe, omenjene v odločbi, med seboj razlikovati);
  • osebna identifikacijska številka se nadomesti z besedilom „osebna identifikacijska številka“;
  • naslov prebivališča se nadomesti z besedo „prebivališče“;
  • naslov nepremičnine se nadomesti z besedo „naslov“;
  • referenčna številka nepremičnine v zemljiški knjigi se nadomesti z besedilom „katastrska referenčna številka“;
  • registrska številka vozila se nadomesti z besedilom „registrska številka“.

Pri pripravi odločbe za objavo ali izdajo se podatki o sodnikih, tožilcih, zapriseženih odvetnikih, zapriseženih notarjih, upraviteljih v postopkih zaradi insolventnosti, predsednikih senatov in zapriseženih sodnih izvršiteljih ne izbrišejo ali spremenijo.

Zadnja posodobitev: 25/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.