Nacionalna sodna praksa

Luksemburg

Ta stran vsebuje informacije o sodni praksi Luksemburga.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Sodna praksa na spletišču

Sodne odločbe na spletu so navedene po datumu izdaje ali po številki.

Oblike

Sodna praksa je na voljo v obliki PDF.

Zadevna sodišča

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje je stran, namenjena Ustavnemu sodišču (Cour Constitutionnelle), kjer je na voljo seznam sodb sodišča.

Na spletišču Višjega upravnega sodišča in Upravnega sodišča Luksemburga (la Cour et le Tribunal Administratifs du Luxembourg) je podatkovna zbirka odločb teh dveh stopenj.

Spletna stran sodne uprave omogoča poizvedbe glede (brezimenskih) sodnih odločb, ki jih izdajo Ustavno sodišče, Kasacijsko sodišče in upravna sodišča.

Nadaljnji postopki

Na voljo so informacije o:

  • pritožbah;
  • statusu zadeve (npr. še ni rešena);
  • uspešnosti pritožb;
  • pravnomočnosti odločb;
  • nadaljnjih postopkih pred Ustavnim sodiščem ter Višjim upravnim sodiščem in Upravnim sodiščem.

Celotna sodna praksa Vrhovnega sodišča, Ustavnega sodišča ter Višjega upravnega sodišča in Upravnega sodišča je objavljena na pravosodnem portalu Luksemburga (portail de la justice du Luxembourg) in na spletišču upravnih sodišč (juridictions de l'ordre administratif).

Pravila glede objave

Ustavne zadeve morajo biti objavljene v Uradnem listu (Journal officiel) (« Mémorial »).

Sorodne povezave

Upravna sodišča (juridictions de l'ordre administratif)

Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la Justice)

Pravosodni portal Luksemburga (portail de la justice du Luxembourg)

Zadnja posodobitev: 12/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.