Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Severna Irska

Ta stran opisuje sodno prakso Združenega kraljestva, pri čemer se osredotoča na Severno Irsko. Opisana je zlasti sodna praksa, ki je na voljo v javno dostopnih zbirkah podatkov.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Sodna praksa, ki je na voljo na Severnem Irskem

Javnosti je dostopen velik del sodne prakse sodišč Združenega kraljestva na Severnem Irskem.

Objavljena je sodna praksa kronskega sodišča (Crown Court), Višjega sodišča (High Court), Pritožbenega sodišča (Court of Appeal) in Vrhovnega sodišča Združenega kraljestva (Supreme Court of the United Kingdom).

Odločbe v družinskih in nekaterih kazenskih zadevah so lahko brez imen strank.

Sodna praksa se na Severnem Irskem objavlja od leta 1999. Sodna praksa je običajno objavljena v 24 urah do dveh tednih po izreku sodbe.

Pravne zbirke podatkov

Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court Service) na svoji spletni strani objavlja sodbe kronskega sodišča, Višjega sodišča in Pritožbenega sodišča od leta 1999. Dostop do teh sodb je brezplačen.

Na voljo so sodbe pritožbenega odbora zgornjega doma (Appellate Committee of the House of Lords) od 14. novembra 1996 do 30. julija 2009. 1. oktobra 2009 je Vrhovno sodišče Združenega kraljestva (Supreme Court of the United Kingdom) nadomestilo Pritožbeni odbor zgornjega doma (Appellate Committee of the House of Lords) in njegove sodbe so na voljo na spletni strani Vrhovnega sodišča. Dostop do teh sodb je brezplačen.

Na voljo so mnogi nacionalni pravni repozitoriji in pravne zbirke podatkov.

Zbirka podatkov „Bailii“ (British and Irish Legal Information Institute – Britanski in irski pravno-informacijski inštitut) vsebuje odločbe kronskega sodišča, premoženjskopravnega oddelka Višjega sodišča (High Court Chancery Division), oddelka Višjega sodišča za družinske zadeve (High Court Family Division), oddelka Višjega sodišča za gospodarske in davčne kazenske zadeve ter pomorsko pravo (High Court Queen’s Bench Division), odločitve višjih sodnih uradnikov Višjega sodišča (High Court Master’s Decisions), odločbe pritožbenega sodišča od novembra 1998, zgornjega doma (House of Lords) od leta 1838 ter Vrhovnega sodišča od leta 2009. Dostop do teh sodb je brezplačen.

Spletna stran Bailii vsebuje tudi podrobnosti odločitev različnih sodišč Združenega kraljestva:

 • Višjega tribunala (senata za upravne zadeve),
 • Višjega tribunala (senata za finančne in davčne zadeve),
 • Višjega tribunala (senata za zemljišča),
 • Tribunala prve stopnje (senata za zdravje, izobraževanje in socialno varstvo),
 • Tribunala prve stopnje (senata za davčne zadeve),
 • pritožbenega sodišča Združenega kraljestva za konkurenco,
 • službe za reševanje sporov Nominet UK,
 • posebne komisije za pritožbe priseljencev,
 • pritožbenega delovnega sodišča Združenega kraljestva,
 • odločitev sodišč Združenega kraljestva za finančne storitve in trge,
 • sodišča Združenega kraljestva za azil in priseljevanje,
 • sodišča Združenega kraljestva za varstvo podatkov, vključno s pritožbenim odborom za državno varnost,
 • odločitev posebnih komisarjev Združenega kraljestva za davek na dohodek,
 • odločitev komisarjev Združenega kraljestva za socialno varnost in preživnine,
 • odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve,

1. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (carina),

2. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (trošarine),

3. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (davek na zavarovalne premije),

4. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (davek na deponije).

Sorodne povezave

Bailii

Zgornji dom (House of Lords)

spletna stran inštituta Bailii

spletna stran zgornjega doma (House of Lords)

spletna stran vrhovnega sodišča (Supreme Court)

spletna stran sodne službe Severne Irske

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.