Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

 Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb/ Naslovi

Vrhovna sodišča

Ostala sodišča

Sodna praksa prikazana z naslovi

 • Ustavno sodišče (Trybunał Konstytucyjny)
 • Vrhovno upravno sodišče (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy) (sodbe štirih oddelkov):
  • Oddelek za kazensko pravo,
  • Oddelek za civilno pravo,
  • Oddelek za delovno pravo, socialno varnost in javne zadeve
  • Oddelek za vojaške zadeve

Ne


Primeri naslovov

Ustavno sodišče – subvencija Skupnosti za dejavnosti nejavnega vrtca.

Razlaga

 Odločba z dne 18. decembra 2008, številka K 19/07

Vrsta odločitve (sodba/ odločba/ …), datum in referenčna številka zadeve

Subvencija Skupnosti za dejavnosti nejavnega vrtca

Naslov

Z.U. 2008/ 10A/ 182

Objavljeno v uradni zbirki iz pristojnosti Ustavnega sodišča, ki jo izdaja pisarna sodišča

Dz. U. 2008.235.1618 z dne 30. decembra 2008

Objavljeno v uradnem listu

Povezave do sodb v MS WORD in PDF formatu


Vrhovno upravno sodišče

2009-04-07

Zoper sodbo ni pravnega sredstva.

Datum prejema

2007-09-10

Naziv sodišča

Vrhovno upravno sodišče (Naczelny Sąd Administracyjny)

Imena sodnikov

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Številka z opisom:

6110 DDV

Ključne besede:

Davčni postopek

DDV

Ostale povezane zadeve:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09

I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17 

Zoper:

 direktor Davčne zbornice

Vsebina:

Sodba, ki je predmet pritožbe, je bila razveljavljena in zadeva poslana na okrajno upravno sodišče v ponovno obravnavo

Sklicevanje na zakonodajo:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 člen 70 odstavek 1, člen 108 odstavek 2 točka 2  alinea a, člen 116 odstavek 1, člen 118, odstavek 1, člen 127, člen 151, člen 152, člen 187, člen 188, člen 191

Zakon o davčnem postopku z dne 29. avgusta 1997 (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 člen 141 odstavek 4, člen 145 odstavek 1 točka 1 alinea c, člen 151
Zakon o postopku pred upravnimi sodišči z dne 30. avgusta 2002 (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 člen 1, člen 2, člen 4, člen 20
Uredba Predsednika Republike Poljske z dne 24. oktobra 1934 o sestavi postopka (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Zakon o postopku reševanja pravnih oseb


Formati

 • Ustavno sodišče (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Vrhovno upravno sodišče (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Vrhovno upravno sodišče – HTML

Nadaljnji postopki

Vrhovna sodišča

Ostala sodišča

Ali so dostopni podatki o pritožbah?

Da, s strani Ustavnega sodišča.

Vse sodbe vrhovnega sodišča so odločitve o pritožbah

Podatki niso na voljo

Ali je zadeva še nerešena?

Da, na Ustavnem sodišču

Pritožba na Vrhovno sodišče bo vložena glede na vsebino sodbe.

Podatki niso na voljo

Rezultati pritožb?

Da.

Podatki niso na voljo

Ali je zoper sodbo dopustno vložiti pravno sredstvo?

Da, na Ustavnem sodišču

Da, kjer so zadeve obravnavane na Vrhovnem upravnem sodišču

Odločitev bo sprejeta glede na vsebino sodbe.

Podatki niso na voljo

Ali so bili predhodni postopki na drugem notranjem sodišču:

Ustavnem sodišču?

Zunanjem sodišču:

Sodišču Evropskih skupnosti?

Evropskem sodišču za človekove pravice?

Ne.

Podatki niso na voljo


Obstajajo okrajna upravna sodišča (prva stopnja) kot tudi Vrhovno upravno sodišče (druga stopnja), katerih sodbe so dostopne na spletni strani. Obstaja tudi povezava med relevantnimi sodbami.

Pravila glede objave

Na Poljskem obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodne prakse. Veljajo za:

 • Ustavno sodišče (Trybunał Konstytucyjny), sodna praksa katerega se objavi v celoti;
 • Vrhovno upravno sodišče (Naczelny Sąd Administracyjny), sodna praksa katerega se objavi v celoti;
 • Vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy), objavi se samo izbrana sodna praksa.

Odgovornosti Vrhovnega sodišča (Sąd Najwyższy) glede objavljanja so določene v členu 7 Zakona o Vrhovnem sodišču (23. november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Po knjigi navodil Vrhovnega sodišča so za službo za objave odgovorni tiskovni predstavnik in pomočniki sodnikov.

Objava sodne praske Ustavnega sodišča (Trybunał Konstytucyjny) je določena v členu 190 poljske Ustave.

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani takoj, ko sodniki podpišejo obrazložitev.

Člen 42 Zakona o organizaciji Upravnih sodišč (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) prav tako nalaga obveznost objave predsedniku Vrhovnega upravnega sodišča (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Natančnejša pravila so določena z Odlokom predsednika Vrhovnega upravnega sodišča in vsebujejo zahtevo po vzpostavitvi centralne baze podatkov sodb in informacij v zadevah upravnega sodišča in po omogočanju dostopa do teh sodb prek spletne strani.

Zadnja posodobitev: 10/12/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.