Nacionalna sodna praksa

Portugalska

Na tej strani so na voljo informacije o portugalski sodni praksi.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Na Portugalskem je pravica do obveščenosti o pravosodnem sistemu temeljna pravica državljanov, izrecno določena v členu 20(2) portugalske ustave, ki se izvaja z zakonom št. 34/2004 z dne 29. julija, kakor je bil spremenjen, ki določa pravila o dostopu do sodnega varstva in sodišč.

V skladu s členom 4 tega zakona je dolžnost vlade, da sprejme ukrepe za ozaveščanje o zakonodaji in pravosodnem sistemu, pri čemer je ministrstvo za pravosodje odgovorno za zagotavljanje pravnih informacij, bodisi z objavami bodisi s katero koli drugo obliko obveščanja, da se zagotovi boljše uveljavljanje pravic in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Objava sodne prakse je mednarodno načelo, zapisano v členu 10 Splošne deklaracije o človekovih pravicah in členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah. To načelo je najprej določeno v členu 206 portugalske ustave (tudi v zvezi s sodnimi obravnavami) in v raznih zakonih, ki urejajo različne pristojnosti, in sicer:

 • člena 163 in 606 zakonika o civilnem postopku,
 • člen 86(1), člen 87 in člen 321(3) zakonika o kazenskem postopku,
 • člena 3 in 115 zakona o organizaciji, delovanju in postopkih ustavnega sodišča,
 • člen 30 zakonika o postopku pred upravnim sodiščem.

Ministrstvo za pravosodje tako vzdržuje številne pravne in dokumentarne podatkovne zbirke, ki so na voljo na spletni strani http://www.dgsi.pt/. Poleg tega so dokumenti objavljeni v Uradnem listu in so na voljo na spletni strani https://dre.pt/:

 • sodbe in razglasitve ustavnega sodišča o neustavnosti ali nezakonitosti zakona ali o neustavnosti opustitve,
 • sodbe, ki standardizirajo sodno prakso vrhovnega sodišča in računskega sodišča, ter sodbe vrhovnega upravnega sodišča, ki jim zakon podeljuje splošno zavezujočo moč,
 • sodbe drugih sodišč, ki so na splošno zavezujoče.

Predstavitev sodb/naslovov

Spletišče http://www.dgsi.pt/ omogoča dostop do podatkovne zbirke sodne prakse in bibliografskih referenčnih podatkovnih zbirk nekaterih knjižnic ministrstva za pravosodje.

Ob obisku katere koli od teh zbirk vidite najnovejše vnesene dokumente in navigacijsko vrstico, ki omogoča dostop do različnih vrst iskanja (prosto iskanje po izrazu, polju in ključnih besedah).

Pogled za celoten vnos in pregled dobljenih rezultatov omogočata dostop do dokumentov po naslovih, ki vsebujejo naslednje informacije:

 • številka zadeve,
 • datum obravnave,
 • poročevalec,
 • ključne besede.

Primer naslova

Sodbe vrhovnega sodišča

OBRAVNAVA

ZADEVA

POROČEVALEC

KLJUČNE BESEDE

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

Oblike

Celotno besedilo sodbe je na voljo (ob upoštevanju pravil o varstvu osebnih podatkov) v obliki html.

Zadevna sodišča

Podatkovne zbirke, ki so na voljo na http://www.dgsi.pt/, vsebujejo sodno prakso naslednjih sodišč/subjektov:

 • vrhovno sodišče,
 • pritožbena sodišča (Coimbra, Évora, Lizbona, Porto in Guimarães),
 • ustavno sodišče,
 • vrhovno upravno sodišče,
 • osrednja upravna sodišča (severna in južna),
 • sodišče za spore o pristojnosti,
 • mnenja državnega tožilstva,
 • magistratna sodišča.

Drugi postopki

Na Portugalskem so na voljo informacije o številnih postopkih, kot je prikazano v spodnji razpredelnici.

Ali so na voljo informacije o:

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

pritožbah?

Da

Da

tem, ali je zadeva še vedno v obravnavi?

Ne

Ne

izidih pritožb?

Da

Da

pravnomočnosti sodbe?

Ne

Ne

Drugi postopki

– pred drugim nacionalnim sodiščem (ustavno sodišče ...)?

– pred Sodiščem Evropske unije?

– pred Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni ni zavezujočih pravil o objavi sodne prakse. Vendar na Portugalskem obstajajo zavezujoča pravila v zvezi z objavo s strani sodišč.

Na Portugalskem je objavljen le izbor sodne prakse. Merili, ki se uporabljata, sta pomembnost in relevantnost.

Sorodne povezave

Dokumentarna pravosodna podatkovna zbirka

Zadnja posodobitev: 29/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.